ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Derfor mener Rezaee (Rødt) park i Nydalen er en nasjonal sak

Foto: Janina Lauritsen

– Mitt utgangspunkt for å støtte parkaksjonen er solidaritet, men også våre egne interesser i bydelen. Hvis vi ikke har nok parker, blir parkene våre og Akerselva utslitt av for mye bruk, sier Reza Rezaee.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.09.2021 kl 12:54

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Reza Rezaee er, i tillegg til Ingrid Kvamme Fredriksen, Rødts representant i Sagene bydelsutvalg. Han er også partiets nummer ni på stortingslista.

På dagtid er han ansatt i kommunen, før han på kveldstid «jobber for sosialismen». Da er han blant annet opptatt av folks behov for boliger og ungdommenes behov for jobb. Han mener han er heldig som jobber for det offentlige, men to uker før valget tok han seg fri for å kunne drive med valgkampen på heltid.

– Høyre og Erna Solberg har gjort så mye dårlig arbeid, særlig med pandemien. Man ser synlige resultater av hvem som blir rammet av Høyres politikk. Hver uke kommer 100-200 unge mennesker som har mistet sine feriepenger eller arbeidsledighetspenger, og samtidig får de store kapitaleierne flere milliarder. Dette tror jeg er så synlig, at folk nå skjønner man må gjøre noe for å forandre på det, sier Rezaee til Sagene Avis.

Rezaee ler mens han kommer med et stikk til Høyre:

– Jeg sier til folk i Høyre at det er litt bortkasta for dem å drive valgkamp, de kan bare gå hjem, fordi vi småpartiene er på offensiven og skal gi Erna Solberg ferie i minst åtte år. Hun kan drive med andre ting enn å være i regjering.

ANNONSE

Rezaee syns ikke regjeringen har vært flink nok til å håndtere pandemien, selv om alle partiene har prøvd å slå seg sammen om dette. De har ikke prioritert de som har minst, særlig arbeiderne på gulvet, mener han.

– Nå er jeg motivert. Den ene grunnen er at pandemien har vært så dårlig håndtert at noen må gjøre noe, og jeg vil være på lag for å gjøre noe. Det andre er at jeg tror folk er klare for endring. Ikke bare for at Erna går og Jonas kommer, men nå åpnes et rom for oss som er opptatt av både hvilken retning samfunnet går i og av hverdagen. Det motiverer meg, da er det verdt å ta to uker fri.

Inviterer til festival mot rasisme

Reza kaller seg selv samfunnsarbeider. Og valgkampen er bare en anledning for ham til å jobbe ekstra med sitt, siden folk nå er ekstra nysgjerrige og vil vite mer.

– Valgkampen er nesten som en slags messe. Men for meg er hver dag en valgkamp.

Rezaee var med på å starte den frivillige organisasjonen Fellesskap og Respekt i 2012. Da ville han og flere ildsjeler ha en markering, åpen for alle, i parken. En markering som samlet folk og skapte fellesskap for å motvirke rasismen og det Anders Behring Breivik prøvde å gjøre – å splitte folket, sier Rezaee.

ANNONSE

– Derfor handlet vi. Jeg mener hverdagen til folk er viktig å ta vare på, og det er viktig å kjempe sammen for å forbedre hverdag og samfunn. Men da må man også være konkret. Jeg blir lei av at alle har snakket om Utøya i ti år – alle snakker om rasismen, men vi går hele tiden i feil retning fordi det blir mindre handling og mer prat, sier han og legger til:

– Ja, jeg skal drive valgkamp, men dette er en oppfølging av de andre tingene jeg gjør.

Den 11. september arrangerer Fellesskap og Respekt «Festival for alle», som siden 2012 har vært en årlig fest på Gråbeinsletta. Denne dagen blir det kultur, musikk, aktiviteter for barn, mat og politisk debatt. Warsame Ali, forsker fra Folkehelseinstituttet, innleder om psykiske helse blant unge med minoritetsbakgrunn i forkant av den politiske debatten. Flere av partienes toppkandidater i Oslo har blitt invitert.

I år er temaet, som ungdommene selv har foreslått, psykisk helse og ungdom.

– Temaet har litt ekstra fokus på pandemien og hvordan den har rammet ungdommene. Det kommer en forsker fra Folkehelseinstituttet, så forteller en ungdom sin historie om hvordan han/hun har opplevd dette. Så skal politikerne delta i debatt.

ANNONSE

11. september arrangerer Fellesskap og Respekt sin årlige markering på Gråbeinsletta. Her fra tidligere arrangement. Foto: Fellesskap og Respekt (arkivfoto)

– Fredsaktivist

Det er flere saker både nasjonalt og internasjonalt som engasjerer Rezaee. Som internasjonal solidaritet og kampen mot rasisme.

– Helt konkret er det flyktningsaken. Jeg mener man må evaluere flyktningene som er på de greske øyene, slik at de får mulighet til å komme seg ut. De europeiske landene må vise solidaritet og finne en løsning hvor man deler disse seg i mellom. Flere norske kommuner har flere ganger sagt at de kan ta dem imot, men det er regjeringen som har hindret dette. Jeg håper jeg etter valget får mulighet til å jobbe for at det skjer noe.

Rezaee har engasjert seg i politikken siden han kom til Norge fra Iran i 1989. Da ble han engasjert på Blindern og ble med på å etablere et antikrigsnettverk. Han ble senere leder av Fredsinitiativet.

– Grunnen til at jeg ble veldig engasjert i politikken i Norge, var at jeg var fredsaktivist og skulle bekjempe at Norge ble med i kriger der USA la premissene. Jeg mener Norge burde bruke mulighetene sine som et lite land, med rikdom og ressurser, til å stille mer som en meglerrolle i verden og bli en fredsskapende nasjon. Vi har indirekte gitt støtte til Irak-krigen, vi har vært aktive i Afghanistan i 20 år, uten at noen har vist ansvar for det. Der mener jeg det burde være en gransking av norsk deltakelse. Og hva har vi gjort med frigjøring av kvinnene i Afghanistan? Vi skulle bygge stat og demokrati.

ANNONSE

En av tingene som også er viktig for Rezaee i stortingsvalget, og grunnen til at han sa ja til å stå på stortingslista, er å kunne jobbe for mer fred. Han vil jobbe for at Norge ikke bidrar der USA eller andre land tar initiativ.

– Jeg mener det er bra for folk i verden og i Norge, at vi går i en fredsskapende rolle. Rødt er opptatt av solidaritet med folk rundt i verden. Palestina er okkupert, verden må samle seg og gjøre noe. Og kurdere, et folk med 50 millioner mennesker fordelt mellom flere land, har dessverre ingen rettigheter.

– Det fine med lokalpolitikken

Rezaee er veldig glad for at han etter hvert også ble engasjert i lokalpolitikken. Han satt i Oslo bystyre i 2003-2007 og 2011-2015 men det er i bydel Sagene han trives aller best.

– Det som er fint med kontrollsystemet her i bydelen, er at du treffer folk på butikken. Og hvis du ikke gjør det du har lovet, blir du avslørt. Det syns jeg er fint!

– Har du noen eksempler på tilfeller hvor du har blitt kjeftet på av beboerne?

– Ja, i boligpolitikken, for eksempel. Jeg har kjempet i mange år for lavere husleie, kjempet mot gjengs leie og for at Boligbygg skal bruke pengene sine på boligene. Det skjer ingenting, og folk tror vi kan gjøre alt - virkelig, vi leverer forslag. Men hver gang jeg møter folk, særlig de som bor i kommunale boliger, sier de «men du gjør jo ingenting!» Det er dessverre ikke alltid slik i politikken, at andre vil ha det Rødt vil ha.

Det som også er fint med lokalpolitikken, er at når han skal gå til Sagene fra sitt hjem på Torshov, eller motsatt, bruker han nesten en time. Folk stopper ham, stiller spørsmål eller kommer med kritikk.

– Folk ser oss lokalpolitikere, og de vil ha svar. Men som sagt er det på godt og vondt. Det du ikke klarer å få til, maser folk på.

Vil ikke ha «sugerør» i velferdstjenestene

Det gir ekstra glede når Rødt får gjennomslag for lokale saker, selv om de taper i de store nasjonale sakene:

– Det er ikke mulig å hindre en del ting, det er dessverre en konsensus mellom Ap og Høyre på topplan som det ikke er mulig å gjøre noe med. Det lille håpet vi har nå, er at MDG, SV og Rødt begynner å bli større. En nylig meningsmåling viste at 1/3 av velgerne velger disse partiene. Og det gir håp. Det gir en mulighet for at man kan bryte den konsensusen som historisk har vært mellom Ap og Høyre nasjonalt, på Oslo-nivå og lokalt.

– Rødt er opptatt av å bygge en allianse med SV og MDG. Vi har en del felles, selv om vi har forskjellig fokus. For eksempel i en del av den offentlige velferden, selv om MDG delvis er for noe privatisering. Men generelt er de nærmere oss enn andre partier. Ulempen med MDG er at av og til ser vi at de er blokkuavhengige. I Norge kan man ikke bare være blokkuavhengig, særlig hvis du skal ha store, grundige forandringer. Du må velge side.

Rezaee mener et samarbeid med SV og MDG er positivt, også fordi man da kan motvirke det han mener er arroganse overfor småpartiene fra Ap og Sp.

– Det er sunt for demokratiet at de små partiene kommer frem. Da forandres en fastlagt konsensus som har vært i Norge etter andre verdenskrig. For meg handler ikke dette valget bare om å skifte regjering, men det virker som at det kan endre retningen i samfunnsutviklingen vår. At vi prøver å bygge et samfunn som er både inkluderende, gir mer velferd til folk og mindre privatisering.

Hvert år lager Kapital en liste over landets 400 rikeste mennesker. Og ifølge dem har antallet norske milliardærer økt med hele 230 personer de siste ti årene.

Rezaee og Rødt er tydelige på at de ikke vil at landets rikeste skal «ha sugerør» i velferdstjenestene. Og Reza har vært opptatt av familier med lav inntekt, helt siden han kom til Norge.

– Den gang var det ca. 40-50.000 barn som bodde i lavinntektsfamilier. Det tallet har økt og økt.

Ifølge SSB var det i 2019 115.000 barn som levde i lavinntektsfamilier. Det utgjør 11,7 prosent av alle barn.

– Tenk på det. Dette er uavhengig av om det er Høyre eller Ap som har styrt landet. Jeg tror og håper, og er nesten overbevist om, at den retningen vil stoppes når SV, MDG og Rødt blir store.

Derfor mener han park i Nydalen er av nasjonal interesse

Rezaee har de siste to årene engasjert seg både for saken om stor park i Nydalen og for at Torshovtoppen skal bevares for fellesskapet. Nylig var han med på å opprette gruppen «Sagene for stor park i Nydalen», for å å vise solidaritet med folk som bor i Nydalen.

– Vi bor veldig tett i bydelen og kjenner derfor selv på hvor viktig parkene er for oss. Nydalen er et varsel om en tragedie, fordi man bare bygger og bygger, og bygger høyt, men det er nesten ikke noe grøntområder. Hvem vet, om ti år kan det bli en bydel med 50.000! Hva kaller man en by eller en bydel uten park? Park er selve hjertet for ethvert lokalsamfunn.

Sandakerveien 113-119. Foto: Janina Lauritsen

Aksjonsgruppa jobber og jobber, men de blir ikke hørt, fortsetter han:

– Jeg mener park i Nydalen også er en nasjonal sak. Området er så viktig, vi har BI, statlige institusjoner og kulturinstitusjoner. Dette handler ikke bare om lokalbefolkningen. Derfor mener jeg staten, kommunen og grunneiere må gå sammen for å prøve å finne en løsning.

Aksjonsgruppa har lagt frem mulige scenarioer de mener kan realisere parken raskere. Disse kan du lese mer om i denne saken.

– Jeg mener kommunalpolitikerne bør ta disse på alvor. Nå er det Stortingsvalg, jeg mener også dette må løftes opp på et nasjonalt nivå. Dette handler om investering. Park skal ikke være en ekstrautgift, men en investering som kommer folk til gode.

Rezaee kaller seg selv Sagene-aktivist. Så hvorfor engasjerer han seg for hva som skjer i Nydalen, i nabobydel Nordre Aker?

– Fordi også bydel Sagene-folk, særlig de i Sandaker-området og øvre delen av Torshov, bruker området. Bydelsadministrasjonen og bydelens tjenester er i Vitaminveien 4, og Storo er det viktigste kjøpesenteret vi har. Området er nesten vårt sentrum. Derfor burde denne saken være viktig for alle lokalpolitikerne og alle innbyggerne i bydelen. Mitt utgangspunkt for å støtte parkaksjonen er solidaritet, men også våre egne interesser i bydelen. Hvis vi ikke har nok parker, blir parkene våre og Akerselva utslitt av for mye bruk, sier han og fortsetter:

– Folk som bor i området ved Lillo gård kan ikke dra til Sagene for å oppleve park. De må få være i nærheten av der de bor. De må få støtte fra politikerne. Derfor var jeg med på å opprette «Sagene for stor park i Nydalen», sier han til Sagene Avis.

I forrige uke gikk «Sagene for stor park i Nydalen» i tog fra Trikkestallen på Torshov til Nydalen. Det kan du lese mer om her:

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE