ANNONSE

Så mye mer må du betale i bomringen neste uke

1. oktober blir det dyrere å passere. Dette bildet er tatt før forrige prisendring 1. jui 2017. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nå får Oslo tids- og miljødifferensierte takster i bomringen. Kjører du dieselbil i rushen må du ut med 70 prosent mer per passering.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

OSLO: 1. oktober endres prisstrukturen i bomringen i Oslo. Det er Fjellinjen, selskapet som drifter bomstasjoene i Oslo, som melder dette på sine nettsider.

For personbiler som kjører på bensin og ladbare hybrider, øker prisen på passering utenom rushtiden til 44 kroner. Kjører du i rushen må du ut med 49.

Til sammenlikning koster en bompassering i dag 35 kroner. Det betyr en prisøkning på 25 prosent utenom rushen, og 40 prosent i rushtiden.

Passering i rush registreres i tidsrommet 06.30-09.00 og 15.00-17.00.

Dyrere for diesel

Kjører du derimot dieselbil, må du nå grave enda dypere i lommeboka. Utenfor-rush-passeringer vil fra 1. oktober koste 54 kroner, i rushen 59.

Det tilsvarer en prisøkning på henholdsvis 54 og 68,5 prosent fra dagens takst.

Tungtransport

For tyngre kjøretøy (kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg) vil passeringer utenom rush koste 102 kroner for Euro VI-klassifiserte kjøretøy, og 163 kroner for Euro V og eldre.

Disse kjøretøyene betaler i dag 105 kroner per passering.

I rushen må disse betale henholdsvis 132 og 193 kroner per passering.

Gratis for noen

El- og hydrogenbiler passerer fortsatt gratis i bomringen. Dette gjelder både personiler og tunge kjøretøy.

Rushtidstillegg skal ikke kreves inn på helgedager (lørdag og søndag), offisielle fridager og i juli. I tillegg er julaften, nyttårsaften og onsdag før påske fritatt for rushtidstillegg.

Rabatter

Har du AutoPASS-avtale forblir rabatten uendret på 10 prosent (tilsvarende prosentsats som i dag).

Med autopass betaler du for maks 60 passeringer per måned og belastes for kun én passering per time. Timeregel og passeringstak gjelder separat for bomringen i Oslo og bomringen i Bærum. Alle stasjoner er automatiske og passeringer faktureres etterskuddsvis.

Takstene i bomringen i Bærum justeres bare etter alminnelig prisstigning. Det betyr at personbiler må betale 18 kroner, og tunge kjøretøy 54 kroner, fra 1. oktober.

LES OGSÅ: Oslo får flere nye bomstasjoner fra 2019. Mange av dem kommer i Nordre Aker og Sagene. Se hvor, her

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!