ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Skal rive Lilleborg-bygget

Lilleborg-fabrikkbygget i Treschows gate 16. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Den nye skolen ved Akerselva skal stå klar i 2024, men allerede neste år forsvinner dette bygget.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

LILLEBORG/SAGENE: Det er ikke så pent der det ligger, men det oransje lagerbygget i Treschows gate 16 er like fullt et landemerke på Sagene. Dette var en del av Lilleborg Fabriker AS, produsent av blant annet såpe, og med historie ved Akerselva tilbake til 1897.

Oslo kommune ble tidligere i år enige med Orkla om å kjøpe tomta for 412 millioner kroner, og avtalen ble godkjent i Oslo bystyre 25. september. Nylig gikk det ut et nabovarsel til beboerne i nabolaget om at det tomme fabrikkbygget snart skal rives.

Dette bygget skal rives neste år. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I nabovarselet skriver Bjørnstad Prosjektering, på vegne av tiltakshaver Undervisningsbygg Oslo KF:

«Eksisterende bygning skal rives til og med bunnplate for etterhvert å gi plass til nytt anlegg. Dette nabovarslet gjelder kun rivningsarbeidene for eksisterende bygg. Evt. byggearbeider vil bli varslet ved en senere anledning.»

ANNONSE

Rives neste år

Vi har spurt Undervisningsbygg om når lagerbygget er planlagt revet.

Kommunikasjonsdirektør Trond Borge Ottersen i Undervisningsbygg svarer at det etter planen skal være revet innen 4. kvartal 2020, og at det vil ta 5-6 måneder.

Planlagt oppstart med bygging av den nye skolen på tomta, er 3. kvartal 2021. Skolen skal etter planen være ferdig 2. kvartal 2024

Lilleborg hadde lenge utstrakt aktivitet i området på begge sider av elva. I dag er deler av fabrikkområdet bygget om til boliger, som på Lilleborg torg. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Park?

Våren 2018, før kjøpet av tomten var gjennomført, men det var klart at den ville bli omregulert til blant annet skoleformål og friområde, og at Oslo kommune ville gå i forhandlinger med eieren, ba bystyret om å se på muligheten for å åpne opp området i påvente av skolebyggingen.

Om dette vil skje, ettersom rivningen skal foregå neste år, med byggestart i 2021, er uklart. Ottersen svarer på spørsmål fra Sagene Avis at det ikke er tatt noen beslutninger på dette.

Undersøkelser viste tidligere i år funn av forurensning i grunnen. Kjøpesummen på 412 millioner skal ha tatt høyde for kostnader til nødvendig opprydding av dette.

Reguleringskar for Treschows gate 16. Kilde: Undervisningsbygg

ANNONSE

Anbud

Anbudskonkurransen om å få bygge den ny skolen ble lagt ut på anskaffelsesportalen Doffin i oktober, med frist for å levere tilbud 11. november. I utlysningen skriver Oslo kommune blant annet dette:

«Prosjektet omfatter bygging av ny 6 parallell ungdomsskole fra 8.-10. trinn, med plass til ca. 540 elever. Skoleanlegget skal inneholde flerbrukshall, og det skal opparbeides en park på planområdet. Parken inngår ikke som en del av skolens uteareal. I tillegg til alminnelig skoledrift skal skoleanlegget fungere som et nærmiljøsenter for området rundt. Regulert BRA 9000 m2, BYA 2600 m2. Tomt, ca. 12 mål.»

LES OGSÅ: Det kan bli flere skoler i området. Den tysk-norske skolen ønsker å flytte inn i Myrens verksted på andre siden av Bentsebrua

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE