ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Enstemmig vedtatt å oppgradere skolegården

Elevene ved Sagene skole ønsker seg en skolegård med grøntområder, frukttrær og benker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bystyret sa nei til å innlemme tomten i Vogts gate 26 til Sagene skoles utearealer, men FAU har ikke mistet håpet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 27.01.2021 kl 20:28

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: I bystyremøtet torsdag 27. januar ble det både politisk enighet og uenighet om utvidelse og utbedring av skolegården ved Sagene skole.

Sagene skole FAU sitt ønske for utvidelsen av Sagene skolegård har hovedsakelig gått ut på oppkjøp av nabotomten i Vogts gate 26, og innlemme den som en del av Sagene skole. FAU mener utvidelsen vil gi et bedre skolemiljø, i tillegg til å gi pedagogiske og helsemessige gevinster. FAU har fra før fått full støtte fra både Grünerløkka og Sagene bydelsutvalg.

Oppgradering eller kjøp av tomta?

Venstre hadde i forkant av bystyremøtet fremmet følgende forslag for skolegårdens fremtid:

  • Byrådet bes igangsette ulike oppgraderinger, herunder beplantning og møblering som kan bidra til bedre kvalitet på skolegården ved Sagene skole.

Forslaget om ulike oppgraderinger for å bedre skolegårdens kvalitet ble i bystyremøtet enstemmig vedtatt.

ANNONSE

  • Byrådet bes gå i dialog med grunneier om mulighetene for at Oslo kommune erverver eiendommen Vogts gate 26 med sikte på å innlemme den i Sagene skoles uteareal.

Venstres forslag om at byrådet bes gå i dialog med grunneier om mulighet for å erverve eiendommen var i utvalget støttet av Høyre, Venstre, Senterpartiet og KrF. Forslaget ble i bystyremøtet støttet av FNB, men ingen andre partier. Dermed har forslaget falt.

I bystyremøtet ble et nytt tilleggsforslag presentert. Forslaget gikk ut på å vurdere arealet rundt Sagene Festivitetshus som en del av uteområdet til skolen. Tilleggsforslaget fikk et bredt flertall i bystyremøtet.

– Skjønte det ikke gikk veien

Nestleder i Sagene bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap), uttalte til Sagene Avis før bystyremøtet at slaget om skolegården trolig er tapt. Foss pekte på Sagene Festivitetshus som et mulig område, og ønsket et flertall for å få festivitetshuset integrert inn i skolegården.

– Som lokalpolitiker skulle jeg ønske tomten i Vogts gate 26 hadde blitt innlemmet, men vi skjønte det ikke gikk den veien, sier Foss etter møtet.

ANNONSE

Foss understreker at lokalt engasjement er utrolig viktig, og at han blir genuint glad når folk i et nærmiljø samler seg om lokalsaker.

– Selve tomten i Vogts gate 26 vil nok ikke være mulig å kunne gjøre til en skolegård, men jeg tenker det er naturlig å se på andre områder rundt Sagene skole som kan utvides. Selv om det ikke skulle bli en del av selve skolegården kan det bli en del av et større positivt uteområde for barn og unge som går på Sagene skole, sier Foss.

Nestleder i Sagene Bydelsutvalg Jørgen Foss. Foto: Janina Lauritsen

– Tror ikke siste ord er sagt

I bystyremøtet tok representanter fra Høyre, MDG, Venstre og KrF ordet om hvorfor forslagene bør støttes.

– Sagene skole er en gammel skole og en skole med stort potensial til bedre uteareal, som elever og lærere har krav på. Det trengs ikke noe mer enn et kort besøk til denne skolen for å se at skolen trenger et løft, sa bystyrerepresentant Mehmet Kaan Inan (H).

ANNONSE

MDGs representant Rauand Ismail meldte at partiet kom til å stemme for to forslag; muligheten til å utbedre skolegården slik den er i dag og forslaget om å tilgjengeliggjøre områder rundt Sagene Festivitetshus.

– Tilgjengeligheten vil løse noe av situasjonen, men ikke gi en stor utvidelse av skolegården. Jeg tror heller ikke det siste er sagt i spørsmålet om Sagene skole skal få en utvidet skolegård, men at det er den riktige løsningen på innbyggerforslaget fremmet i dag, sa Ismail.

Tomten i Vogts gate 26 har tidligere blitt estimert til en verdi på om lag 30 millioner kroner. Venstre mener ikke det er en avskrekkende pris for å få økt arealet og kvaliteten på skolegården ved Sagene skole.

– Jeg håper derfor at flere partier i dag vil stemme for Venstres forslag om å be byrådet gå i dialog med grunneier om muligheten for at Oslo kommune erverver denne tomten og innlemmer den i skolegården i Sagene skole, sa Anna Dåsnes (V).

Espen Andreas Hasle (KrF) mente skolegården både bør oppgraderes og utvides, og var skuffet over at flere ikke ville støtte forslaget umiddelbart.

ANNONSE

Fortsatt håp om Vogts gate 26

Tommy Bull Henstein ved Sagene skole FAU er positiv over bystyremøtets utfall.

– Jeg er glad det var mange som tok til orde og mener saken er et godt initiativ. At det ble enstemmig vedtatt å oppgradere skolegården, og ønsket å få tomten til Sagene Festivitetshus inn skolegården er veldig bra, sier han til Sagene Avis.

Henstein forteller han er spent over hvordan saken vil utvikle seg rundt oppkjøpet av tomten i Vogts gate 26.

– Vi ser fortsatt muligheten. Tomten er enda ikke regulert til boligbygging, og vi tror reguleringen vil ha mye å si for hva en pris på tomten vil bli dersom kommunen skulle kjøpe den. Vi tror fortsatt det er en sjanse for å kunne kjøpe opp tomten og innlemme den i skolegården.

– Jeg tror slaget er tapt for å kjøpe en tomt til langt over 30 millioner kroner, men ikke om prisen skulle bli lavere. Når man ser utfallet av alle søknadene FAU har inne for å delfinansiere utviklingen av tomten vil man kanskje se lysere på å gjøre et annet vedtak.

– Hva kan de som har engasjert seg i saken gjøre?

– Jeg tror det handler om å snakke med sine politikere i byrådspartiene. Vi har hatt flere politikere på besøk og som har sett at dette bør gjøres noe med. Det engasjementet som skapes gjennom Facebook-grupper og at folk snakker med politikere kan bidra til å løfte saken. Da får vi vist at det er et større engasjement enn det bystyrepolitkerne tenkte i denne omgang, sier Henstein.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE