ANNONSE

Sier nei til nedleggelse av Ullevål sykehus

ULLEVÅL SYKEHUS: – Det er ingen tvil om at mange av oss er for Ullevål sykehus, ble det sagt i Sagene bydelsutvalg. Foto: Janina Lauritsen

Sagene bydelsutvalg er skeptiske til en eventuell nedleggelse av Ullevål sykehus, og frykter utilstrekkelig sykehuskapasitet for bydelens innbyggere.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 03.10.2018 kl 15:39

ANNONSE

ULLEVÅL/GAUSTAD: Nordre Aker Budstikke skriver at bydelsutvalgsleder i Nordre Aker, Per H. Christiansen (H), har hele bydelsutvalget i ryggen når han nå ber partifelle og helseminister Bent Høie revurdere planene om storsykehus på Gaustad, og nedleggelse av Ullevål.

Sagene bydelsutvalg er også skeptiske til planene.

Går sammen med de andre indre bydelene

– Dette er en ganske viktig sak, det handler om sykehustilbudet vi skal ha her i Oslo, og hvilket tilbud vi skal ha i ganske mange år fremover. Utgangspunktet for vår bydel er at bydelen har hatt en delt løsning, hvor psykiatrien har tilhørt Ullevål sykehus og somatikk til Lovisenberg sykehus. Det har vært en ganske uheldig løsning for oss, og vi har i mange år ønsket å samle begge på Lovisenberg, sa bydelsutvalgsleder Helge Stoltenberg (Ap) i bydelsutvalgsmøtet 27. september.

Det handler også om at de tre andre indre bydelene, St.Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo, har sine lokalsykehus samlet på Lovisenberg, fortalte han videre.

– Mye av jobben vår bydel gjør, drives i samarbeid med disse tre bydelene. Derfor er det for oss svært viktig at vi også har ett lokalsykehus, og det samme lokalsykehuset som de andre indre bydelene. Dette har det vært stor enighet om i bydelsutvalget i mange år.

Derfor har Stoltenberg og bydelsadministrasjonen tatt et initiativ overfor de andre indre bydelene om å komme med et felles innspill til både byrådet og bystyret, hvor de tar opp akkurat dette.

Helge Stoltenberg. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

– Det er også lurt av oss å komme med et eget innspill fra bydelsutvalget til bystyret. Ullevål er et svært område. Her må det komme en stor byutvikling, hvis Ullevål legges ned. Da syns jeg vi skal være dem som sier at bydelene i området, Ullevål ligger tett opp mot vår bydel, også må få være med på å utvikle dette området.

Bekymret for at sykehusbygg dimensjoneres for små

Bydelsutvalget har også merket seg at sterke faglige miljøer, særlig Legeforeningen, har uttalt seg negativt om Helse Sør-Østs utviklingsplaner, og påpekt at planene vil medføre stor usikkerhet for sykehustilbudet til Oslos innbyggere:

«Bydelsutvalget mener at utviklingsplanen på flere punkter er uklar og at usikkerhet knyttet til økonomi, kapasitet, funksjonsfordeling og utviklingen innen helsetjenestene er utilstrekkelig belyst og analysert. Bydel Sagene er bekymret for at spesialisthelsetjenestens beregninger knyttet til overføring av oppgaver til kommunehelsetjenesten er overdimensjonerte og for optimistiske.

Bydelsutvalget er også bekymret over at forutsetninger og beregninger som legges til grunn i utviklingsplanen medfører at nye sykehusbygg dimensjoneres for små for å sikre et tilbud til Oslo innbyggere som er tilsvarende eller bedre enn dagens tilbud. Utviklingsplanen unnlater å redegjøre for at Oslo i dag har den korteste liggetiden i Norge og at HSØ undervurderer prognoser som peker mot at nedgangen i liggedøgn på sykehus synes å ha stoppet opp. Bydelsutvalget er bekymret at pasienter skrives ut for tidlig.»

Bydelsutvalget lurer på om Gaustad et stort nok til å huse et så stort sykehus.

– Vi har sett, ved flere eksempler, at når staten bygger ut sykehus, er de fulle fra dag én. Korridorpasientene kommer i uke to. Sykehusene blir planlagt for små. Er det plass til en betydelig utvidelse på Gaustad? Det er vi ganske tvilende til. I tillegg er det Aker sykehus, som er viktig for mange i bydelen. Jeg syns vi skal støtte opp om at gjenoppbyggingen av Aker som lokalsykehus prioriteres og igangsettes så raskt som mulig.

– Ingen tvil om at mange er for Ullevål

– Det er ingen tvil om at mange av oss er for Ullevål sykehus, sa Reza Rezaee (Rødt) i bydelsutvalgsmøtet. Han la også frem et eget punkt han ville legge til i Stoltenbergs forslag til høringsuttalelse.

Reza Rezaee. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tilleggsforslaget lyder som følger:

«Bydelsutvalget er bekymret for om sykehuskapasiteten i fremtiden blir tilstrekkelig i lys av planene til Helse Sør-Øst. Konsekvensene av å legge ned landets største akuttsykehus er ikke godt nok utredet. Det planlegges en stor overføring av pasienter fra spesialhelsetjenesten i størrelsesorden 50-100.000 liggedøgn per år. Dette er urealistisk og derfor vil ikke den planlagte utbyggingen av Oslo Universitetssykehus dekke behovet. Bydelsutvalget ber derfor om at prosessen på Gaustad settes på hold inntil befolkningens behov, risiko og realistisk tilgang til ny teknologi er tilstrekkelig utredet. Vi ønsker at utvikling av Ullevål sykehus skal utredes på lik linje med Gaustad, slik at de to alternativene kan sammenlignes før videre arbeid igangsettes. Vi ber om at lokalsykehustilbudet til befolkningen i Oslo og omkringliggende regioner sikres, både praktisk og finansielt.»

Du kan lese alle punktene i bydelsutvalgets høringsuttalelse på Oslo kommunes nettside.

Bringer Ullevål opp for Stortinget

3. oktober er det klart at Rødt, Senterpartiet og SV tar sykehussaken opp for Stortinget. Partiene ber blant annet om en utredning av utviklingspotensialet for sykehusutbygging på Ullevål sykehus-tomta, og at eventuelle planer for tomtesalg stilles i bero.

– Det vil være helsepolitisk galskap å legge ned et sykehus med stort areal for utbygging som er ferdigregulert for sykehusformål. Vi vil derfor ha en utredning av Ullevål-tomtas muligheter. Dette er spesielt viktig når vi vet at tomta på Gaustad er for liten og kan koste oss dyrt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

LES OGSÅ:

«Ullevål Sykehus og skadesenteret der må bevares»

Protesterer mot nedleggelse av Ullevål sykehus

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord