ANNONSE

Nå har Bydel Sagene bestemt seg

RINGNES BRYGGERI AS: Ringnes har søkt om skjenkebevilling i festsalen. Foto: Privat

Etter flere behandlingsrunder har bydelsutvalget endelig vedtatt om de vil gi Ringnes Bryggeri AS skjenkebevilling eller ikke.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

SAGENE: Skjenkebevillingen ble behandlet torsdag 27. september, i Sagene bydelsutvalg.

Søknaden til Ringnes Bryggeri AS ble først tatt opp i Helse- og mestringskomitéen torsdag 23. august. Bydelsdirektørens forslag til vedtak var at søknaden innvilges. Bård Follerås (Rødt) foreslo at saken ble utsatt til påfølgende bydelsutvalgsmøte 30. august, og bydelen ble bedt om å fremlegge informasjon om serveringens karakter, hyppighet, adkomstvei til serveringen og vurdere konsekvensene for beboerne. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Siste behandlingsrunde i bydelen

I bydelsutvalgsmøtet 30. august, ble søknaden igjen utsatt til det neste møtet i Helse- og mesteringskomitéen. Der landet de på å tilrå at søknaden om serverings- og alminnelig skjenkebevilling med åpnings-/skjenketid inne til klokken 01.00/00.30 innvilges, forutsatt av Ringnes Brygghus AS sikrer:

  • At lokalene får inngang fra Toftes gate slik at det ikke blir gjennomgangstrafikk til lokalene via indre gårdsrom på ettermiddag og kveldstid
  • At det lages en ordning slik at det sikres at gjestene ikke røyker i indre gårdsrom på ettermiddag og kveldstid
  • At konseptet videreføres som i dag

Søknad om skjenkebevilling til sluttet lag, med åpnings/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, innvilges.

Helse- og mestringskomitéens anbefaling ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget. Så er det opp til Næringsetaten å ta den endelige avgjørelsen.

Go'Grilla Garage

Det kommende serveringsstedet på Torshov, Go'Grilla, har søkt om servering med åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30.

Etter møtet i Helse- og mestringskomitéen, ble følgende vedtatt:

«Helse- og mestringskomitéen (med uttalelsesmyndighet delegert fra Bydelsutvalget) tilrår at søknaden fra Grillin AS, om serverings- og alminnelig skjenkebevilling for servering ved serveringssted GoGrilla Garage, Vogts gate 54, med åpnings-/skjenketid inne til kl.
01.00/00.30 og ute til kl. 22.00/21.30, får følgende utfall:

Søknad om åpnings-/skjenketid inne til kl. 01.00/00.30, innvilges som prøvedrift i ett år.»

Denne anbefalingen ble også enstemmig vedtatt i bydelsutvalget.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord