ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik blir fremkommeligheten påvirket av sykkel-arbeidene

Arbeidene flytter seg nå til rundkjøringen ved Stavangergata og Uelands gate opp til Voldsløkka. Foto: Janina Lauritsen

Denne uka starter sykkelfelt-arbeidene i Uelands gate og Tåsenveien i den nedre delen ved rundkjøringen. Det vil påvirke fremkommeligheten for alle trafikanter.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: Bymiljøetaten startet så smått opp det omfattende arbeidet med å oppgraderer Uelands gate og Tåsenveien, fra rundkjøringen i Stavangergata i sør til Darre Jenssens plass i nord (Tåsen senter), i februar. Entreprenør er HAB Construction.

Hva skal gjøres?

Det skal etableres sykkelfelt på hver side av veien, langs hele strekningen. For å bedre fremkommeligheten for fotgjengere, etableres det fortau på begge sider av veien og fem opphøyde gangfelt. Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte i midtrabatten ved Voldsløkka, og vekselsvis treallé og regnbed fra Voldsløkka ned mot rundkjøringen ved Stavangergata, på vestsiden, opplyser Bymiljøetaten.

Frem til nå har fokuset vært på å etablere fordrøyningsmagasin ved Voldsløkka, slik Sagene Avis skrev om i forrige måned.

Denne uken begynner arbeidene i Uelands gate, fra rundkjøringen ved Stavangergata. Det betyr at større områder vil gjerdes inn, som påvirker trafikkflyten. Gjennomkjøring opprettholdes, men i perioder kan det bli lysregulering, opplyser Bymiljøetaten i et notat til Sagene Avis.

Arbeidene flytter seg nå til rundkjøringen ved Stavangergata og Uelands gate opp til Voldsløkka. Foto: Janina Lauritsen

ANNONSE

Anleggsperioden

Det tilrettelegges for fotgjengere på hele strekket, gjennom hele anleggsperioden. Gangtraséen vil variere noe, avhengig av hvor det arbeides. Det gjerdes og settes opp skilt, slik at fotgjengere får en oversiktlig rute, skriver etaten.

Det skal etableres fjernvarme og legges overvannsledning, som krever at det graves en grøft langs hele traséen. I nedre del av veien vil arbeidene i størst mulig grad fullføres i ett område, før arbeidene flyttes over på andre siden av veien.

Arbeidene vil i hovedsak pågå fra 07.00-19.00, mandag til torsdag. Arbeidene i denne delen, fra Stavangergate og forbi Voldsløkka, skal etter planen være ferdig over sommeren. Etappe 2 strekker seg fra krysset Tåsen allé / Biskop Heuchs vei / Tåsenveien og oppover, og vil etter planen være starte i august.

Du kan lese mer om de kommende etappene, som etter planen skal ferdigstilles i desember 2020, her!

ANNONSE

Kartet viser anleggsområdet. Rundkjøringen i Uelands gate/Stavangergata øverst til venstre, med Voldsløkka (det grønne) til høyre. Det nederste viser Tåsenveien i retning Tåsen senter. (Ill.: Bymiljøetaten)

Vedtaket om sykkelfelt i Tåsenveien ble gjort allerede i 2013. Men av ulike årsaker har prosjektet trukket ut i tid. I alt blir 41 eiendommer berørt av tiltaken.

Hva skal gjøres?

 • Masseutskifting i hele kjørebanen. Veien blir 6,5 meter bred.
 • Etablering av fortau lang hele strekket, på begge sider av veien.
 • Etablering av 1,5 meter bredt sykkelfelt på begge sider av veien, hele strekningen. Unntaket er fra Stavangergata, til Voldsløkka, der det blir det 2,2 meter bredt, opphøyd sykkelfelt på østsiden av veien, og 1,9 meter bredt på vestsiden.
 • Det skal plantes over 50 trær, deriblant åtte stykker i midtrabatten ved Voldsløkka.
 • Vekselvis regnbed og treallé på vestsiden, fra Voldsløkka ned mot rundkjøringen ved Stavangergata.
 • Ny overvannsledning legges på hele strekket.
 • Etableres fordrøyningsmagasin på Voldsløkka. Dette er et system for å håndtere overvann.
 • Kabler fjernes fra «luften» og legges under bakken.
 • Nytt belysningsanlegg på langs hele strekket
 • Etablering av fem opphøyde gangfelt.
 • Bussholdeplasser oppgraderes.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE