Sagene Avis

I Aslaug Holms dokumentar «Blokka» skal vi få bli med på innsiden av kampen, og bli kjent med menneskene som slåss for retten til å kjøpe leilighetene de bor i. Foto: Fenris Film

Blokka deres ble solgt:

Nå blir det film av naboenes kamp for eget hjem

Beboerne i Maridalsveien 128 har i flere år jobbet for å kunne kjøpe sine egne hjem, etter at blokka deres ble solgt. I Aslaug Holms dokumentar «Blokka», skal vi få et innblikk bak fasaden og inn i fellesskapet som driver beboerne videre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 22.09.2021 kl 20:44

SAGENE: Leieboerne i Maridalsveien 128 har lenge kjempet for å kunne eie sine egne hjem, etter at eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden kjøpte blokka, som også tidligere var privateid, i 2016.

I Aslaug Holms dokumentar «Blokka» skal vi få bli med på innsiden av kampen, og bli kjent med menneskene som slåss for retten til å kjøpe leilighetene de bor i.

Blokka har blitt et bilde av samfunnet, mener dokumentarfilmskaperen. Et bilde av hvor viktig boligsaken er.

Holm oppdaget saken høsten 2018 og følte da at dette var en sterk historie hun måtte ta del i. Bildet hun så av beboerne utenfor blokka si, gjorde et dypt inntrykk.

– De hadde fått en frist om at de måtte ut av hjemmene sine innen 1. juli 2020. Det er veldig interessant å følge fortellingen om en blokk og samtidig portrettere menneskene som bor der, og parallelt skildre kampen deres for å beholde sine rettmessige hjem.


Holm kjente en av beboerne fra før og skaffet seg dermed mer innblikk i saken. Da fikk hun også tillit av de andre beboerne til å følge dem med kamera. Regissøren forteller om en utrolig sterk reise, hvor hun har fått se dedikerte mennesker kjempe.

Vi får blant annet bli kjent med Turid på 80+, som drømte om å bli operasanger. Hun har fortsatt en fantastisk stemme, sier Holm. Turid har også bodd i blokka helt siden den ble bygget i 1967.

– Så det var så sterkt å lese at hun og de andre kunne bli presset ut av hjemmene sine.

Dokumentarfilmskaper Aslaug Holm blir rørt av beboernes samhold og utholdenhet. Foto: Janina Lauritsen

Mistet blokka i siste liten

Da beboerne i 2016 skulle benytte seg av forkjøpsretten, som de har krav på når 50 prosent av beboerne ønsker å kjøpe leilighetene de leier, fikk de veldig dårlig tid på å skaffe finansiering. De fikk også for lite info og oppfølging av kommunen, ifølge Holm. Og de mistet blokka helt på målstreken.


– Rett før fristen trakk investoren seg. De fikk for dårlig tid til å reise kapital, og da var det Tollefsen som vant. For beboerne opplevdes det veldig urettferdig, de hadde faktisk mulighet til å kjøpe sitt eget hjem. Og med den leieprisen kunne de ha betalt lånet på sin egen leilighet – hvorfor skal en annen eie leiligheten deres, når de hadde mulighet til å kjøpe den selv?

– Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden kjøpte, men de ga dem muligheten til å leie videre på samme vilkår. Han ombestemte seg med å kaste dem ut. Det er vi veldig glade for.

Beboerne i Maridalsveien 128 har blitt hørt av politikerne i bystyret. I februar la Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger og Venstre frem et forslag, som ble vedtatt:

«Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra leie til eie i bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk.»

Bystyret gjorde nytt vedtak i desember 2020, der de ber byrådet komme med en tilbakemelding på hvordan tiltaket er fulgt opp. De ba om tilbakemeldingen innen 1. februar 2021. Beboerne har fortsatt ikke fått noen avklaring og føler fortsatt de lever i uvisshet, sier Holm.


– Jo lenger tida går, jo mer sliten blir du. Det er 20 stykker som har holdt ut, av ca. 55 beboere. Og de venter fortsatt på at noe skal skje. Så min bønn til politikerne er at nå må de prøve å konkretisere. Det som er fint med Maridalsveien 128, er at de er et bilde på den type boligpolitikk vi ønsker. Vi ønsker at vanlige folk skal ha råd til å eie sin egen bolig, og da kan deres sak være et forsøk som kan vise at det er mulig å finne ut av det.

Dette har skjedd politisk i saken

26.02.2020: Bystyrets første vedtak i saken: «Vi viser til forkjøpssaken i Maridalsveien 128, der beboerne etter mye arbeid ikke fikk kjøpt hjemmene sine gjennom forkjøpsrett. Vi er kjent med at det nå er om lag 20 forkjøpsberettigede beboere tilbake. Disse beboerne bør få en ny sjanse til å komme seg inn på boligmarkedet. De kommunale pilotene for leie-til-eie kan være godt egnet for disse beboerne. Byrådet bes derfor inkludere disse beboerne i en pilot for en ny boligpolitikk fra leie til eie i bydel Sagene, dersom piloter blir vedtatt politikk. Bystyret ber byrådet finne løsninger for de resterende beboerne i Maridalsveien 128, og dersom det ikke er funnet før pilotene som er skissert i «nye veier til egen bolig» er klare, bør disse tilbys en eller annen form for fortrinnsrett.»

Mars 2020: Fredensborg trekker oppsigelse av leiekontraktene. Beboerne står ikke lenger i fare for utkastelse 01.07.2020.

Mars 2020: Møte mellom administrasjonen i daværende byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (EHA), byrådavdeling for byutvikling (BYU) og representanter for beboerne, samt bystyrerepresentantene Rygg og Dørum.

Oktober 2020: Møte med representanter for beboerne. I møtet deltok politisk nivå og administrasjon fra BYU, byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og byrådsavdeling for næring og eierskap.

November 2020: Brev til samtlige beboere for kartlegging av ønskede løsninger som følge av at Fredensborg har trukket oppsigelse av leiekontraktene.

17.12.2020: Bystyrets andre vedtak i saken: «Vi viser til vedtak gjort i bystyret om beboerne i Maridalsveien 128. Byrådet bes komme til bystyret med en tilbakemelding på hvordan vedtaket er fulgt opp. Bystyret vil at de om lag 20 forkjøpsberettigede beboerne som fremdeles bor i Maridalsveien 128 skal få tilbud om å inkluderes i en pilot for leie til eie i bydel Sagene. Tilbakemeldingen bes gitt innen 1. februar 2021».

16.06.2021: Bystyrets tredje vedtak, der det bes om en framdriftsplan.

23.06.2021: Brev til samtlige beboere med samme informasjon som ble gitt per e-post i mars/april.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Blokka har blitt et bilde av samfunnet, mener dokumentarfilmskaperen. Et bilde av hvor viktig boligsaken er. Foto: Janina Lauritsen

– Rørende at de står sammen

– Hva har berørt deg mest med historien fra Maridalsveien?

– At det føles så urettferdig. Vi bor i en bygård som henger sammen med Maridalsveien 128 og vi har samme bakgård. Det er så rart å leve i to så forskjellige verdener – vi eier vår egen leilighet og de kjemper for å bevare hjemmene sine. Det er så urettferdig at de ikke klarte det, og hvordan de blir sittende med avmakten. Det berører meg veldig.

– Også blir jeg veldig glad i dem, for de har så utrolig forskjellige styrker. Turid, som er over 80 år, drømte om å bli operasanger og har en veldig fin sangstemme. Hun synger fortsatt! Og Dag, tidligere lærer og fagforeningsmann, han kan så mye om alt mulig. Alt fra planetene og fysikkens lover, til lover, fagforeninger, rettigheter og norskfaget. De sitter med så utrolig mye visdom, du har lyst til å bare være der, få innblikk og lære som nabo og menneske.


Holm syns det er veldig rørende at beboerne fortsatt står sammen, at de er en sammensveiset gruppe. For det er tøft når man får så mye ytre motstand, men de klarer likevel å holde sammen og kjempe sammen.

– Selv om det er veldig krevende. Men de gir seg ikke, det er kanskje den utholdenheten som har imponert meg mest.

Leieboerne i Maridalsveien 128 har lenge kjempet for å kunne eie sine egne hjem, etter at eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Heimstaden kjøpte blokka i 2016. Foto: Fenris Film

Sagene-dokumentar vant gjeve priser

Holm er også regissøren bak «Brødre». En dokumentar som over åtte år skildrer oppveksten til sønnene hennes på Sagene. Det er med andre ord langsiktige prosjekter hun holder på med. Brødre er en nær og liten historie, men den ble også universell, fordi den handler om å være menneske, finne sin egen vei og å være brødre.

Filmen har reist rundt i nesten 70 land, og ble i 2015 den første dokumentarfilmen som har vunnet Amanda for beste regi. Den ble også den første norske dokumentaren som vant hovedprisen i Hot Docs Canadian International Documentary Festival i 2016.

– En slik fortelling kan være en stor filmfortelling. Det er nært, og det er veldig bra at historiene er personlige og treffer oss. Det tenker jeg med blokka også, det er en nær og viktig historie, men samtidig universell. Alle trenger jo et trygt sted å bo, og blokka i Maridalsveien forteller om fellesskapet. Sammen er vi sterke, alene er vi sårbare.

Det er fint med historier som har noe filosofisk over seg, noe som forteller oss alle hvem vi er som mennesker, mener Holm. Hun opplever at det bor så mange spennende folk i Maridalsveien 128. Alle har sine karakterer og styrker. Som den ene lederen av aksjonsgruppa for blokka, som er lærer på Sagene skole.

– Hun er en veldig viktig støttespiller i nærmiljøet. Hun er virkelig en person vi må beholde i bydelen vår, hun er en viktig person for barna og foreldrene, hun er også fotballtrener, sier hun og fortsetter:

– Og når vi snakker om boligproblematikk: Det er noe som ikke stemmer når lærere og sykepleiere ikke har råd til å bo i Oslo sentrum. Denne fortellingen handler også om hva slags samfunn vi ønsker oss, da er boligproblematikken starten på det med forskjells-Norge. At noen får råd til å kjøpe seg bolig, mens andre ikke får det. Det er jo mangel på boliger og det skaper en polarisering i sentrum. Det at vi får mindre forskjeller, har utrolig mye å si for at vi fortsatt skal beholde det som er veldig bra i det norske samfunnet. Og det starter med å eie sin egen bolig.

Vil bli ferdig i 2022

Dokumentaren om Maridalsveien 128 vil bli ferdig i løpet av neste år, og planen er å vise den på NRK etter hvert. Holm har også ambisjoner om å få den ut på filmfestivaler.

– Den skal løftes opp. Det er en ambisjon om at det skal bli en veldig flott film, med mennesker vi blir berørt av.

Norske dokumentarer er i en gullalder for tiden, forteller Holm. Filmene reiser rundt i verden og vinner mange priser. Holm er også regissør av «Generasjon Utøya», sammen med Sigve Endresen, og «a-ha The Movie» sammen med Thomas Robsahm.

Aslaug Holm fikk nettopp Aamot-statuetten, som er Norges høyeste filmutmerkelse. Den deles ut av organisasjonen Film & Kino for fremragende innsats i eller for norsk filmproduksjon eller distribusjon. Foto: Sigurd Moe Hetland

«Generasjon Utøya» vant prisen Folkets Amanda under filmfestivalen i Haugesund i august. Ti år etter 22. juli ble dette en viktig fortelling. Dokumentaren følger Ina Libak, Kamzy Gunaratnam, Line Hatmosø Hoem og Renate Tårnes, som alle var på Utøya. Og dette er ifølge regissøren en film som er litt god å se, da den er full av håp.

– Damene i «Generasjon Utøya» er bare helt rå. De er så sterke, selv om de har opplevd noe utrolig vondt. De har klart å bruke den hendelsen til noe godt, de har fortsatt med sitt politiske engasjement og er egentlig enda mer motivert enn før. Det gjør at jeg, som er midt i 50-årene, får lyst til å engasjere meg og gå ut og heve stemmen. Det har inspirert meg til å bli enda mer samfunnspolitisk tydelig. Det er viktig at stemmene våre når ut, vi kan ikke bare sitte og se på at samfunnet blir som det blir. Vi er faktisk en del av historien, vi kan endre den.

Byrådet jobber med gjennomføring av prosjektet

Sagene Avis tok kontakt med byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), for å høre hvordan bystyrevedtaket om Maridalsveien 128 har blitt fulgt opp.

– Jeg har nylig orientert bystyret om at byrådet jobber med å utvikle piloter for etablererboliger og søker å inkludere beboerne i Maridalsveien 128 i en av disse, slik bystyret har vedtatt, sier Marcussen.

Byrådet jobber med hvordan prosjektene kan gjennomføres, hvordan de kan sikre likebehandling av interessenter, og hva det vil koste. Deretter må de vurdere om det er økonomisk gjennomførbart. Slik det ligger an nå, vil innflytting i pilotprosjekter tidligst kunne skje i 2024.

– Jeg vil gjerne påpeke at kommunen også har kommet med andre boligtilbud til beboerne i Maridalsveien 128, og at beboerne selv velger om de vil benytte seg av disse eller vente på mulig inkludering i de kommende kommunale pilotprosjektene vi har mål om å få på plass, sier Marcussen til Sagene Avis.

Fakta: Aslaug Holm

Regissør og fotograf Aslaug Holm er en av Norges mest anerkjente dokumentarfilmskapere. Hennes
film «Brødre», som handler om barndommen og oppveksten til hennes to sønner på Sagene, har
vært vist i rundt 70 land.

Filmen vant hovedprisen i Hot Docs internasjonale filmfestival (2016), og den vant Amanda for Beste regi (2015). Holm var også co-regissør, fotograf og klipper på «Heftig og begeistret», filmen om mannskoret i Berlevåg, som vant to Amanda-priser (2001): Beste Film og Beste dokumentar.

Hennes siste film, «Generasjon Utøya», som hun har regissert sammen med Sigve Endresen, vant nettopp Folkets Amanda under filmfestivalen i Haugesund (2021).

Aslaug Holm er også aktuell med kinofilmen «a-ha The Movie», som co-regissør og fotograf sammen med regissør og manusforfatter Thomas Robsahm. Filmen hadde premiere over hele landet fredag 3. september og handler om Norges største popgruppe gjennom tidende; a-ha. Vi følger Morten Harket, Pål Waaktar-Savoy og Magne Furuholmen på turnè, og forteller historien om tre tenåringer som drømte om å bli mverdensberømte popstjerner.

Aslaug Holm fikk nettopp Aamot-statuetten, som er Norges høyeste filmutmerkelse. Den deles ut av organisasjonen Film & Kino for fremragende innsats i eller for norsk filmproduksjon eller distribusjon.

Rettelse: Sagene Avis skrev tidligere at blokka var i kommunal eie før Heimstaden kjøpte. Dette stemmer ikke, da blokka har vært i privat eie.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...