ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Planlegger sykkelfelt her

BENTSEBRUGATA: Bymiljøetaten planlegger sykkelfelt i Bentsebrugata, mellom Sandakerveien og Gjøvikgata. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Gateparkeringen forsvinner, og disse tiltakene skal gjøre det tryggere for både syklister og gående.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Bymiljøetaten planlegger sykkelfelt i Bentsebrugata mellom Sandakerveien og Gjøvikgata, for å forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for både gående og syklende.

Forslaget innebærer å etablere sykkelfelt i Bentsebrugata vest for Sandakerveien. Sykkelfeltet blir i hovedsak tosidig, men med ensidig sykkelfelt i nordgående løp over Bentsebrua, informerer Bymiljøetaten på sin nettside.

Arbeidene inkluderer også å legge ny kantstein og utvidelse av vestre fortau mellom Arendalsgata og Hammergata. Behov for kryssinnstramming vurderes på hele strekningen for å bedre trafikksikkerheten for gående.

BENTSEBRUGATA: Kartutsnitt av den aktuelle strekningen

Gjennomføres i vår/sommer

Bymiljøetaten planlegger å gjennomføre tiltakene våren/sommeren 2019.

ANNONSE

Hvorfor er dette nødvendig, lurer du kanskje på?

«Å legge bedre til rette for gående, syklende og kollektivreisende er nødvendig for å løse utfordringene Oslo står overfor med hensyn til befolkningsvekst, transportbehov, luftkvalitet og arealbruk. Et sammenhengende sykkelveinett er en forutsetning for å få flere til å velge sykkelen.» skriver etaten.

Videre skriver de at sykkelfelt vil redusere omfanget av sykling på fortauet, og dermed bedre forholdene for gående. Krysstiltakene vil korte ned kryssingsavstanden for gående og senke hastigheten på biltrafikken, noe som vil bedre trafikksikkerheten for gående.

Den aktuelle strekningen er en del av Plan for sykkelveinettet i Oslo, og gir en direkte forbindelse mellom Bjølsen/Sagene og Torshov. 

Fjerner parkeringen

Forslaget innebærer at det ikke lenger vil være lovlig å parkere i Bentsebrugata mellom Sandakerveien og Advokat Dehlis plass. HC-plassene flyttes til nærmeste nabogate.

ANNONSE

Uttalelser og spørsmål om planforslaget kan rettes til Bymiljøetaten på e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no. Frist for å gi uttalelse er 5. april 2019. Merk henvendelsen 19/04528.

SYKKELFELT: Røde flater viser hvor det er foreslått sykkelfelt. Foto: Bymiljøetaten

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE