ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Kommunen påpeker alvorlige avvik etter befaring i hyblene

Plan- og bygningsetaten har funnet mangler i hyblene i Vossegata 31-33. Bildet er fra da Sagene Avis møtte familien Pete, som sendte bekymringsmeldinger om muggsopp i hyblene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Plan- og bygningsetaten sier ferdigattesten i Vossegata 31-33 har blitt gitt på uriktig grunnlag. Nå må Torshovgata 46 AS rette opp i de ulovlige forholdene innen 1. november, for å unngå å miste ferdigattesten.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.10.2021 kl 15:09

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Plan- og bygningsetaten (PBE) gjennomførte en befaring i «Vinkelbygget» på Torshovtoppen, i Vossegata 31-33, i september.

Tilsynet kom etter bekymringsmelding om funn av blant annet mugg i hyblene:

Nå varsler PBE om en mulig tilbaketrekking av ferdigattesten.

Torshovgata 46 AS, som er Bastia Eiendom AS' datterselskap, søkte om bruksendring til studentboliger og PBE ga ferdigattest den 01.02.2021. Bruksendring til boligformål medfører at alle krav i TEK10 utløses. Under befaringen i septemver, ble det avdekket flere avvik fra disse kravene og dermed fra rammetillatelsen som ble gitt 02.11.2015.

– Vi vurderer å trekke tilbake ferdigattesten. Tiltaket er ikke gjennomført i samsvar med tillatelsen og gjeldende bestemmelser. Ferdigattesten er gitt på uriktig grunnlag. Vedtaket om ferdigattest som ble gitt 01.02.2021, er derfor ugyldig, skriver PBE i sitt brev til tiltakshaver.

ANNONSE

Disse avvikene ble funnet

Under PBEs tilsyn fremkom det at boligarealet ikke er utført med grunnventilasjon, og at flere kjøkken ikke er utført med forsert ventilasjon. Det ble opplyst om at flere av kjøkkenventilatorene er utstyrt med kullfilter, og uten noen form for avtrekk. Videre er baderom ikke utført med tilstrekkelig effektivt avtrekk. Det ble opplyst om at avtrekk på baderommene må styres manuelt, og er uten grunnventilasjon, står det i PBEs sakspapirer.

– Hybler uten mulighet for forsert ventilasjon vurderes som ikke tilfredsstillende. Dette er i strid med TEK10 og rammetillatelsen, skriver PBE.

Bildet viser muggsopp i en av hyblene. Nå har PBE også avdekket mangler i hyblenes ventilasjon. Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper (arkivfoto)


Bildet viser muggsopp i en av hyblene. Nå har PBE også avdekket mangler i hyblenes ventilasjon. Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper

Videre ble dør til rømningsvei målt til en fri høyde på 1,59 meter, noe som vurderes som et alvorlig avvik fra TEK10 og et brudd på rammetillatelsen, trapperom er ikke utført som egen branncelle, trappeløpet er tilsynelatende ikke utført i tråd med TEK10 og det ble observert at merking av branntekniske installasjoner og henvisning til sprinklersentral ikke var ivaretatt.

ANNONSE

PBE observerte også at flere hybler er utført med innkledd mesanin/hems, med loftsstige/-luke som tilkomst. Disse brukes til soverom, men loftsstige gjennom luke kan ikke regnes som interntrapp. På den måten kan stigen heller ikke regnes som tilrettelagt for rask og sikker rømning i en rømningssituasjon. Mesaninene tilfredsstiller heller ikke krav til romhøyde, påpeker PBE videre.

Må rette opp innen 1. november

Da PBE ga sin rammetillatelse i 2015, ble det forutsatt at tiltaket i Vossegata 31-33 er i tråd med bestemmelsene i gjeldende lov og forskrift. Det ble kun gitt midlertidig dispensasjon fra heiskravet i TEK 10 jf. § 12 – 9, samt arealformålet i plan.

For å unngå å miste ferdigattesten, kan tiltakshaver rette opp i de ulovlige forholdene innen 01.11.2021. Det vil si at alle avvik fra TEK10 må rettes opp i.

Tek 10

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet

(1) Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2gulvareal når rommene eller boenheten ikke er i bruk. Dersom ventilasjon styres etter behov slik at luftmengden reduseres i deler av driftstiden må den forseres i andre perioder slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres i den tiden rommene eller boenheten er i bruk.

(2) Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk.

(3) Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer 0,7 m3 friskluft pr. time pr. m2 gulvareal.

(4) Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

Sagene Avis har ikke lykkes i å få en kommentar fra tiltakshaver.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE