ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Jeg er veldig bekymret for fysioterapitilbudet i Bydel Sagene

FYSIOTERAPI: Daglig leder ved Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS, Ingrid Næss, sier at å ha så lav dekning på kommunal fysioterapi er med på å gjøre forskjellene i Bydel Sagene enda større. Foto: Privat

Bydel Sagene har Oslos nest laveste dekning av fysioterapi. Nora Muse forteller at hun må vente tre måneder på å bli kvitt smertene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 31.10.2018 kl 08:08

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Ingrid Næss er selv fysioterapeut i Bydel Sagene og daglig leder ved Storo og Nydalen Mensendieck-Fysioterapi AS.
 
Hun har flere ganger stilt opp i de lokalpolitiske møtene, og fortalt om bekymring over lange ventelister for å få behandling hos fysioterapeuter med kommunal avtale.

Torsdag skal også verbalvedtak om nettopp fysioterapi i Bydel Sagene behandles lokalpolitisk i bydelsutvalget(BU).

Nest laveste dekning

 
Bydel Sagene har hovedstadens nest laveste dekning – to årsverk per 10.000 innbyggere. Gjennomsnittet for Oslo er 4,9 årsverk.

– Jeg gråter ikke for min syke mor, jeg har nok å gjøre. Men jeg ser jo de lange ventelistene vi også har på nettopp fysioterapi. Jeg er veldig bekymret for fysioterapitilbudet i Bydel Sagene, sier Næss. 
 
Hun mener bydelens politikere må ta et veivalg nå – er det bare dem med god råd som skal få fysioterapibehandling, ved at de betaler alt av egen lomme hos fysioterapeuter som ikke har avtale med kommunen? Og hun snakker for dem mellom 18 og 67 år, og som ikke kommer inn under de andre kommunale fysioterapiordningene i Bydel Sagene, for barn og eldre. 
 
– Sosiale ulikheter er en utfordring i Bydel Sagene, høy andel av helseplager likeså. I forrige BU vedtok politikerne å utjevne helseforskjeller. Å ha så lav dekning på kommunal fysioterapi er jo nettopp med på å gjøre forskjellene enda større.

Hun ramser opp hva fysioterapeutene med avtale med Bydel Sagene gjør:

Jobber forebyggende og helsefremmende, leder treningsgrupper, er eksperter på og behandler muskel- og skjelettplager, fremmer folkehelsen, og motiverer og veileder til egentrening. 

ANNONSE

– Glad for at politikerne er bekymret

 
– Avtalefysioterapeutene er selvstendig næringsdrivende. Vi er selv ansvarlige for å leie lokaler og annet nødvendig utstyr og holde oss faglig oppdaterte. Bydelen blir heller ikke belastet hvis vi for eksempel er syke. 
 
Næss viser også til at siste driftsavtale ble ledig som følge av oppnådd pensjonsalder for tre år siden. Instituttet den var tilknyttet ble lagt ned, fortsatt holder bydelsadministrasjonen avtalen ledig. I sum utgjør en 100 prosent driftsavtale 444.600 kroner. 
 
Mandag var også Næss i bydelens helse- og mestringskomite:
 
– Jeg er i hvert fall veldig glad for at det til saken som skal opp i bydelsutvalget torsdag, nå ligger en merknad om at politikerne er bekymret for den lave dekningen i bydelen. Så får vi se hva som skjer på torsdag. Det er i alle fall helt klart at det er bydelens ansvar å sørge for at innbyggerne i Bydel Sagene har et tilstrekkelig fysioterapitilbud, det har de ikke i dag!

Må vente i flere måneder på behandling

Nora Muse bor og jobber i Bydel Sagene. Hun forteller at hun har veldig vondt i skulder- og nakkemuskulaturen.

– Jeg trenger å behandles raskt, men når jeg ringer rundt er det lange ventelister overalt.

Muse jobber med de minste barna i barnehagen, og det blir mye løfting og bæring i løpet av en dag. En fysisk krevende jobb gjør ikke plagene mindre.

– Det er smertefullt hver dag.

ANNONSE

Til tross for at hun trenger behandling nå, får hun ikke time før 05.01.2019.

– Det er altfor lenge å vente, jeg har allerede vondt. Jeg syns dette er dumt for meg, familien min og resten av samfunnet, fordi til slutt blir jeg sykmeldt.

– Man kan velge andre bydeler

Saken om fysioterapitilbud skal behandles i bydelsutvalget torsdag 1. november. Bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap) påpeker at dette er en informasjonssak til BU og det vil ikke på torsdag bli gitt noen midler til å øke antall fysioterapeuter i bydelen. Dette må eventuelt komme i budsjettet for 2019.

– Bydel Sagene har en lav dekning av avtalefysioterapeuter, men det er viktig å påpeke at innbyggere i Bydel Sagene ikke må gå til fysioterapeuter i bydelen, men at man fritt kan velge blant alle fysioterapeutene i Oslo kommune. Vår nabobydel St.Hanshaugen har Oslos største dekning.

Videre forteller han at Bydel Sagene har mange kommunalt ansatte fysioterapeuter og har økt dette med tre årsverk de siste to årene.

ANNONSE

– Dette styrker bydelens samlede tilbud. I tillegg har bydelen flere fysioterapeuter tilknyttet frisklivssentralen og Innsats og mestring i Sagene hjemmebaserte tjenester. Bydelen er også tildelt midler til en fast fysioterapistilling tilknyttet nytt rehabiliteringsteam spesielt rettet mot pasienter i sykehus og helsehus, sier Stoltenberg til Sagene Avis.

Lokalavisa har kontaktet flere politikere i Sagene bydelsutvalg, men har foreløpig ikke lykkes i å få kommentar. Vi oppdaterer saken.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE