ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nå er brakkeriggene fjernet

FJERNET: Brakkene måtte fjernes etter at søknaden om to nye år ble avslått (arkivfoto) Foto: Kristin Tufte Haga

Kommunen sa nei til å la brakkeriggen stå i to nye år.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Bastia Eiendom AS, eierne av Johan Selmers gate 5, søkte om å få ha brakkene i to nye år. Dette avslo Plan- og bygningsetaten da "tiltaket er i strid med § 29-2 i plan- og bygningsloven (pbl.), krav tilvisuelle kvaliteter."

I avslaget skriver de videre: "(...)Når en bygning skal stå i et så langt tidsrom skal bygget tilfredsstille kravene til visuelle kvaliteter i pbl. § 29-2. Vår vurdering er at brakkeriggen ikke innehar gode visuelle kvaliteter i seg selv og den har ingen gode visuelle kvaliteter i forhold til dets bygde og naturlige omgivelser som består av barnehager, skole, bygårder og grønn natur(...).

Klaget over forsøpling og trafikk

Naboene i blant annet Torshov kvartal 14 b var lite fornøyd med brakkene, som sto i over tre år, og leverte klage etter å ha fått høre om søknaden. De bemerket økt trafikk, forsøpling og at brakkene er sjenerende for resten av nabolaget.

I saksdokumentene på Plan, bygg og eiendoms nettside står blant annet disse merknadene fra naboene:

"Brakkene er etter sigende satt opp fordi det foregår arbeid på området. Dette stemmer ikke. De som har bodd - og bor - i brakkene jobber ikke på tomta. Dette vet vi ettersom vi har vært i kontakt med selskaper som leier brakkene, samt beboere. (...)De kjører til og fra brakkene i biler med firmalogoer hver dag – rundt 20 står parkert i Johan Selmers gate og på parkeringsplassen foran brakkene om nettene"

ANNONSE

"Brakkene er dessuten svært sjenerende. (...)Området brakkene står på er blitt svært forsøplet. Det står gamle sofaer, fotballmål, og ligger plast og søppel ved inngangen og i skråningen nedenfor. Det som var en trivelig nabotomt med fotballbane, har blitt et svært utrivelig område. Det er leit for oss naboer, men også for barnehagene på tomta og Lønnebakken skole, som tidligere kunne bruke eplehagen. Nå er den for forsøplet"

Slik ser det ut nå

Sagene Avis tok kontakt med eier av eiendommen, Bastia Eiendom AS, for å høre eventuelle planer for tomta.

- Plassen der brakkene var skal benyttes til parkering, sier styreleder Tore Martin Solbakken.

PARKERING: Plassen skal brukes til parkering Foto: Janina Lauritsen

Ønsker skole på tomta


Sagene Avis har tidligere skrevet om at bydelen ønsker skole på denne tomta.

ANNONSE

I et møte i Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomiteen i Bydel Sagene i april ble det vedtatt å slutte seg til bydelsadministrasjonens høringsforslag til Skolebehovsplanen for videregående skole, og om potensielle skoletomter:

«Bydelen har god oversikt over befolkningsutviklingen i sine områder og ønsker derfor å delta i arbeidet med konseptvalgutredninger. Videre mener bydelen at Treschows gate 15 og Torshovtoppen bør utredes som nye skoletomter. Dette fordi eiendommene er sentralt plassert og egnet til offentlige formål.»

Tomta på Torshovtoppen har også vært omtalt i Sagene Avis tidligere, i forbindelse med høringsrunden av fjorårets skolebehovsplan:

«Tomtene (journ. anm. Treschows gate og Torshovtoppen) er de eneste tomtene av en viss størrelse som er lokalisert sentralt i bydelen og som ennå ikke er utviklet. Videre er de godt lokalisert med tanke på tilgang til offentlig transport og nærhet til natur- og grøntområder som Akerselva, Treschows gate 16, og Torshovparken ved Torshovtoppen...», står det i bydelsdirektørens forslag til høringssvar fra i fjor.

Lokalavisa var på en liten befaring med ett av partiene i bydelens Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomite, Sagene Rødt. Rødt-leder Bjørn Bjørnsen fortalte da at lokalpolitikerne skal kjempe for å få en videregående skole på plass på Torshovtoppen.

ANNONSE

– Foreløpig er ikke bydelen trukket fram som aktuelt område, men her har vi som politikere en jobb å gjøre. Vi må sikre at arealene blir tilgjengelige for bydelens beboere i dag og i framtida. Et slikt strategisk tomtekjøp er veldig viktig i byutviklingsområder, sa Bjørnsen.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE