ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Poengdeling om sykkelfelt her

Stavangergata per i dag. Foto: SAGENE AVIS

Arbeiderpartiet tok på brillene, lyttet til beboerne, og viste at det er ingen skam å snu. – En imøtekommelse av våre bekymringer, sier Torbjørn Furulund borettslaget.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 16.06.2018 kl 15:57

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: I bydelsutvalgsmøtet torsdag sto blant annet beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak, som sykkelfelt, på planen.

Beboere fra området ved Stavangergata møtte opp i bydelsutvalgsmøtet torsdag i Bydel Sagene. Fra venstre Torbjørn Furulund og Marianne Grymyr fra Voldsløkka borettslag, og Erlend Mjaavatten.

I lokalpolitikerenes miljø- og byutviklingskomitémøte i forkant, 6. juni, ble følgende vedtak fattet av Ap, MDG, SV og Rødt:

«Bydel Sagene ber om at det etableres tosidig sykkelfelt i Stavangergata i forbindelse med strakstiltakene for sykkel, i påvente av omregulering av gata, for å realisere byrute 7»

Noe blant annet Høyre reagerte sterkt på:

ANNONSE

— Dette til tross for at Sagene bydelsadministrasjon i nevnte sak uttrykte bekymring for konsekvensene for beboerne på Sagene når beboerparkering og sykkelveier innføres hurtig — uten at konsekvensene og alternativer for beboerne engang er vurdert, sa blant annet Kjell O. Erichsen, gruppeleder for Høyre i Sagene Bydelsutvalg, til Sagene Avis i forkant av bydelsutvalgsmøtet.

Her er saken:

I den omtalte saken, BU 18-30 Beboerparkering sett opp mot andre bebudede trafikktiltak, skrev bydelsadministrasjonen:

«Bydelsadministrasjonen opplever det som utfordrende at disse tiltakene utredes av ulike kommunale faginstanser som ikke alltid ser dem i sammenheng. Flere av tiltakene er entydig positive, mens andre kan ha uønskede sideeffekter. Det administrasjonen er særlig bekymret for er dårlige boforhold nord i bydelen som følge av stor trafikk gjennom nye boligstrøk, samt at bomstasjoner og redusert fremkommelighet på hovedveiene skal føre til økt bilkjøring / gjennomgangstrafikk i småveinettet.»

Og bydelsdirektørens vurdering var blant annet som følger:

«Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse mener bydelsadministrasjonen at bydelen vil være best tjent med at utbyggingen av nye sykkeltraseer/sykkelfelter foregår etappevis over tid. Det ser ut til å være en underdekning av parkeringsplasser i bydelen, og det er knyttet usikkerhet til hvordan innføringen av beboerparkering vil slå ut...»

ANNONSE

Høyre og Kjell Omdahl Erichsen - på gulvet - i pausen i bydelsutvalget torsdag, med beboere fra Voldsløkka borettslag. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

— Da vår representant kom på nevnte komitémøte, hadde MDG allerede fremmet flere merknader og et forslag som da tvert i mot påskynder utbygging av sykkelveier, sa også Høyre og Erichsen til lokalavisa i forkant av bydelsutvalgsmøtet.

Ingen skam å snu

Arbeiderpartiet hadde som nevnt stemt med MDG, SV og Rødt i komiteen, om sykkelfelt på begge sider av Stavangergata. Men i bydelsutvalgsmøtet hadde de tatt på brillene, lyttet til beboerne fra Voldsløkka borettslag, og leverte nytt punkt til forslag til vedtak.

Bydel Sagene er positive til at det etableres sykkelfelt i Stavangergata jamfør tidligere vedtak. Det er samtidig viktig å finne en løsning som ivaretar behovet for både å trygge sykkelfremkommeligheten og sikre parkeringsmuligheter for befolkningen. Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 og 2019, å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersen plass.

Jørgen Foss og Ap fikk flertall for endret forslag om kun sykkelfelt på ene siden av Stavangergata. Foto: ARKIV SAGENE AVIS

ANNONSE

Et forslag som alle bortsett fra Venstre stemte for, men MDG stemte subsidiært for kun følgende fra Ap-forslaget:

Bydelsutvalget støtter Bymiljøetatens forslag om strakstiltak i 2018 og 2019, å erstatte gateparkering på én side med sykkelfelt, i retning Lisa Kristoffersen plass.

LES OGSÅ: MDGs Sirin Hellvin Stav har selv blitt kjørt ned som syklist i Bydel Sagene: – Er enkeltes ønske om å parkere på fellesskapets arealer, langs våre viktigste ferdselsårer, fortsatt viktigere enn min og andres trafikksikkerhet?

Høyre hadde også eget nytt forslag til saken. Partiet blant annet ba om at bydelsdirektøren i oppfølgingen av kommende sykkeltiltak bidrar til at omfanget av reduksjonen av tilgjengelige beboerparkeringsplasser reduseres i den grad det er mulig, uten å forhindre fremdrift, og at utbygging av nye sykkeltraseer/sykkelfelter søkes gjort etappevis over tid.

Høyres forslag fikk ikke flertall, kun med støtte fra Venstre.

ANNONSE

MDGs representanter i Bydel Sagenes bydelsutvalgsmøte fikk ikke flertall for tosidig sykkelfelt i Stavangergata.i Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Omstilling

Sirin Hellvin Stav fra MDG var også på talerstolen i bydelsutvalgsmøtet. MDG ønsker sykkelfelt i begge retninger. Hun pekte på at Stavangergata er en samlegate til ferdsel, og at man må tørre å prioritere sykkelfelt fremfor parkering og bil.

– Dette handler jo også om en omstilling, og om det å endre transportvanene våre.

Sa blant annet Hellvin Stav.

Nabo-opprop

Beboer i Kongsvingergata 1D, Thorbjørn Furulund, og som tok initiativet til et opprop som han sendte til bydelsutvalget i forkant av torsdagens møte, var også på plass i BU.

I oppropet skriver han at beboerne i området er overrasket over vedtaket til nevnte miljø- og byutviklingskomité. De er kjent med at området omfattes av det vedtatte sykkelveinettet og rute syv og åtte, men er likevel svært skuffet over at flertallet ønsker å se helt bort fra en reguleringsplan og høringsprosess som er «i klart motstrid til de faglige anbefalingene fra bydelsadministrasjonen.»

Videre:

Videre fra Furulund i forkant av bydelsutvalgsmøtet:

  • Det er under 14 dager siden man innførte beboerparkering i Stavangergata, hvor beboerne nå betaler 3000 kroner for å stå parkert.
  • Hvilke konsekvenser får det for beboerne at disse parkeringsplassene raskt annekteres uten nærmere konsekvensutredning?
  • Hvilke behov for parkering/ stans trengs for å betjene formålsbyggene i Stavangergata, (Marginfabrikken barnehage, Skatehall og idrettsanlegg og fremtidig planlagt skole)?

Hvilke behov i Stavangergata er det for HC-parkering, bildelingsplasser, ladestasjoner og ordinære parkeringsplasser?

Furulund talte også til lokalpolitikerne torsdag.

HER KAN DU LESE HELE SAKEN FRA TIDLIGERE I UKEN

Etter vedtaket om ett sykkelfelt, i stedet for to, i Stavangergata, kommenterer Furulund fra Voldsløkka borettslag følgende:

– Vi mener det beste hadde vært en reguleringsplan og høringsprosess for hele Stavangergata, før sykkeltiltak rulles ut. Det er slik vi har tradisjon for i Norge, at tiltak utredes og konsekvenser og muligheter kartlegges i dialog med innbyggerne, kunnskapen i forvaltningen og folkevalgte organer.

Han fortsetter:

– Likevel, vi opplever like fullt gårsdagens BU-vedtak som en imøtekommelse av våre bekymringer, og at vi nå forhåpentlig får en litt mer trinnvis utvikling av Stavangergata. Flere politikere fra ulike partier viste at de tok oss på alvor. Honnør til Ap og Høyre for at de kom oss i møte med et kompromissvedtak som kunne samle flertall, der en side bygges ut først. Det gjør situasjonen bedre.

– For oss er ikke dette et spørsmål om å være for eller imot sykkelveier. Vi naboene som har signert oppropet BU fikk i går, ser at sykkelvei i Stavangergata vil være positivt, men når man hopper bukk over høringsprosesser og reguleringsplan reagerte vi. Vi kommer til å følge nøye med videre å si ifra når det trengs, sier Furulund til lokalavisa.

I tillegg at beboere langs Voldsløkka påvirkes veldig av sykkelveinettet, siden både Jutulveien i Nordre Aker, Stavangergata og Sarpsborgsgata alle vil innskrenke parkeringskapasiteten i området.

– Vi har heller ikke oversikten over effektene av beboerparkering når dette også innføres i vårt nabolag rett over bydelsgrensen. Stavangergata har areal nok til at det mulig å ivareta flere behov, og hele gaten må fungere for flere behov enn sykkel. Det krever at man puster med magen og sørger for en skikkelig prosess, og at ikke et tiltak skal tilsidesette absolutt alle andre behov.

Hetses langs veien

Erlend Mjaavatten bor ved Stavangergata, han fortalte politikerne om en sykkelhverdag i gata som ikke føles trygt i det hele tatt. Mjaavatten «frakter» også sønnen på ett år, med sykkel:

– Det er trangt og utrygt å sykle i Stavangergata. Det er mange truende bilister, jeg får «fingern», jeg har blitt truet med vold, kjeftet ned, og noen har også sparket i sykkelen min, fortalte Mjaavatten og håpet på tosidig sykkelfelt så raskt som mulig.

Så gjenstår å se om Sykkelprosjektet og Byrådet er enig med flertallet i Bydel Sagenes bydelsutvalg i om at sykkelfelt på en side i Stavangergata er nok.

LES OGSÅ:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE