ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Svarer på når de håper gangbroen her blir ferdig

Gangbrua skal etter planen gå over t-bane- og togsporene herfra, og over til ringveisiden. Det blir nedgang til plattformene på Storo t-banestasjon. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Broen starter, sett fra vestsiden, med en rampe som går sørover fra nedgangen til T-banen. Tilsvarende er det ramper på østsiden, en som ender opp mot Storo-broen og en som går sørover, ifølge leder i Grefsen Utvikling AS, som er tiltakshaver.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Lokalavisa har tidligere omtalt den planlagte broen fra Hans Nordahls gate, sørvest for Storo t-banestasjon, og over t-bane- og toglinjene, til gang- og sykkelveien langs Ring 3 på Grefsen-siden.

Omtrent her vil gangbrua bli plassert. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Tiltakshaver er Grefsen Utvikling AS:

– Status i saken er at vi har fått rammetillatelse for broen, men igangsettingstillatelse kun for en liten del av tiltaket - nærmere bestemt etablering av avfallshåndtering, graving for fundamentering på vestsiden samt flytting av en port. Selve broen er fremdeles under detaljprosjektering i samarbeid med blant annet Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Sporveien. Illustrasjoner for den endelige broen vil først foreligge når vi er ferdige med dette arbeidet, sier Per Gunnar Rymer, daglig leder i selskapet.

Slik ble broen skissert i 2019:

Brua i fugleperspektiv. Storo til venstre for illustrasjonen. Øverst er påkoblingen til gangveien ved Ringveien, mens nederst i bildet er påkoblingen mot Hans Nordahls gate. (Ill. fra Plan- og bygningsetaten)

ANNONSE

Naboer har tidligere klaget på forslaget slik det har foreligget tidligere:

Rymer fortsetter:

– Broen starter - sett fra vestsiden - med en rampe som går sørover fra nedgangen til T-banen. Tilsvarende er det ramper på østsiden, en som ender opp mot Storo-broen og en som går sørover. Det blir nedgang til Sporveiens perrong fra rampen over sporene. Vi håper broen er klar på slutten av 2022.

Rampen opp til gangbrua skal gå i Hans Nordahls gate, parallellt med t-banesporene. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE