ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Jobber med ny turveiforbindelse her

Her planlegges turveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

En snaut 300 meter lang gangvei skal binde sammen Hans Nielsen Hauges gate og bebyggelsen nærmere Sandaker og Storo.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ÅSEN/SANDAKER: Tiltakshaver er Grefsen Utvikling AS har gjennom Sweco søkt om rammetillatelse for etablering av en offentlig turvei, med tilhørende overvannshåndtering langs bebyggelsen, fra Hans Nielsens Hauges gate til Borger Withs gate.

Videre vil det etableres et mindre grøntareal langs nordre del av turveien, som en naturlig overgang til tilgrensende eiendom, står det i søknaden. I tillegg vil det foretas øvrige landskapstilpasninger som naturlig må gjøres i forbindelse med etablering av turvei. Det står også at det skal etableres ni lysmaster langs strekket, og skilting.

Tiltak krever imidlertid dispensasjon fra arealformålene forretning/bolig og offentlig gang-/sykkelvei i reguleringsplan «S-4360», samt regulert asfaltbredde i reguleringsplan «S-5016». Der er det nemlig stilt krav om at turveien opparbeides med 3,5 meter asfaltbredde, med Bymiljøetaten har på sin side anbefalt en asfaltbredde på 2,5 meter, samt 1 meter grøft til tekniske føringer og overvannshåndtering.

Her planlegges turveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

265 meter

Turveien vil ha en total lengde på om lag 265 meter. Turveien skal ifølge saksdokumentene ha som hensikt å fungere som en god forbindelse mellom Hans Nielsen Hauges gate og gatenettet mot Storo og Sandaker.

ANNONSE

Som bildene viser er det allerede igangsatt arbeid på strekningen.

Her planlegges turveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Her planlegges turveien. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det som er bygget av turveien er det gitt offentlig tillatelse til i forbindelse med rammetillatelse og IG (igangsettingstillatelse, journ.anm.) for husene som ligger øst for turveien. Det er sendt inn en ny rammesøknad for hele turveien grunnet et ønske om å endre en del forhold på den delen som allerede er anlagt og vi avventer godkjennelse før endringene iverksettes, forklarer Per Gunnar Rymer, daglig leder i Grefsen Utvikling AS.

ANNONSE

Han fortsetter om eksisterende trasé:

– Det er absolutt en turvei per i dag, slik som omsøkt og innvilget som del av utomhusplan for felt A5. Men bredden på veien reduseres og belysning skal etableres, det er de to store endringene, ifølge Rymer.

Du følge saken og lese flere detaljer i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE