ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Naboer ikke fornøyde med planer om 12-etasjes punkthus

Denne hagen fungerer som områdets «grønne lunge», ifølge naboene. Foto: Janina Lauritsen

Bjerk Eiendom har søkt om rammetillatelse for å bygge et 12-etasjes punkthus i Østgaards gate 44, samt rivning av trehuset som nå står på tomta. Flere av naboene er bekymret, og bydelsplanleggeren er negativ.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2021 kl 16:22

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Punkthuset, som er tegnet av Element Arkitekter, vil romme 45 leiligheter, kjeller og takhage. Utbyggeren søker om dispensasjon fra flere paragrafer, deriblant avstand til nabogrense og byggehøyde, og søknaden har blitt møtt med både merknader og protester fra lokalmiljøet.

Dette er det foreslåtte punkthuset. Adressen er Østgaards gate 44. Foto: Element Arkitekter

Villa fra 1800-tallet

På tomten står det i dag et trehus fra sent på 1800-tallet, men det er ikke oppført på Byantikvarens gule liste, grunnet den slitne tilstanden. Den antikvariske vurderingen fra Arkitektskap AS, konkluderer med at prisen for en eventuell restaurering vil overgå husets verneverdi. Uthuset vurderes som kondemnabelt.

Byantikvaren mener bygningen har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, og fraråder rivning. Foto: Janina Lauritsen

«Hovedhus og uthus vurderes i utgangspunktet å ha lav til middels verneverdi vurdert ut fra relevante vernekriterier. Husets verneverdi er først og fremst knyttet til alder og at eiendommen er en reminisens av det forstadsområdet som lå her fram til ca 1950. Hovedhuset er ombygget, og mye av originalsubstansen i eksteriøret er skiftet ut. Den antikvariske egenverdien vurderes som lav.»

ANNONSE

Byantikvaren mener likevel at bygningen har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, og fraråder rivning. Bydel Sagene er enige, og bydelsplanleggeren skriver at den gamle trebygningen burde bevares. Delvis på grunn av byggets historiske verdi, men også fordi det foreslåtte punkthuset kan redusere tilgangen på lys og luft for naboene.

«Bydelsadministrasjonen mener primært at den eksisterende trebygningen bør bevares. Bakgrunnen for dette er at bygningen har arkitektonisk og kulturhistorisk verdi da den er et av få bygg som viser til den tidligere forstadsbebyggelsen i området.»

Maks fem etasjer

Bydelsplanlegger Martin Svingen Refseth stiller seg også negativ til forslaget, utover rivningen, og mener at prosjektet ikke kan behandles som byggesak, fordi punkthuset ikke vil oppfylle kriteriet om å opprettholde områdets gate- og byromstruktur.

Han skriver også at størrelsen på bygget vil påvirke lys og luft for de omkringliggende leilighetene, og foreslår at byggehøyden burde være på maks fem etasjer.

«Et bygningsvolum med foreslått høyde og plassering vil forringe rommeligheten mellom bygningene og gi mindre lys og luft til boliger og balkonger i nabobyggene, da særlig for deler av leilighetene i Tverrbakken 1-5 og i Fagerheimgata 22-24.»

ANNONSE

Naboene protesterer

Slik skal fasaden se ut. Foto: Element Arkitekter

Flere av naboene har også vist at de ikke ønsker det foreslåtte bygget, og det er kommet inn over 20 merknader. Én nabo beskriver prosjektet som en katastrofe:

«All bygging med mindre avstand enn kravet i §29-4 vil stjele lys og luft. Jeg kan heller ikke se at et høyhus på 12 etasjer kan bli til berikelse for noen, spesielt ikke for naboene.

Jeg protesterer på det sterkeste mot at det gis dispensasjon fra avstandsbestemmelsene her, og ber om at disse byggeplanene stanses. Det er jo en grunn til at § 29-4 eksisterer, og her er utbyggers argumentasjon for å få bygge noe av det tynneste jeg har hørt.»

ANNONSE

Mange naboer argumenterer også for at tomtens hage fungerer som en «grønn lunge» i området, og må bevares. De fleste merknadene viser bekymring for en eventuell forringelse av utsikt, luft- og lysforhold, i likhet med bydelsplanleggeren. Flere peker også på økt trafikkstøy og mindre brannsikkerhet.

Element Arkitekter er stort sett uenige i klagene, og mener at det foreslåtte bygget vil plasseres på tomtens best egnede del, og at formen og høyden er ideell etter forholdene. Likevel anerkjenner de at naboenes bokvalitet potensielt kan reduseres:

«Fortetting i byen er umulig uten at kvaliteter som utsikt, luft eller lys hos eksisterende bebyggelse blir påvirket.»

For høyt og for stort

Skogen er ikke leder av borettslaget, men har fått fullmakt til å uttale seg om saken. Foto: Hampus Lundgren

Pål Andre Skogen uttaler seg på vegne av Tverrbakken borettslag. De støtter ikke forslaget, og har til og med ansatt en advokat.

ANNONSE

– Vi er jo i utgangspunktet ikke positive til det de har søkt om, for å si det sånn. Det er alt for stort og alt for høyt – også med tanke på det som finnes av lover og regler, sier han til Sagene Avis.

Skogen er enig med arkitekten om at det ikke går an å unngå påvirkning av eksisterende bygg fullstendig, men mener at det må være mulig å bygge noe mindre inngripende.

– Dette er en tomt som er 32x32 meter, og der vil de bygge et 32 meter høyt bygg. Hvis man følger loven, skal avstanden til nabogrense være minst fire meter, eller halvparten av byggets høyde. Den loven finnes for å beskytte nettopp lys, luft og rom. Det de søker om her, er et eksepsjonelt unntak.

Borettslaget er ikke prinsipielt negative til et nytt bygg, men de er opptatt av at en eventuell bygning må følge lovverket.

– Det er en grunn til at de lovene er der, og bydelen er også enig. Hvis de skal få dispensasjoner, må overtredelsen være mindre, og det må være grunngitt på en god måte – det er de ikke nå, etter vår mening.

Ifølge Skogen stiller alle de over 80 beboerne i borettslaget seg bak uttalelsen, og er enige om at forslaget er en dårlig idé.

– Vi håper Plan- og bygningsetaten skjønner at dette ikke er et bygg som passer på den tomten.

Gallup

Vil du ha punkthuset i Østgaards gate?

Vis resultat

Det har ikke lyktes Sagene Avis å komme i kontakt med Bjerk Eiendom.

Her kan du lese alle dokumentene i saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE