ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Ikke kødd med historien på Sagene!

SAGVEIEN 24: Lokalpolitikerne og Gro Røde ved Arbeidermuseet reagerer på at den historiske adressen endres. Foto: Janina Lauritsen

– Dette er en hellig adresse. Om 50 år skal noen kunne forske på det samme vi forsker på nå. Da er det viktig at det fortsatt er Sagveien 24, ikke Våghalsen, sier Gro Røde i Arbeidermuseet. Lokalpolitikerne stiller seg uforstående til adresseendringen og påpeker at det ikke er for sent å snu.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2021 kl 20:45

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Sagene Avis har flere ganger tidligere skrevet om den gamle murvillaen i Sagveien 24 som skal rehabiliteres og tilbakeføres til boliger, og som nå endrer adresse til Våghalsen 11-19.

Dette ble vedtatt av Plan- og bygningsetaten og trådte i kraft 15. februar. Som lokalavisa tidligere har skrevet om, reagerte både historiker Gro Røde og Byantikvaren sterkt på adresseendringen.

– Når vi skal tildele adresse til et bygg, så tar vi utgangspunkt i regelverket for adressering. Da vurderer vi om det er riktig og nødvendig at den nye adressen vi tildeler, er i tråd med regelverket. Det vil si at adressen skal knyttes til den gaten hvor atkomsten er, og nummereringen skal følge en stigende rekkefølge, sa enhetsleder i Plan- og bygningsetaten, Kristin Tveit, til Sagene Avis tidligere i mars.

– Ingen skam å snu

Lokalavisa møter Gro Røde og leder av Bydel Sagenes miljø-, kultur- og byutviklingskomité, Maria Varteressian (Ap), utenfor Sagveien 24 tirsdag denne uken.

ANNONSE

– Hvorfor kunne ikke adressen heller ha blitt Sagveien A, B, C, D og så videre? Hvorfor må det være Våghalsen? lurer Røde på.

Å forandre gatenavnene på Sagene som en teknikalitet er ikke innafor, mener komitéleder Varteressian.

– Sagene er en bydel med mye historie. Som lokalpolitikere må vi vite hva som skal vernes om, og hvor man må ta en ekstra runde før man handler for å endre noe. Denne balansen mellom å verne og utvikle er krevende. Det fordrer til å se ting i et større perspektiv. Adressen Sagveien 24 har en stor kulturhistorisk verdi. En vurdering av navnendring bør derfor ha det kulturhistoriske perspektivet som en svært tungtveiende faktor.

Plan- og bygningsetaten har gjort en vurdering Arbeiderpartiet ikke er enige i, fortsetter hun.

– Men heldigvis er det ingen skam å snu, for det er ikke for sent enda. Jeg og Arbeiderpartiet mener navnet skal bestå. Vi skylder kulturbydelen Sagene å vise at vi tar historie og kultur på alvor.

ANNONSE

Alle ønsker å sette preg etter seg, mener hun.

– Vi som folkevalgte har like mye ansvar for å sørge for at historien ikke endres. Å ta vare på historien er et like viktig spor å sette etter seg, sier hun og forteller at Sagene Arbeiderparti nå vil ta kontakt med Abdullah Alsabeehg (Ap) i Oslo bystyre og be ham ta saken videre.

– Om 50 år skal noen kunne forske på det samme

Tove Solbakken, informasjonsansvarlig antikvar hos Byantikvaren, har tidligere fortalt Sagene Avis at dette gatenavnet er historisk viktig.

– Historiske adresser er viktige og forteller mye om et strøks historie. I dette tilfellet er Sagveien, veien som fører til Sagene, altså sagbruksvirksomheten langs Akerselva på 1600- og 1700-tallet, sammen med Maridalsveien Sagenes viktigste gate. Våghalsen er derimot et gatenavn som kom til på 1980-tallet, i forbindelse med nybygde trehus tilpasset det gamle trehusmiljøet. Våghalsen stampe lå ned mot elva og navnet er hentet herfra, men som gatenavn har Våghalsen ingen lang, historisk forankring på Sagene, sa hun.

Dette er Røde helt enig i.

ANNONSE

– Dette er en hellig adresse. Du får så mye historie ved å søke på Sagveien 24, det er en tidskapsel. Om 50 år skal noen kunne forske på det samme vi forsker på nå. Da er det viktig at det fortsatt er Sagveien 24, ikke Våghalsen. Det blir kludrete. Dette er nerven, ikke bare i Sagene, men i hele byen. Vi har et ansvar for fremtiden.

Hun stiller seg undrende til at to kommunale etater, Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten, kan mene så forskjellig om det samme området:

– Her kommer Byantikvaren med en stor og flott utredning av Sagene i desember 2020. Vet ikke den ene etaten hva den andre gjør? Dette er et bevaringsområde. Og jeg tror alle saksbehandlere får opp et kart. Noe som sier hvor fantastisk et område er kan ikke lanseres i 2020, og så kommer et annet kontor og gjør noe sånt.

– Enkelte adresser tuller du ikke med

Leder av Sagene bydelsutvalg, Almaz Asfaha (MDG), sier det virker som om Plan- og bygningsetaten har forholdt seg teknisk til Sagveien 24.

– Med tanke på at dette er et viktig historisk område og ikke en opplagt sak, så burde de ha gjennomført en høring slik at relevante aktører kunne ha medvirket i prosessen. Det er tross alt ikke vanskelig å få til en høring selv om det tar tid. At lokale aktører blir hørt er vesentlig for å ha gode prosesser og at det gjøres vedtak, som for eksempel navneendring, som er godt forankret i lokalmiljøet, sier hun til Sagene Avis via e-post.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) mener det burde ha blitt gjennomført en høring. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

ANNONSE

Nestleder av Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap), blir målløs over vedtaket.

– Jeg skjønner ikke at dette går an. Dette er et skrivebordsvedtak, uten at de forstår alvoret og de historiske verdier som sitter på adressa. Ikke kødd med historien på Sagene! Her er det noen som ikke forstår hvilken arv vi har og som ikke tar med historien, sier han til Sagene Avis tirsdag kveld.

Han påpeker at det var nettopp her på Sagene at den industrielle revolusjonen startet.

– Det er enkelte adresser i Oslo du ikke tuller med, Sagveien er én av dem. Jeg er overrasket over at bydelen ikke er tatt med i prosessen, det er vi som kjenner bydelen. Dette er et skandalevedtak som minner om historieløshet. Vi kunne skånet Plan- og bygningsetaten for det. Jeg har stor tiltro til at ambulanse, politi og brannvesen har det de trenger for å finne frem til adresser. I 2021 forventer jeg at vi er såpass digitale og klarer det.

Jørgen Foss (Ap) sier det er visse adresser man ikke tuller med. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

– Gir ikke rom for å verne adresser

Som Sagene Avis skrev i forrige artikkel om Sagveien 24, at Plan- og bygningsetaten sendte et informasjonsskriv til tomteeier, datert 26.11.2020, hvor de informerte at bakgrunnen for adresseendringen er behov for nye adresser i forbindelse med utbyggingen. De skriver videre at formålet med en adresse er at det skal være enkelt å finne fram, og at det derfor er viktig at adressene i byen følger et felles system.

Det er godkjent ombygging og bruksendring fra kontor til leiligheter på eiendommen. Og i en bygning som har flere boliger, der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles egen veiadresse. I dette tilfellet har boligene egne ytre innganger, og derfor tildeler de én adresse til hver bolig. Adresser skal tildeles i stigende rekkefølge langs veien, både når det gjelder nummer og bokstaver, og tildeles til den veien innkjøringen er fra. Siden denne eiendommen har innkjøring fra Våghalsen, tildeler de adressenummer 11-19 til Våghalsen, informerte etaten i skrivet.

Enhetsleder Tveit påpekte også tidligere til lokalavisa at det alltid blir gjort en nøye vurdering av om det er nødvendig å endre en adresse, men at det like fullt er hensynet til et godt adressesystem og brukerne som skal finne fram, som er det overordnede.

– Det er ikke ofte at vi vurderer det som nødvendig eller forsvarlig å avvike fra regelverket for adressering. Det er en hovedregel for oss at vi holder oss mest mulig konsekvent til regelverket, der vi ser at dette er gjennomførbart. Det viktigste formålet med adresser er at man på en enklest mulig måte kan finne fram til det stedet, huset, inngangen og de personene man søker. Dette er spesielt viktig i nødsituasjoner, når sekundene teller. Adresser er en del av infrastrukturen, og vil bli endret når for eksempel utbygging, fortetting eller endring i veinavn gjør det nødvendig, sa hun tidligere.

Hun påpekte også at adressesysmemet ikke gir rom for å verne adresser som historiske objekter.

Sagene Avis følger saken videre og kommer tilbake med mer.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE