ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Prioriterer ikke tiltak her i år:

Mener gangfelt normalt ikke bedrer trafikksikkerheten

Beboere på Bjølsen etterlyser fotgjengerfelt ved Bjølsenhallen. Foto: Janina Lauritsen

Beboere på Bjølsen har etterlyst fotgjengerfelt ved Bjølsenhallen i over ti år. Bymiljøetaten prioriterer ikke ønsket i år heller, og viser til at gangfelt normalt ikke er et tiltak som bedrer trafikksikkerheten.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BJØLSEN: Sagene Avis skrev nylig om beboerne øverst på Bjølsen, som etterlyser fotgjengerfelt i Moldegata og Maridalsveien ved Bjølsenhallen.

Geir Sørensen fortalte tidligere at krysset mellom Maridalsveien og Moldegata ikke er et godt sted å være fotgjenger. Det er ikke så fantastisk å være syklist eller bilist der heller, mener han.

– Det er 1800-2000 beboere som krysser gata her. Vi ønsker tryggere forhold og fremkommelighet her. I dag må man gå opp til øverst i Bergensgata, forbi Kiwi og krysse der. Og det er en uoversiktlig situasjon med både parkering og kjøring her utenfor Bjølsenhallen, det er begrenset hvor god sikt man har, sa han tidligere til Sagene Avis.

– Avventer

Sagene Avis har vært i kontakt med Bymiljøetaten for å høre om det foreligger noen planer for området, og hva de mener om at beboerne ser på området som utrygt.

ANNONSE

– Vi registrerer at det er ønsker om gangfelt og trafikksikkerhetstiltak ved denne strekningen. For å kunne dokumentere behovet for tiltak er vi i første omgang nødt til å gjennomføre fartsmålinger og trafikktellinger, sier pressevakt i Bymiljøetatetn, Jacob Kielland Haug, til lokalavisa.

For øyeblikket bytter Vann- og avløpsetaten rør og bygger nye kummer i Sarpsborggata. Arbeidene skal etter planene være ferdig innen 4. oktober i år, informerer han. Krysset Sarpsborggata/Bergensgata er derfor stengt inntil videre, og det er omkjøring for buss og annen trafikk gjennom Maridalsveien.

– Vi avventer derfor med tellinger og målinger til trafikkbildet er normalisert igjen, sier Kielland Haug.

– Normalt ikke et tiltak som bedrer trafikksikkerheten

– Trafikksikkerhet er et viktig tema for mange av Oslos innbyggere og vi får inn mange henvendelser og ønsker om tiltak i byen. Alle aktuelle tiltak som blir foreslått blir tatt med videre til de årlige vurderingene av trafikksikkerhetstiltak. Hvilke tiltak vi gjennomfører styres av årlige budsjetter og gjeldende føringer innenfor trafikksikkerhet. Bydelene spiller en viktig rolle med å gi innspill til dette arbeidet.

Trafikksikkerhetstiltak som er planlagt gjennomført i 2021, er allerede fastsatt. Forslag om fartsdempende tiltak og gangfelt i Maridalsveien mellom Brochmanns gate og Moldegata/Bergensgata prioriteres ikke av Bymiljøetaten i år.

ANNONSE

Hvilke tiltak som er planlagt i bydel Sagene i år kan du se her.

Bymiljøetaten sier Vegdirektoratets kriterier og retningslinjer for å anlegge gangfelt er strengere nå enn tidligere. Før et nytt gangfelt kan anbefales, stilles det krav til sikt, trafikk- og fotgjengermengde sett i forhold til veiens fartsgrense og fartsnivå, krav til belysning, samt et sted å stå på utsiden av veibanen på begge sider av veien.

– Videre er etablering av gangfelt normalt ikke et tiltak som bedrer trafikksikkerheten. Forskning har vist at risikoen for påkjørsler kan øke ved etablering av gangfelt. Årsaken er at bilistenes overholdelse av vikeplikt i gangfelt dessverre ofte er lav. Kombinasjonen av disse og med kryssende fotgjengere som forventer at bilene stopper kan være uheldig. Trafikksikkerhetsmessig spiller derfor plasseringen av gangfelt en vesentlig rolle for hvor godt de fungerer.

Bymiljøetaten sier videre at det kan oppstå uenighet rundt etablering av fartsdempende tiltak. Dette fordi kjørekomfort, framkommelighet og fart for kjørende reduseres til fordel for sikkerheten til gående og syklende, påpeker de.

– Vi gjennomfører av den grunn fartsmålinger før vi uttaler oss om et eventuelt behov for fartsdempende tiltak på en strekning. Som hovedregel er det behov for fartsdemping når flere enn 15 prosent kjører 5 km/t fortere enn fartsgrensen på strekningen, sier Kielland Haug til Sagene Avis.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE