ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Må ikke lenger sette av plass til bilparkering når man skal bygge

Bildeling gir langt bedre utnyttelse av bilparken og av parkeringsplassene mener byutviklingsbyråden i Oslo. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Illustrasjonsfoto)

Forslaget til ny parkeringsnorm i Oslo setter et maksantall på parkeringsplasser for bil, og et minimum for sykkelparkeringsplasser. – Dette er i tråd med vår politiske visjon om et grønnere Oslo, sier byutviklingsbyråden.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Jeg er glad for å få ny parkeringsnorm til politisk behandling. Stadig flere reiser kollektivt i Oslo og stadig flere husstander har ikke bil, og da trenger vi ikke å sette av så mye verdifullt areal til bilparkering i nye prosjekter, sier byråd for byutvikling Rasmus Reinvang (MDG) i en pressemelding fra Oslo kommune onsdag ettermiddag.

Parkeringsnormen skal være veiledende, og gjelder for nybygging, til- og påbygging samt bruksendring. Det omfatter nye reguleringsplaner, og den får virkning for byggesaker innenfor alle tidligere vedtatte reguleringsplaner – det vil si de som henviser til «den til enhver tid gjeldende norm.»

– Forslaget viser en norm som gir et maksimumsantall for bilparkering, men et minimumsantall for sykkelplasser, sier Reinvang.

– Dette er i tråd med vår politiske visjon om et grønnere Oslo, hvor klimavennlig byutvikling gir mer rom for mennesker, sykler og grønt i byen og mindre til biler. De parkeringsplassene som fortsatt trengs skal ha mulighet for lading, slik at elbiler blir normen i fremtiden for de som trenger bil.

Må ikke sette av plass til parkering

– I praksis betyr forslaget at folk som vil bygge ikke lenger må sette av plass til parkering med mindre de ønsker det, forklarer etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten, i meldingen.

ANNONSE

– Dette gir fleksibilitet, siden det blir fortsatt mulig å bygge p-plasser for de som vil, men innenfor en maksimumsgrense. Denne grensen varierer med hvor i byen byggeprosjektet befinner seg. I større bygg sikrer normen selvfølgelig HC-plasser. Samtidig styrker vi krav til sykkelparkering, både i antall og kvaliteten på sykkelmulighetene, særlig i større utbyggingsprosjekter, sier hun.

Ønsker mer bildeling

Normen var på høring i vinter, og det kom inn ca 100 uttalelser. Et tidligere forslag til parkeringsnormen var på høring i 2017, men den utgaven som nå blir sendt til politisk behandling er justert, hørt og tilpasset politiske føringer fra byrådsplattformen fra 2019, ifølge kommunen.

– Jeg er spesielt fornøyd med at forslaget legger opp til mer bildeling og smart sambruk av parkeringsplasser, sier byråd Reinvang, og fortsetter:

– Bildeling gir langt bedre utnyttelse av bilparken. At vi også utnytter parkeringsplassene på best mulig måte er viktig når areal er en knapphet. For eksempel blir p-plasser knyttet til kontor i all hovedsak brukt på dagtid, mens handel og service trenger flere plasser på ettermiddager og helger. På denne måten slipper vi å sette av store arealer til parkering som står ubrukt halve døgnet. Mer bruk av hjemmekontor etter korona, gir også gode muligheter for å knappe inn på parkering. Mer deling og sambruk gir mer plass til grønt, brede fortau og torg, som vi vil ha i byen vår.

Ulike deler av byen kan ha ulike behov

I forslaget til parkeringsnorm er byen delt opp i ulike soner, som dermed får ulike krav til parkering: Sentrum, tett by og åpen by, inkludert marka. Normen har også ulike inndelinger knyttet til om det er store eller små boligprosjekter, studentboliger, institusjoner, næring og industri, skoler eller kulturbygg og kollektivknutepunkter.

ANNONSE

Dagens parkeringsnorm for Oslo er fra 2004. Oslo har siden 2017 hatt en midlertidig parkeringsnorm, og den foreslåtte nye normen skal erstatte disse. Parkeringsnormen skal endelig vedtas av bystyret.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE