ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Venstres budsjettforslag:

Setter av to millioner til aktivitetskort for ungdom

Venstre har lagt frem sine tilleggsforslag til budsjettet. Her er leder av Venstre, Kjell Eritzland, og partiets representant i bydelsutvalget, Linn Skyum. Foto: Privat

– Vi er en bydel med store forskjeller og høy grad av fattigdom. Samtidig er det viktig å sørge for at ungdom har lik tilgang på fritidsaktiviteter og kulturtilbud, uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener, sier Sagene Venstre.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Samarbeidspartiene MDG, Arbeiderpartiet, SV og Rødt har lagt på nærmere fire millioner kroner ekstra i Bydel Sagenes budsjett for 2021, enn det bydelsdirektør Morten Sanden la frem i sitt forslag. Se her hva Sanden ønsker å satse på, og hva han vil kutte.

De rødgrønne foreslår 1,7 millioner kroner til miljø-, kultur og byutvikling, 1,7 millioner kroner til oppvekst og velferd og 350.000 kroner til frivilligheten.

Nå har også Sagene Venstre lagt frem sine endringer i budsjettet for 2021. Sagene Avis har tidligere skrevet om at partiet kommer til å fremme forslag om at bydelsutvalget kutter ett av sine møter, for å få midler til veterinærutgifter for vanskeligstilte.

– 2020 har vært et vanskelig år for mange, og kanskje aller verst for de som sliter fra før. Det gjør det om mulig enda viktigere enn før å bruke 2021-budsjettet på håndfaste tilbud som hjelper de aller svakeste blant oss, har Venstres representant i bydelsutvalgsmøtet (BU), Linn Skyum, tidligere fortalt Sagene Avis.

Du kan lese mer om dette her:

ANNONSE

Bydelen tildeles ca. 6,7 millioner ekstra

I tillegg til å sette av 120.000 kroner til veterinærutgifter for vanskeligstilte, vil Venstre bruke 334.000 kroner til lærlingplasser, 2 millioner på ungdomskort for fritidsaktiviteter, 210.000 kroner til BUA Sagene, 100.000 til Sagene Frivilligsentral, de gir videre 400.000 til frivillighetsmidler og 250.000 kroner til Grønne midler.

Disse ekstra midlene vil de hente ved å kutte ett BU-møte med komitéer (120.000 kroner), og bruke 3.394.000 fra reversert rammekutt fra bystyret.

Byrådspartiene ble enige med Rødt om en budsjettavtale, som ble vedtatt av bystyret 9. desember. Den sikrer 123 millioner mer til bydelene, der rammekuttet på 81,5 millioner tilbakeføres, mens den totale bydelsrammen øker med nesten 18,5 millioner. I tillegg er 23 millioner kroner ekstra øremerket barn og unge.

Bydel Sagenes andel er 6.699.000 kroner, der 1.287.000 kroner er øremerket barn og unge. Ifølge bydelsdirektør Morten Sanden har de rødgrønne samarbeidspartiene i bydelen foreslått at 3.750.000 kroner av disse disponeres til inndekning av deres tallvedtak. Bydelsadministrasjonen har foreslått at resten foreløpig avsettes til udisponert reserve.

ANNONSE

Her er alle Venstres forslag

Venstres tallforslag til budsjettet

Veterinærutgifter for vanskeligstilte

2020 har vært et vanskelig år for mange, og kanskje aller verst for de som sliter fra før. Det gjør det om mulig enda viktigere enn før å bruke 2021-budsjettet på håndfaste tilbud som hjelper de aller svakeste blant oss. Ordningen med tilskudd til veterinærtjenester viste seg å være sårt ettertrengt i 2019, og bydelsutvalget ønsker derfor å videreføre ordningen i 2021. Det settes av kr 120.000 til veterinærutgifter for vanskeligstilte etter modell fra 2019.

Lærlingplasser i bydelen

I henhold til fjorårets verbalvedtak «VA1: Lærlingeplasser» er det ønskelig at antall lærlinger økes kraftig i inneværende periode. Bydelsutvalget setter derfor av kr 334.000 til to nye lærlingplasser.

Ungdomskort for fritidsaktiviteter

Vi er en bydel med store forskjeller og høy grad av fattigdom. Samtidig er det viktig å sørge for at ungdom har lik tilgang på fritidsaktiviteter og kulturtilbud, uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener. Derfor ønsker bydelsutvalget å sette av kr 2.000.000 til å opprette et ungdomskort som de rundt 1000 unge mellom 13-17 i bydelen kan bruke på fritidsaktiviteter og kulturtilbud. Ungdommene skal selv stå fritt til å velge hvilke tilbud de ønsker å benytte seg av innenfor en portefølje laget av bydelen.

BUA Sagene

BUA Sagene gir en unik mulighet for barn og unge til å prøve nye aktiviteter og idretter gratis. De utgjør en viktig del av bydelens barne- og ungdomstilbud, og bydelsutvalget ønsker derfor å videreføre støtten til BUA Sagene med kr. 210.000

Sagene Frivilligsentral

Frivilligsentralen på Sagene er en viktig del av mange innbyggeres hverdag og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter. Bydelsutvalget ønsker å videreføre støtten til Sagene Frivilligsentral med kr. 100.000.

Frivillighetsmidler

Frivilligheten er en sentral del av livet på Sagene, og frivillighetsmidlene sørger for at ildsjeler på ulike områder får mulighet til å bidra til bydelen vår. Bydelsutvalget ønsker å videreføre økningen på 400.000 kr til frivillighetsmidlene.

Grønne midler

Grønne midler er en av Sagenes suksesshistorier, som både bidrar til gode miljø- og klimaløsninger og innovasjon i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å videreføre økningen på kr 250.000.

Verbalforslag til budsjettet

Lokale leverandører

Noe av det som gjør Sagene unikt er de mange lokale bedriftene i bydelen vår. Dessverre ser vi at mange av disse har store utfordringer med å opprettholde likviditeten som følge av koronapandemien. Dette kommer i tillegg til at de lokale bedriftene stadig blir utsatt for konkurranse fra større kjeder og internasjonale utfordrere. For at Sagene skal beholde sitt særpreg er det viktig at vi støtter opp under de lokale næringsdrivende. Bydelsuvalget ber administrasjonen komme tilbake med en sak om hvilke lokale leverandører man benytter seg av i dag, og hvordan bydelen i større grad kan benytte seg av lokale leverandører i daglig drift.

Opplæringstilbud for lokalt næringsliv og gründere

Koronapandemien har rammet lokale bedrifter hardt. Mange har ikke ressursene eller den tekniske kompetansen til å omstille sin bedrift til en endret hverdag. Vi er avhengige av innovasjon og gründerskap for å ivareta Sagene som en levende og mangfoldig bydel. Bydelsutvalget ber administrasjonen produsere en gratis digital kursrekke til lokale bedrifter og gründere på temaer som kan hjelpe dem i en oppstarts- eller omstillingsfase. Eksempler på dette kan være digital markedsføring, økonomi, drift og vedlikehold av digitale tilbud. Andre aktuelle behov kan for eksempel innhentes ved hjelp av innspillsrunder, spørreundersøkelser eller samtaler med bedrifter i bydelen.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE