ANNONSE

Opptatt av fellesskap og respekt?

Dette bildet er fra fjorårets solidaritetsarrangement i Bydel Sagene på Gråbeinsletta. Foto: JOHANNA ENGEN

Noter deg 15. juli og meld din interesse.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 30.03.2017 kl 19:39

ANNONSE

SAGENE: Flere tok turen til Sagene Samfunnshus onsdag kveld, til allmøte i regi av organisasjonen Fellesskap og Respekt. Tema: Årets antirasistiske markering på Gråbeinsletta, 15. juli.

Allmøte

Kveldens møte ble åpnet av Munazza Butt (R), styreleder av organisasjonen Fellesskap og Respekt, og Anna Opland Stenersen, styreleder for Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral (SAIFF), som er arrangør av den årlige festivalen Stemmer fra Sagene.

De fortalte om tidligere års arrangementer.

– Fellesskap for Respekt ble til ett år etter terrorangrepet 22. juli 2011, for å styrke solidaritet gjennom å skape møteplasser og dialog, sier Butt.

Festivalen Stemmer fra Sagene har eksistert i mange år, men fikk sitt nåværende navn i 2013, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett i Norge.

– Alle er verdt å høre på - alle som har ideer til hvordan samfunnet bør være skal lyttes til. Vi vil fremme respekt, fellesskap og solidaritet. Mange av de samme verdiene som Fellesskap og Respekt står for, og derfor passer det bra å slå oss sammen, sa også Stenersen i Stemmer fra Sagene.

Mange ideer

Det kom inn mange innspill under allmøtet til årets markering.

– Også til barneaktiviteter. Blant annet forslag om hennamaling, magedans, besøk i Sagene kirke, strikkekurs og mini-sirkus, ifølge Butt.

Andre ideer som ble foreslått var flerkulturell mat, matfestival med barn og mat-workshop for barn.

– Aktive pådrivere i år blir Fagforbundet Pleie og Omsorg, Sagene og Iladalen menighet, Agenda X - Antirasistisk senter, SAIFF og Oslo Afro Arts, videre ifølge Butt.

Ønsker flere

Som nevnt er 15. juli dato for årets antirasistiske markering på Gråbeinsletta, parken foran Sagene Samfunnshus. Arrangørene vil ha med med flere på markeringen.

– Vi ønsker at forskjellige organisasjoner og foreninger deltar på vår årlige antirasistiske markering, og bidrar til å gjøre markeringen mer mangfoldig, sier Butt.

Her kan du ta kontakt.

Styret vil også ha debatt, ikke bare fra organisasjoner og foreninger.

– I fjor inviterte vi én representant fra alle ungdomspartiene, og det ble en fin debatt om flyktningstrømmen. I år ønsker vi å ta et skritt videre å invitere første eller andre stortingsrepresentant fra aller partier til å debattere diskriminering i arbeidslivet, forteller Hashem Jafari, politisk ansvarlig i Fellesskap og Respekt.

Rasisme

Årets festival har rasisme og diskriminering i arbeidslivet som tema. En av foredragsholderne onsdag kveld, var nestleder for Fagforbundet for Pleie og Omsorg i Oslo, Fredrik Olstad.

– Vi ønsker at det norske arbeidslivet skal bli mer mangfoldig, for det å jobbe sammen skaper respekt. Og vi i fagforeningen har et fokus på inkludering og flerkulturelt mangfold, sa blant annet Olstad.

Fagforbundet er takknemlig for den innsatsen Fellesskap og Respekt har lagt ned.

– Fagforbundet vil komme i kontakt med folk. Det gjør vi på markeringen ved å ha stand. Jeg har opplevd de mest nydelige samtalene der, og jeg tror det er god opplysning for mange, sa også Olstad.

Fellesskap og respekt

Etter terrorhandlingen 22. juli 2011 gikk partiet Rødt og en gruppe frivillige sjeler sammen i Sagene Bydel, og etablerte en antirasistisk markering for å styrke solidaritet i det norske samfunnet. Med hensikt å lage møteplasser der folk kunne stå sammen mot rasisme og diskriminering av medmennesker.

– Markeringen 15. juli er åpen for alle, og helt gratis. All jobb og innsats med festivalen er basert på frivillighet - det som driver oss er solidaritet, sier Butt.

LES OGSÅ: