ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

«Samme f..n. Bare å ta hensyn til hverandre så går det nok bra!»

HØYRE ELLER VENSTRE: Det er mange som ferdes langs Akerselva, og der må man dele på plassen. Men hva er best, å gå på høyre side, eller venstre side? Eller midt i, som noen også mener? Foto: Arkivfoto

Vi spurte: Hvilken side bør du gå på, på gang- og sykkelveier? Det er det mange som har meninger om, bare les her.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.11.2018 kl 09:57

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: For kort tid siden uttalte Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet i Oslo kommune, i en Dagsavisen-sak:

- De nasjonale reglene for gang- og sykkelvei er dessverre uklare. I motsetning til fortau, hvor all ferdsel skal skje på de gåendes premisser, skal man på gang- og sykkelvei dele veien og sammen sørge for best mulig samspill. Vi oppfordrer syklister til å sykle på høyre side av gang- og sykkelvei, sa Andenes i saken.

Gå på venstre side

I tillegg sa hun også at Sykkelprosjektet ønsker å prioritere adskilte løsninger, separate sykkelveier adskilt fra gående og annen trafikk.

Bakgrunnen for Andenes uttalelser var nyheten om at det nå i Sverige gjelder nye regler på hvordan syklister og gående skal forholde seg til hverandre i kombinerte gang- og sykkelveier, gående skal gå til venstre side, syklister skal holde seg til høyre - les hele saken i Dagsavisen her.

Hva mener du?

Grusveien fra Kjelsås og nedover Akerselva, er en mye brukt arbeids-, trenings- og turvei. Det er ofte veldig mye trafikk på veien, av gående og syklende.

ANNONSE

Om denne grusveien er å regne som en gang- og sykkelvei har Bymiljøetaten tidligere uttalt:

- De samme reglene vil gjelde på turveien langs Akerselva, som på gang- og sykkelvei.

I samme sak har lokalavisa også omtalt hvilke regler som gjelder om fart og syklister, der gående og syklende må dele veien - les den tidligere saken her.

Dette mener folk

Vi spurte leserne, både i Bydel Sagene og Bydel Nordre Aker, om hva de mener om hvilken side man bør på, på gang- og sykkelveier. Dette er en sak som engasjerer, det kom mange e-poster, og det ble debattert på Facebook. Her er noen av innspillene:

«Her bør vi absolutt følge de svenske reglene. Gående tar venstre side og syklende høyre. Når du går tur med hund skal hunden føres i bånd med venstre arm. Både når du møter gående, joggere eller syklende, så er det en stor fordel at hunden (og båndet) ikke krysser møtende trafikk. Hunden kan da gå utenfor veien og være opptatt av lukter i gresset og ikke irritere møtende gående,» skriver en, mens en annen, som ofte løper langs elva, er mer irritert over at folk går flere i bredden:

ANNONSE

«Det er ofte gående i grupper på tre eller fire som bruker hele bredden på veien uten å ta hensyn til hverken løpende eller syklende. Jeg viser hensyn, skulle ønske alle var litt klar over hvem som er rundt dem».

Mens en annen har funnet sin løsning:

«Jeg lærte tidlig at på vei uten fortau skulle en gå på venstre side for å møte trafikken. Nå går jeg midt i, har funnet ut at det er sikrest».

Andre mener at går man på en vei som denne, uten fortau, så er reglene klare:

«Går man til venstre ser man møtende syklister. Går man på vei uten fortau er også reglene klare, gå på venstre side, så ser du møtende biler. Så enkelt er det».

ANNONSE

En annen som sykler til jobb hver dag, har en helt annen oppfatning av hva som vil være best i forhold til å dele gang og sykkelvei:

«Jeg sykler hver dag et par mil til og fra jobb, hvor det aller meste er på blandede gang- og sykkelveier. Min klare anbefaling er at alle - gående og syklende - holder til høyre. Det gir to "trafikkstrømmer" og et langt ryddigere og mer oversiktlig trafikkbilde enn om gående holder til venstre. Der det er stor trafikk av både gående og syklende skaper fire trafikkstrømmer en uoversiktlig situasjon og langt flere konflikter. For ikke å si full propp dersom trafikken blir stor nok. Gjør det enkelt og oversiktlig ved at alle holder til høyre!»

Han får støtte av denne personen:

«Jeg synes man bør følge samme reglene som ellers i trafikken: Alle på høyre side, men du kan gå eller sykle forbi på venstre side når det ikke er motgående trafikk. Om man man har gående på venstre og syklende på høyre tror jeg raskt det blir problemer når det er trafikk i begge retninger.»

En annen løper ofte på skogsveiene, altså ingen gang- og sykkelvei, men der også må plassen deles:

ANNONSE

«Jeg har personlig tenkt over dette på mine løpeturer i Nordmarka. Nærmere bestemt når jeg løper inn fra Midtodden ved Kjelsås skole, forbi bommen og inn mot Sander Gård. For meg er det helt naturlig at gående/løpende holder seg på venstre side og at syklende holder seg på høyre side. Akkurat som i trafikken ellers - der det ikke er fortau. Da har de mykeste trafikantene - løpende/gående - hele tiden kontroll over mulige farlige situasjoner som kan oppstå i forbindelse med de som sykler. Det må med respekt å melde sies at ganske mange syklister ovrhodet ikke tar hensyn når de tråkker for livet innover på veiene i marka. Den nevnte /venstre/høyre «regelen» har jeg alltid praktisert (både når jeg løper/går tur eller om jeg sykler). Grunnen til at jeg hat tenkt mye på dette er fordi på mine turer, er at absolutt flertallet av gående/løpende holder seg enten på høyre side eller de vrimler «over alt». Det samme gjelder de fleste syklister. De er rett og slett "over alt"».

Andre kommentarer er:

«Gå på venstre og sykle på høyre!»

«Hold deg på høyre akkurat som om du kjører bil. Syklistene må bruke bjelle.»

«Gå og sykle til høyre. Man går ikke i venstre kjørefelt på bilvei - man går på venstre veiskulder, slik at to biler kan møte hverandre ved siden av forgjengeren.»

«Gående på gang- og sykkelvei bruker halve bredden (minst) og bør holde seg til høyre som de andre trafikantene.»

«På en gang- og sykkelvei så mener jeg det rette er at både gående og syklister holder seg til høyre uansett hvilken vei. Også må syklisten bruke ringeklokka ved behov for å komme forbi.»

«Jeg går til venstre så jeg ser syklistene - eller bilen på slike veier - som vil passere nærmest meg, slik at jeg kan se selv om de har sett meg eller ikke, og om jeg trenger å ta et skritt til siden eller ikke. Kjøretøy som kommer bakfra kjører på andre siden og jeg kan være mindre bekymret for om de har sett meg eller ikke. Dessuten har hunden lært å gå på venstre side, så da er det mer praktisk at hun er nærmest grøfta.»

«Ja, der kom det endelig! Gå på venstre side folkens! Langs all vei!»

«Alle vet da at kjørende skal holde til høyre og gående til venstre.»

«Det skal både gås og sykles til høyre. Å gå til venstre gjør man bare på bilvei uten fortau. Et flertall gående går da også på høyre side, men noen få "pukker på" å gå til venstre. Dette kan skape farlige situasjoner der sykler kommer i stor fart i nedoverbakke og regner med at gående viker mot egen høyreside. En annen sak er at det er PÅBUDT for syklister å ha ringeklokke! En gruppe gående som ofte skaper farlige situasjoner er mødre på trilletur, som går med både to og tre barnevogner i bredden og blokkerer hele turveien.»

«Det finnes ingen regel for dette. Faktisk inneholder ikke trafikkreglene regler for kombinerte gang- og sykkelveier overhodet; bare for rene gangveier og rene sykkelveier. Generelt skal syklister bruke høyre side av vei, mens det ikke finnes noen tilsvarende regel for gående.»

«Hold til høyre som gående! Det er helt vanlig når man går at noen skal kunne gå/sykle forbi deg på venstre side. Sånn er det også i rulletrapper, trapper. Gå til høyre og andre kan komme forbi deg.»

«Samme f..n. Bare å ta hensyn til hverandre så går det nok bra!»

«De gående bør holde til venstre og syklisten til høyre, slik at en kan få blikkontakt når man passerer hverandre. Dette er regelen for gående langs bilvei og noe en lærte på barneskolen. 80 - 90% går på høyre side, med ryggen til syklist, og bidrar mer eller mindre bevisst til dårligere trafikkflyt. Det bør også være forbudt å gå/sykle med lyd på øret og surfe på mobil når en beveger seg på gang og sykkelvei.»

«Jeg går der hunden min går, men prøver å ikke være i veien for andre...?»

«Sier ikke loven at syklistene skal holde gangfart der hvor folk går? Gjør syklistene det blir det ingen problem hverken til høyre eller venstre!»

«Jeg går på venstre side, for da har jeg kontrollen på syklistene.»

«Alle på høyre side, barnevognfører er vel også trafikant som må dele veien med andre? Hvis alle holder til høyre side så kommer alle frem! Gang- og sykkelvei burde ha stiplede linjer på sidene hvor de gående bør søke å holde seg på utsiden av. Altså ikke krav, bare en oppfordring til, for tryggere og bedre flyt.»

Hva mener Sykkelprosjektet?

Liv Jorun Andenes Foto: Oslo kommune

Vi spurte Liv Jorun Andenes, konstituert direktør for Sykkelprosjektet i Oslo kommune, hva hun tenker om kommentarene til leserne:

- Det er dessverre slik at reglene for ferdsel på gang- og sykkelvei er høyst uklare. Når reglene er uklare er det ikke overraskende at syklister og gående har ulike meninger om hvilken side av gang- og sykkelveien de skal benytte. Vi kan som vi har sagt før, kun oppfordre syklistene til å sykle på høyre side av gang- og sykkelveien.

- Bør det komme en regel som sier noe om hvilke side man bør gå på, på gang- og sykkelveier?

- Det er ikke Oslo kommunes oppgave å endre trafikkreglene, selv om de i dette tilfellet ikke er enkle å forstå. Vi vil fokusere på å bygge gode infrastrukturløsninger hvor gående og syklende ikke deler samme areal.

Lokalavisa har også vært i kontakt med miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) om saken mandag, men har foreløpig ikke lykkes i å motta noen kommentar.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE