ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Bystyret besøkte Torshovtoppen:

– Riv ned gjerdene!

TORSHOVTOPPEN: Bystyret dro på befaring på Torshovtoppen. Her er Anne Woodstrup fra Urba (til venstre) og Line Flo fra naboaksjonen i front. Foto: Janina Lauritsen

– Dette er åpenbart et skikkelig overtramp av lokaldemokratiet, folk som bor her vil jo ikke ha dette i det hele tatt, sa medlem av byutviklingsutvalget, Sofia Rana (Rødt), under befaringen på Torshovtoppen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 14.08.2020 kl 15:58

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Onsdag 12. august besøkte Oslo bystyres byutviklingsutvalg Torshovtoppen.

Naboaksjonen «Bevar Torshovtoppen for fellesskapet - nei til rasering og kjempeutbygging!», Torshov-beboere og lokale politikere møtte opp for å si sin mening da bystyret kom på befaring. En stor folkemengde samlet seg på parkeringsplassen i Johan Selmers gate 5, og befaringen ble fylt av plakater, slagord og høye rop fra engasjerte og irriterte naboer.

Aksjonsgruppa har brukt mye tid på å rydde i eplehagen, og både de og naboer i området har tilbrakt store deler av våren og sommeren der – helt til gjerdene kom.

– De siste tre ukene har det blitt satt opp en haug gjerder som virker som en hevnaksjon mot oss. Plutselig kan vi ikke gå gjennom eplehagen lenger, alt er sperret. Gjerder over 1,50 meter skal søkes om, det er det ikke gjort her. Bastia har en arrogant holdning til føringer. Brakkeriggene som var her skulle stå i fem måneder, de ble i fem år helt til det ble innført dagsbøter. Og fotballmålene har ligget i grøfta i 15 år. Dette er et av Oslos viktigste historiske områder, det er trist å kjempe en kamp som har pågått siden salget av tomta. Vi trenger festivitetshus, barnehage og områder for beboerne. Vi foreslår å etablere Torshov Kultur- og miljøsenter, sa Line Flo i aksjonsgruppa til stor applaus før en i publikum ropte:

– Gi folket parker sa Fernanda, de har hverken hage eller veranda!

ANNONSE

Byutviklingsutvalget ble med naboaksjonen på befaring på tomta. Foto: Janina Lauritsen

Naturverdier og et viktig historisk område

Plan- og bygnigsetaten (PBE) stoppet i vår Bastia Eiendoms planinitiativ, fordi forslaget ikke var i tråd med overordnede føringer og var i konflikt med verneverdier. Det var ifølge Plan- og bygningsetaten heller ikke i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på Oslos historiske områder og bebyggelse, eller i tråd med kommuneplanens intensjon om å ta vare på byens landskap.

– Planinitiativet tar ikke hensyn til naturverdiene som finnes her oppe, det er bebyggelse på begge skråningene, det påvirker også lesbarheten av landskapet. Planinitiativet forutsetter også riving av verdifulle kulturminner, deriblant Nedre Torshov gård, den er prioritert i verneplanen for Aker-gårdene. PBE mener forslaget forringer opplevelsen av landskapet og Torshaug. Dette området er Torshovs opprinnelse og er sterkt knyttet til områdets identitet og historie. PBE kan ikke stoppe noe som gjennom en planprosess vil kunne komme fram til et gjennomførbart forslag. Det mener vi, med det som er sendt inn, ikke er tilfellet her, sa PBE.

Bymiljøetaten frarådet også planinitiativet, les mer om dette her

ANNONSE

– Håper dere ser området

Byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG), for byråd for utvikling, påpekte at byrådet er helt enige med etatene, om at planene er for store for dette området.

– Det er ikke vits i å bruke tid på forslag som er i strid med kommuneplanen. Byrådet er helt enige med etatene, dette er for stort og voldsomt. Vi har sendt våre klare anbefalinger til bystyret, sa byrådssekretæren.

Bastias planer for Torshovtoppen har også møtt motstand hos lokalpolitikerne i Bydel Sagene. Samtlige partier, unntatt Høyre, har vært enstemmige om at dette er for stort, sa bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) i sitt innlegg på befaringen.

– Og korona har vist behovet for grøntområder. Bastia har vist at de vil endre området, noe vi ikke støtter. Vi støtter aksjonsgruppa. Vi vil bevare epletrærne, de er viktige for fellesskapet. Jeg håper dere ser området, for det dette er kremen! sa hun.

ANNONSE

– Feil

Sagene Høyres gruppeleder, Torbjørn Furulund, påpeker at bydelsutvalgslederens kommentar om at Høyre ikke støttet nedskalering av prosjektet, er feil.

– Det er synd at det fremsettes uriktige opplysninger om andre partiers stemmegivning. Det er mulig BU-leder tenker på at SV i selve møte fremmet et forslag om å stoppe videre planinitiativ og fastslå at området er uegnet til boligformål. Et forslag som øvrige partier sluttet seg til unntatt Høyre, men det er drøyt å påstå at samtlige partier unntatt Høyre synes byggeprosjektet er for stort (...), sier han i et debattinnlegg fredag 14. august.

Les hele debattinnlegget til Torbjørn Furulund her:

Se oppklaring fra bydelsutvalgslederen nederst i saken!

ANNONSE

– Føler vi ble stoppet før vi startet

Basta Eiendom AS møtte ikke selv opp til befaringen, men ble representert av arkitekt Anne Wodstrup i Urba.

– Plansaken er kompleks på en stor og unik måte. Vi vet mange verdier, ønsker og behov skal utredes. Nå er vi i startfasen, vi skal samle sammen og lage noe vi kan bygge videre på. Det er ikke eiers ønske å gjøre dette i strid med kommunens retningslinjer. Bastia er ikke i tvil om at innspillene må tas til følge i plansaken. Vi vil legge frem et revidert planforslag til høsten. Vi tenker at byrådets og PBEs vurderinger kan tas til etterretning. En plansak er en lang prosess, vi føler dette ble stoppet før vi startet. Vi er innstillt på å ta grep, sa Woodstrup.

Medlem av byutviklingsutvalget, Trine Dønhaug (SV), stilte spørsmål til utbygger:

– Hva er bakgrunnen for at gjerdene ble oppsatt? Og hvorfor har utbygger gjentatte ganger sendt inn planinitiativ uten å ta ting til følge?

– Gjerdene ble satt opp i forbindelse med den nye skolen (Oslo Realfagsskole, journ.anm). Det stilles krav til skolegård, sikkerhet og bruk, det er klart at når de leier et stort uteareal og et hus til å drive skole, har de interesser å ivareta på sin tomt. Hensikten med gjerdene er å gjøre en avgrensning. Da korona slo til, fikk vi en voldsom oppblomstring av narkotikaomsetning på tomta. Vi har jobbet med politikontakten i Bydel Sagene for å prøve å forstå hva som skal til. Vi har satt opp flere gatelys, men det viktigste er selvsagt ferdselen på tomta.

– Vi har en helt annen oppfatning av hva som er lagt frem enn det naboaksjonen har, den siste planen ble lagt frem av Utdanningsetaten og ikke oss. Det forrige reguleringsforslaget var for Lønnebakken skole, svarte hun videre.

Aksjonsgruppa reagerer sterkt på at det er satt opp gjerder og kameraovervåkning i eplehagen. Foto: Janina Lauritsen

– Skikkelig overtramp

Sofia Rana (Rødt) mener Bastias planer for Torshovtoppen er et «skikkelig overtramp» av lokaldemokratiet.

– Folk som bor her vil jo ikke ha dette i det hele tatt. Så lurer jeg på hvordan mulighetene er for å kjøpe tilbake tomta for Bastia? Det er vel et langt prosjekt, men det kunne løst mye, sa hun.

Byrådssekretær Rasmussen svarte at det hverken har vært en del av en prosess eller forslag, eller at det har vært ytret et ønske fra grunneier om å ville selge.

Abdullah Alsabeehg (Ap) sier Arbeiderpartiet vil følge med på situasjonen på Torshovtoppen. Her sammen med nestleder i Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap). Foto: Janina Lauritsen

Vil følge med

Abdullah Alsabeehg (Ap), i bytutviklingsutvalget, er heller ikke fornøyd med avsperringen av området.

– Vi kommer til å følge med på dette, så det ikke skjer noen ulovligheter her. Dette er et viktig område for befolkningen, eplehagen brukes som vei for å levere barn i barnehagen og for å komme seg rundt i området. Det å stenge dette området tar vi på alvor. Derfor har vi stilt spørsmål sammen med SV, og vi vil kreve svar, sier han til Sagene Avis.

Trine Dønhaug (SV) er ikke imponert over svarene hun fikk av Anne Woodstrup i Urba.

– Svarene forteller en historie ut fra deres egen verden. Ut ifra den informasjonen vi har, stemmer det ikke. Dette området har en lang historie, vi vil bevare mest mulig. Dette er en gjennomgangsvei til og fra barnehagen, og du ser på oppmøtet hvor opptatt folk er av stedet. Dette er en grønn lunge som er viktig for lokalbefolkningen, det er et stort behov for dette! sier hun til lokalavisa.

Medlem av byutviklingsutvalget, Trine Dønhaug (SV), og lokalpolitiker Gry Bruland Larsen (SV). Foto: Janina Lauritsen

– Hva tenker du om at det nå er videoovervåkning i hagen?

– Det er veldig spesielt. De sier det er på grunn av at det ønskes mindre narkotikasalg, men dette kjenner jeg ikke til. Man får følelsen av at de håper på å få det gjennom hvis det «pushes» hardt nok. Og dette er sløsing av PBEs tid, sier hun sammen med lokalpolitiker i Sagene SV, Gry Bruland Larsen.

Anne Woodstrup i Urba ønsker ikke å kommentere påstandene om at planene skal være sløsing med PBEs tid. Hun legger til at det var en oppblomstring av omsetning av narkotika i eplehagen i vår, men regner med det vil gå tilbake etter at gjerdene kom.

Dette er aksjonsgruppa sterkt uenige i. Gjerder har aldri holdt folk med lyssky aktiviteter ute, sier Line Flo. Hun er heller ikke fornøyd med svarene de fikk i dag:

– Det ikke Bastia som svarer, men Urba, sier hun og legger til at tomteeier sitter på mer informasjon enn det Urba gjør.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) reagerer også på at Bastia Eiendom ikke møtte opp selv.

– Bastia er arrogante. De møter ikke opp selv, tar ikke føringer og de lytter ikke til beboerne. Det er nesten synd på representanten fra Urba, sier hun til Sagene Avis.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha oppklarer sitatet Høyre reagerte på. Det hun henviste til da hun sa at samtlige partier unntatt Høyre var enstemmige, var følgende vedtak i bydelsutvalget:

Johannes Finnanger foreslo på vegne av SV et tillegg i punkt 1 i bydelsdirektørens forslag til vedtak. SV ville endre «1. Området er egnet for offentlig formål.» til «1. Området er egnet for offentlig formål og ikke til boliger.»

Akkurat dette tilleggspunktet var Høyre det eneste partiet som stemte imot.

Dette var hensikten med bydelsutvalgslederens kommentar i innlegget på befaringen.

Les hele vedtaket her.

Bydelsutvalgsleder Almaz Asfaha (MDG) på «epleslang» på Torshovtoppen. Foto: Janina Lauritsen


Torshov-beboer Jorun Kilstad er fornøyd med oppmøtet på befaringen. – Jeg syns det var mange som er mot utbygging her. Men jeg syns ikke Bastias representant gjorde et godt inntrykk. Vi ville hatt Bastia selv her. Vi fortsetter å kjempe! Foto: Janina Lauritsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE