Sagene Avis

Dette vil politikerne ha på Torshovtoppen:

– Nå må vi få en slutt på denne endeløse farsen

TORSHOVTOPPEN: Marte Vike Arnesen og Line Flo i aksjonsgruppa, Bjørn Bjørnsen (Rødt), bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG), Sidsel Fjelltun (SV) og Gry B. Larsen (SV). Foto: Janina Lauritsen

MDG, Ap, SV og Rødt i Bydel Sagene jobber for å påvirke Oslo bystyre i saken om Torshovtoppen. De ønsker å se på muligheten for både videregående skole og besøkssenter for kultur og miljø på tomta. – Solbakken visste nøyaktig hva han kjøpte, og med hvilke forutsetninger, sier Jørgen Foss (Ap).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.10.2020 kl 13:25

TORSHOV: MDG, Ap, SV og Rødt Sagene har skrevet et brev om sine ønsker for bydelen, for å påvirke politikerne sentralt til å vurdere å kjøpe tilbake tomta fra Bastia Eiendom.

Lokapolitikerne mener at Torshovtoppen vil være godt egnet for å etablere en videregående skole i bydelen.

«På grunn av Torshovtoppens beliggenhet, fine grøntområder og unike historie mener vi kan være godt egnet for å huse en videregående skole. Kort avstand til skolen vil kunne styrke skolemotivasjonen for elevene i bydelen. Det vil være enklere for bydelen, foreldre, bydelspolitiet og nærmiljøet å følge elevene tettere med en videregående skole i bydelen.» står det i brevet.

MDG, Ap, SV og Rødt oppfordrer Oslo Bystyre til å:

  • Vurdere om tomta skal være definert som et utviklingsområde når kommuneplanen skal revideres
  • Utrede muligheten for en videregående skole på Torshovtoppen
  • Utrede muligheten for et besøkssenter for kultur og miljø på Torshovtoppen
  • Gå i dialog med nåværende eier og utrede muligheten for et kjøp av eiendommen.


Les brevet i sin helhet nederst i saken.

Byutviklingsutvalgets behandling

Innbyggerforslaget «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet - Nei til rasering og kjempeutbygging» ble behandlet i byutviklingsutvalget 7. oktober.

Etter behandlingen ble byutviklingsutvalgets innstilling:

«Bystyret ber byrådet om at man i arbeid med kommende detaljregulering eller revisjon av kommuneplanens arealdel ser på hvordan Torshovtoppen kan ivaretas for offentlig formål, friområder og verneverdier/naturverdier. Byrådet bes vurdere muligheten for en videregående skole på Torshovtoppen ved rulleringen av neste skolebehovsplan. Bystyret ber byrådet arbeide for at friområdene på Torshovtoppen og etablerte gangforbindelser gjennom området igjen blir gjort tilgjengelig for allmenheten.»

Bystyret var på befaring på Torshovtoppen i sommer, les om dette her.

– Vi vil ha videregående skole her

Sagene Avis møter MDG, SV og Rødt sammen med representanter for naboaksjonen, Marte Vike Arnesen og Line Flo, på Torshovtoppen.

– En god mulighet for å begrunne at kommunen kjøper tilbake tomta, er å lage videregående skole her. Det tok jeg også opp i 2018. Bydel Sagene er en av to bydeler, i tillegg til Grorud, som ikke har videregående skole, sier leder av Sagene Rødt, Bjørn O. Bjørnsen.

Han mener det er veldig viktig at kommunen kjøper tilbake tomta.

– Da får vi innflytelse. Vi kom et stykke på vei i byutviklingutvalget på onsdag, men vi er ikke i mål, vi må presse videre på bystyret, sier han og legger til at han kunne tenke seg en kortsiktig løsning til å begynne med:


– Riv gjerdene. Da ser folk at det skjer noe her! Det er viktig at dette punket følges opp.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) tror ikke det er realistisk at kommunen får kjøpt tilbake tomta med det første.

– Det viktigste er at området ikke forfaller og at Bastia Eiendom absolutt ikke får dispensasjon fra reguleringsplanen. Tilbakekjøp av tomta er sekundært.

Politikerne og aksjonsgruppa vil at eplehagen skal bli tilgjengelig igjen. Foto: Janina Lauritsen

Ønsker en tilgjengelig eplehage

Flo og Vike Arnesen fra aksjonsgruppa påpeker igjen at de ikke er imot utvikling i området, men en massiv utbygging.


– Og det går ikke an å mene seg ut av reguleringsplanen. Vi er veldig for at kommunen kjøper tilbake tomta, men det viktigste å kjempe for er å fjerne tomta som U3 i kommuneplanen og få inn et bygge- og deleforbud. Det er det nok mye enklere å bli enig om.

I byutviklingsutvalget ble innstillingen at bystyret ber byrådet arbeide for at friområdene og etablerte gangforbindelser gjennom eplehagen igjen blir gjort tilgjengelig for allmennheten.

Aksjonsgruppa har forståelse for at Oslo Realfagsskole Heltberg vil ha avgrensning rundt skolegården sin, men det trenger ikke være slik som nå, etter at det ble satt opp høye gjerder som stenger eplehagen for allmennheten, mener de.

– Det trenger ikke å være 2,5 meter høye gjerder.

Eplehagen har vært svært populær blant naboene, både barn og voksne. Aksjonsgruppa brukte også mye tid på å rydde eplehagen for søppel i vår.

Leder av Sagene SV, Sidsel Fjelltun, forteller at det er mange småbarnsfamilier som flytter ut av området og bydelen når de får barn nummer to.

– Kanskje en eplehage ville ha holdt folk her? sier hun før Vike Arnesen legger til:

– Den har holdt oss her.

Det ble satt opp gjerde i eplehagen, da Oslo Realfagsskole flyttet inn i Lønnebakken skoles tidligere lokaler. Foto: Janina Lauritsen

Du kan lese alt om aksjonsgruppas ønsker for Torshovtoppen i denne saken.

– Misvisende?

Sagene Avis har tidligere skrevet om Sofia Rana (R) som stilte spørsmål i Oslo bystyres byutviklingsutvalg.

Rana ville blant annet vite hvilke tilbud kommunen har fått fra Bastia Eiendom om å leie Vossegata 35, og hva slags funksjoner det kan være greit å bruke det til.

Plan- og bygningsetaten ba Bydel Sagene om å svare, og de skrev følgende:

«Bydel Sagene drev barnehage i Vossegata 35 frem til kontrakten om leie av lokalene utløp sommeren 2020. Barnehagedriften er nå videreført i nye lokaler. Bakgrunnen for flyttingen er at Bastia Eiendom i mars 2018 signaliserte at selskapet ikke ønsket å forplikte seg til langvarig utleie av lokalene som barnehage. Da Bastia Eiendom senere likevel tilbød å forlenge leiekontrakten, var ikke dette lenger aktuelt for bydelen.»

Bydelen svarte også at de kun har vært i dialog med Bastia Eiendom om bruk av Vossegata 35 som barnehage, og de kjenner ikke til hvilke forespørsler/tilbud om leie Bastia Eiendom har rettet mot andre kommunale instanser.

Bastia Eiendom AS og Urba AS har har sendt et svar til bysystyret, der de mener bydelens uttalelse til Plan- og bygningsetaten er «svært misvisende.» De svarer at de med jevne mellomrom har vært i møter med Bydel Sagene om utviklingen av tomta. I sin redegjørelse vedlegger de også invitasjonene de sendte til bydelsadministrasjonen om medvirkning i utviklingen av eiendommen. Du kan lese svaret i sin helhet her

– Misvisende? Bydelen uttaler seg helt riktig om det. Så trekker Bastia frem alle invitasjonene, det er noe helt annet. Det er Bastia som er misvisende, de er ikke troverdige. Det irriterer meg noe grenseløst, sier Gry B. Larsen (SV).

– Visste nøyaktig hva han kjøpte

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) er enig med Larsen.

– Bastia må skjerpe seg! Det er ingen som driver med feilinformasjon i bydelen. Og å sende inn så mange skriv som de gjør er en hersketeknikk. Det er provoserende at det må ressurssterke folk til for å kunne følge med på saken, sier hun og Bjørnsen (R) legger til:

– Det Bastia har fått til, er at vi fire jobber tettere sammen enn noen gang. Og det er aksjonsgruppa som har dyttet oss i gang. Det arbeidet dere har gjort er helt fantastisk. Dette er en politisk sak å få til, og det er helt vesentlig å få det til NÅ. Og nå har vi to uker på oss frem til bystyremøtet, for å presse på.

Nestleder i Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap), hadde ikke anledning til å stille i møtet på Torshovtoppen, men skriver i en e-post til lokalavisa:

– Nå må vi få en slutt på denne endeløse farsen som Bastia Eiendom legger opp til. Solbakken visste nøyaktig hva han kjøpte, og med hvilke forutsetninger. Det må han forholde seg til, også i dag! Jeg begynner å bli mektig lei av det spillet Tore Solbakken fra Bastia og Anne Woodstrup fra Urba har drevet i flere år nå, det vet jeg at jeg har mange Torshov-beboere med meg i ryggen på, sier Foss.

Han forteller at han gikk inn i denne saken med et åpent sinn. Som tidligere komitéleder for byutvikling i Bydel Sagene har han møtt og samarbeidet med mange utbyggere gjennom mange år.

– Jeg har alltid ment at utbyggere, kommune og bydel sammen skal bygge og utvikle Sagene til et sted du ikke bor, men et sted du lever. Når det gjelder Torshovtoppen, opplever jeg en arroganse og en utbygger som ikke vil følge spilleregler. De har kommet på kant med de fleste fra dag en.

Det er trist å se hvordan Bastia lar området forfalle, forteller han videre.

– Vi forventer at området utvikles til det beste for Torshov, og ikke til det beste for lommeboka til Solbakken. Vi vil ikke være noen brems for utvikling, tvert imot. Torshovtoppen skal utvikles! Jeg håper på videregående skole, barnehager, rekreasjon. Gjerne flere ting som skaper aktivitet og liv på toppen, slik at flere får oppleve dette fantastiske området, sier Foss.

Sagene Avis har spurt både Bastia Eiendom og Urba AS om hva de mener om lokalpolitikernes brev til bystyret og hva de har å si til lokalpolitikernes frustrasjon. Anne Woodstrup i Urba AS svarer følgende:

– Oslos Skolebehovsplan vil plassere en videregående skole for Helse og Oppvekstfag i Oslo sentrum. Den skal ha plass til 600-800 elever og opp mot 16.000m2 bruttoareal. Bastia Eiendom har i flere år inkludert videregående skole i sine planer, og foreslo i sitt planinitiativ fra januar 2020 at den nye videregående skolen skulle ligge på Torshaug. Bastia Eiendom jobber fremdeles med denne muligheten. Det er politikerne i Oslo som bestemmer om dette kan gjennomføres eller ikke.

– Bastia har fått til at vi jobber tettere sammen enn noen gang, sier Bjørn O. Bjørnsen (Rødt). Foto: Janina Lauritsen

Her er MDG, Ap, SV og Rødts brev i sin helhet:

«Til Oslo bystyregrupper fra MDG, AP, SV og Rødt i Bydel Sagene
Dato: 5.10.2020

Oslo Kommune bør kjøpe Torshovtoppen for at stedet skal komme allmennheten til gode.

Da Torshovtoppen ble solgt var det tverrpolitisk enighet om at tomten skulle utnyttes til offentlig formål. Oslo Bystyre vedtok 9/12-2004: «Byrådet og de politiske partiene i bystyret er samstemte i ønsket om at eiendommen fortsatt i det vesentlige skal nyttes til offentlige formål som skole, barnehage og friområde.» Disse føringene påvirket selvfølgelig prisen som Bastia Eiendom fikk kjøpe tomten for. Vi opplever at Bastia Eiendom ikke ønsker å rette seg etter dette. Bastia Eiendom har søkt flere ganger om å få omregulert tomten slik at de kan bygge boliger der. Bastia Eiendom, ved styreleder Tore Martin Solbakken, forsøker å skape et inntrykk av at de motarbeides av en politisert Plan- og bygningsetat og en kommune som forsøker å stikke kjepper i hjulene for utvikling på Torshov. (Se artikkel i Estate) Dette bildet er feil, siden tomten hele tiden har vært regulert til offentlige formål. Vi har nylig fått opplyst at det pågår byggearbeid på det opprinnelige hovedhuset til Torshov gård, Vossegata 29, som står på byantikvarens gule liste over kulturminner. Det er ikke søkt om tillatelse til dette, og Plan- og bygningsetaten krever nå umiddelbar stans i arbeidet. Hvis Bastia Eiendom ikke ønsker følge retningslinjer i Oslo kommune og benytte tomten til det den er regulert som ønsker vi at Oslo kommune kjøper tomten tilbake.

Torshovtoppen er et sted med en svært viktig historisk betydning med gårdsdrift tilbake til jernalderen og setet for guden Tors hov. I nyere skolehistorie ble Torshov et pioneranlegg i norsk sammenheng da Johan Anton Lippestad i 1877 kjøpte gården og etablerte skole og internat for psykisk utviklingshemmede piker, senere også gutter. Eplehagen er en grønn oase for fugler og innsekter og barn og ungdom har i en årrekke brukt Torshovtoppen som lekeområde. Om hele toppen skal dekkes av boliger blir det slutt på det.

Torshovtoppen er en viktig grønn lunge i Sagene bydel. Vi trenger gode felles uteområder og aktivitetsplasser i en tett bebygd bydel med mange små og trange leiligheter.

Byantikvaren vurderer at bygninger på Torshovtoppen kan være egnet både til skole og kultursenter. Bydel Sagene er den eneste bydelen i Oslo uten videregående skole. Det er en folkerik bydel med ca. 45.000 innbyggere, og har et høyt frafall på videregående skole. Vi mener at Torshovtoppen vil være godt egnet til å etablere en videregående skole i bydelen. På grunn av Torshovtoppens beliggenhet, fine grøntområder og unike historie mener vi kan være godt egnet for å huse en videregående skole. Kort avstand til skolen vil kunne styrke skolemotivasjonen for elevene i bydelen. Det vil være enklere for bydelen, foreldre, bydelspolitiet og nærmiljøet å følge elevene tettere med en videregående skole i bydelen. Skolen kan dessuten bruke hele Torshovdalen som arena for forskjellige idretts- og kulturaktiviteter, og de vil kunne etablere et samarbeid med Skeid og Sagene IF. Stedet kan brukes til historieundervisning og formidling knyttet til natur og miljø. En skole på Torshovtoppen vil kunne fungere som et viktig kultur- og miljøsenter i bydelen vår.

Vi ønsker å tilrettelegge for en involveringsprosess i bydelen for å samle konkrete ideer og innspill for utvikling av området til allmennyttige formål.

Vi oppfordrer Oslo Bystyre til å:

a) vurdere om tomta skal være definert som et utviklingsområde når kommuneplanen skal revideres

b) utrede muligheten for en videregående skole på Torshovtoppen

c) utrede muligheten for et besøkssenter for kultur og miljø på Torshovtoppen

d) gå dialog med nåværende eier og utrede muligheten for et kjøp av eiendommen.

Gruppeledere AP, MDG, SV og Rødt i Bydel Sagene»

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Sagene Avis bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...