ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Kommunen leter etter plass til ny skole. Bydelen peker på denne tomta

Leder av Sagene Rødt, Bjørn Bjørnsen, på Torshovtoppen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Ja, det er på tide at også Bydel Sagene får en videregående skole, sier leder i Sagene Rødt, Bjørn Bjørnsen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 23.04.2018 kl 21:50

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Skolebehovsplanen for Oslo er igjen ute på høring. Blant annet står det følgende i planen:

«Det er vedtatt å etablere en ny skole med helse- og oppvekstfag samt studiespesialisering 600-810 elever. Det vil være behov for at denne skolen står ferdig til skolestart 2022, men dette forutsetter en stram framdriftsplan og det kan bli behov for midlertidige løsninger.

Skolen skal etableres med et skolefaglig samarbeid med et sykehus med spesialisthelsetjeneste, gjerne i klynge med andre helse og omsorgstilbud som sykehjem, barnehage osv. Det arbeides med utlysning av konkurranse for kjøp eller leie av skolearealer samt skolefaglig samarbeidsavtale.»

Torshovtoppen

Forrige uke avholdt Bydel Sagenes lokalpolitikere møte i Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomiteen, og det ble vedtatt å slutte seg til bydelsadministrasjonens høringsforslag til Skolebehovsplanen for videregående skole, og om potensielle skoletomter:

«Bydelen har god oversikt over befolkningsutviklingen i sine områder og ønsker derfor å delta i arbeidet med konseptvalgutredninger. Videre mener bydelen at Treschows gate 15 og Torshovtoppen bør utredes som nye skoletomter. Dette fordi eiendommene er sentralt plassert og egnet til offentlige formål.»

ANNONSE

Førstnevnte er jo også regulert til skole, etter bystyrevedtak i år. Det gjenstår for kommunen å få kjøpt Lilleborg-tomta av eierne.

– Godt lokalisert

Tomta på Torshovtoppen har også vært omtalt i Sagene Avis tidligere, i forbindelse med høringsrunden av fjorårets skolebehovsplan:

«Tomtene (journ. anm. Treschows gate og Torshovtoppen) er de eneste tomtene av en viss størrelse som er lokalisert sentralt i bydelen og som ennå ikke er utviklet. Videre er de godt lokalisert med tanke på tilgang til offentlig transport og nærhet til natur- og grøntområder som Akerselva, Treschows gate 16, og Torshovparken ved Torshovtoppen...», står det i bydelsdirektørens forslag til høringssvar fra i fjor.

På befaring

Lokalavisa drar på en liten befaring med ett av partiene i bydelens Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomite, Sagene Rødt. Rødt-leder Bjørn Bjørnsen forteller at lokalpolitikerne nå skal kjempe for å få en videregående skole på plass på Torshovtoppen.

– Foreløpig er ikke bydelen trukket fram som aktuelt område, men her har vi som politikere en jobb å gjøre. Vi må sikre at arealene blir tilgjengelige for bydelens beboere i dag og i framtida. Et slikt strategisk tomtekjøp er veldig viktig i byutviklingsområder, sier Bjørnsen.

ANNONSE

– Torshovtoppen ligger flott til, med fine uteområder i nærheten. Bydel Sagene er den eneste bydelen i Oslo uten en videregående skole. Så ja, det er på tide at også vår bydel også kan få en videregående skole i området. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å sikre at det kan bli en skole til her, legger han til.

Lønnebakken skole

Ved Torshovtoppen ligger også spesialskolen Lønnebakken skole. Den ligger fra før av på kommunal grunn, etter det Sagene Avis kjenner til.

I bydelens høringssvar til Skolebehovsplanen går det også frem at den er positiv til nytt skolebygg og videreføring av Lønnebakken skole. I Plan- og bygningsetatens saksinnsyn har Utdanningsetaten foreslått nye Lønnebakken skole på området der det i dag står en brakkerigg, se illustrasjonen:

Nåværende Lønnebakken skole i grått til venstre i bildet, foreslått flyttet litt opp og til høyre, illustrert i hvitt i bildet. Foto: OLA ROALD AS/PLAN- OG BYGNINGSETATEN

Så nøyaktig hvor en eventuell videregående skole kan plasseres på Torshovtoppen, gjenstår å se.

ANNONSE

Etter det Sagene Avis kjenner til, er tomta brakkeriggen står på privateiet, men i dag regulert til offentlig formål.

Må fjernes

Når det gjelder nevnte brakkerigg, med adresse Johan Selmers gate 5, så har ikke tomteeier fått dispensasjon til å la brakkeriggen bli stående fremover.

Denne brakkeriggen i Johan Selmers gate har ikke fått dispensasjon til å bli stående fremover. Så gjenstår å se om det er her nye Lønnebakken skole blir bygget, og om det blir en ny videregående skole i området, slik bydel og lokalpolitikere ønsker. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Det vil gå ut et pålegg fra oss om at brakkene må fjernes innen 31. mai. Pålegget går ut senest i morgen, ifølge Atle Jan Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Plan- og bygningsetaten til Sagene Avis 23. april.

Sagene Avis har ved flere anledninger forsøkt å få en kommentar fra tomteeier Bastia AS, om eventuelle planer for tomta, men har ikke fått svar.

ANNONSE

I nabolaget ligger også Torshovtoppen barnehage.

LES OGSÅ: Ikke bare skole, men også kulturstasjon på Voldsløkka?

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE