ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Budsjett 2019:

– Vi gir Sagene-folket et budsjett de fortjener

BUDSJETT 2019: Sagene bydelsutvalg har vedtatt neste års budsjett. Foto: Janina Lauritsen

Bydelsutvalget har vedtatt å dele ut 2,7 millioner kroner ekstra til blant annet veterinærutgifter, parkoppgradering og frivillighet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2018 kl 08:53

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bydel Sagenes budsjett for 2019 ble behandlet og vedtatt i Sagene bydelsutvalg 13. desember.

Bydelsdirektør Morten Sanden la i november frem et stramt budsjett og fortalte om et omstillingsbehov på 35 millioner kroner.

I budsjettforhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt kom de med forslag til å dele ut 2,7 millioner kroner ekstra. Alle disse forslagene ble vedtatt i bydelsutvalget.

Disse påplussingene dekkes inn ved hjelp av et forlik i bystyret, som gir Bydel Sagene ca 2.700.000 kroner.

– Tannløst forslag

Siri Mittet (MDG) fortalte at hun er glad for at det er et grønt stempel på budsjettet for 2019. Hun påpekte også at det viktig å satse på frivilligheten og at MDG er glade for støtten til BUA, både fordi det da blir enklere for flere å komme seg ut i naturen, men også fordi BUA fører til mer gjenbruk.

ANNONSE

Caroline Sæhle (V) fortalte om en av Venstres hjertesaker, som de foreslo å sette av 50.000 kroner til.

– Vi er veldig glade for at støtte til veterinæregninger er foreslått, dette er en av våre hjertesaker.

Dette syns Jørgen Foss (Ap) var interessant.

– Jeg må si det er tannløst av Venstre å foreslå 50.000 kroner til veterinær for dem som trenger det. Er det en halv hund man skal redde da? Det er skuffende av et parti som hevder å sette lokaldemokratiet først. Spesielt etter at posisjonen satte av 200.000 kroner til dette formålet.

Sæhle poengterte at dette er noe Venstre har foreslått i bydelsutvalget minst to ganger tidligere.

ANNONSE

Høyre var blant annet bekymret for at det ikke er et godt nok tilbud til alle elever i bydelen etter skoletid. De foreslo å sette av mer penger til dette, men ble nedstemt.

– Jeg er overrasket og skuffet over posisjonen som stemte mot dette, sa Camilla Johannessen (H).

Grønne midler og opprusting av parker

De vedtatte endringene fra bydelsdirektørens budsjettforslag er som følger:

Det settes av kr. 250.000 til oppgradering av Torshovparken, og 170.000 kroner til oppgradering av Bjølsenparken.

Les mer om hva som skal oppgraderes i parkene her.

ANNONSE

Det settes også av 200.000 kroner ekstra til støtteordningen Grønne Midler, som hvert år bidrar til grønt engasjement i bydelen. Bydelsutvalget ønsker å fortsette denne satsningen og gi så mange som mulig en anledning til å igangsette spennende miljøprosjekter. Da blir altså totalpotten for Grønne Midler i 2019 800 000 kr.

Dyr og eldre

«I vår bydel bor det en del mennesker som sliter økonomisk. Noen av disse har dyr, dyr som betyr mye for disse menneskene. En utfordring er når disse dyrene trenger veterinærhjelp. Dette er svært dyrt og mange har ikke mulighet til å gi sine kjære dyr slik veterinærhjelp. Det eneste det offentlige tilbudet som man kan få gratis er avlivning. Bydelsutvalget setter derfor av kr.200.000 for å dekke veterinærutgifter for mennesker som ikke mulighet selv til å dekke dette. Bydelsutvalget ber direktøren om å komme tilbake til bydelsutvalget om hvordan en slik ordning kan administreres.
»

Her kan du lese om da bydelsutvagsleder Helge Stoltenberg besøkte Anicura på Grünerløkka, for å høre om den åpne dagen.

Bydelsutvalget setter også av 80.000 kroner til Sagene seniorsenter. Bydelsutvalget ønsker at disse pengene skal gå til velferdstiltak for eldre i bydel Sagene.

Frivillighet, barn og ungdom

Bydelsutvalget vil styrke frivilligheten og det settes av ytterligere 100.000 til Sagene frivilligsentral.

ANNONSE

De setter også av 100.000 kroner til SAIFF, 100.000 kroner til organisasjonen Fellesskap og Respekt og frivillighetsmidlene innen kultur, velferd, oppvekst og familieområdet økes med 350.000 kroner.

Bydelsutvalget setter av kr.400.000 til ungdomstiltak. Dette skal i hovedsak brukes til tiltak for eldre ungdom. Bydelsutvalget ønsker at det leies et eget lokale til dette, gjerne i Maridalsveien 176.

Les mer om ungdomshuset som ønskes her

Alle skolene i bydelen med unntak av Fernanda Nissen skole har nå innført skolefrokost. Bydelsutvalget ønsker å utvide også til denne skolen og ber direktøren gå i dialog med skolen med sikte på å innføre dette fra høsten 2019. Det settes av kr. 100.000 til formålet.

Mange unge fikk sin første jobberfaring gjennom sommerjobbprosjektet til Bydel Sagene, og ungdommen ytret ønske om å få jobbe mer. Dette prosjektet er foreslått videreført av byrådet, men bydelsutvalget ønsker å sette av ytterligere 250.000 kroner slik at enda kan flere kan få muligheten til å jobbe.

Frivilligsentralene mottar driftsstøtte fra bydelen, men bydelsutvalget ønsker å opprette en tilskuddsordning som frivilligsentralene kan søke om midler til konkrete prosjekter. Bydelsutvalget setter av kr.270.000 til dette.

Frivilligsentralen på Sagene har med støtte fra bydelen opprettet en utlånsordning for idrettsutstyr – BUA. Det har vært utfordringer med å holde BUA åpen på grunn av manglende midler til drift. Bydelsutvalget setter av 210.000 kroner under forutsetning av at BUA holdes åpent på kveldstid og i helger.

– Glad for et rødgrønt flertall

Jørgen Foss (Ap) oppsummerte med at han er utrolig glad for at det er et rødgrønt flertall i Oslo.

– Det rødgrønne flertallet sikrer beboerne i denne bydelen – de menneskene vi jobber for. Hadde det ikke vært for det rødgrønne flertallet, hadde julegaven fra Høyre vært en regning på 22.000 til barnefamiliene i denne bydelen, det ville vært et kutt på 9 millioner kroner som vi ikke helt vet hvor de vil kutte, men kanskje er det noen sykehjemsplasser eller noen barn som ikke skal få barnehageplass, hva vet jeg.

Sa han og avsluttet med:

– Jeg er stolt over folkene på Sagene og av det vi gjør her i dag, fordi vi gir bydelens innbyggere et budsjett som skaper fremtiden og som gir Sagene-folket det de fortjener.

– Et plaster på såret

Rødt og byrådspartiene har blitt enige om en avtale om budsjett for 2019. Bidraget fra Rødt, når det gjelder bydelene, betyr at rammekuttet for 2019 fjernes, forteller Reza Rezaee i Sagene Rødt til Sagene Avis.

At rammekuttene fjernes betyr altså at Bydel Sagene får 2.639.000 kroner ekstra inn i budsjettet. Det er disse som skal dekke de vedtatte endringene fra de rødgrønne partiene i Bydel Sagenes budsjett i 2019.
  
– Vi er klar over at dette ikke betyr at bydelene får nok, men det er så langt vi fikk byrådspartiene i denne omgang. Det kan være et plaster på såret for vår bydel, som har et stramt budsjett.  

– Et større og sterkere Rødt etter neste valg kan få til mer. Det er også greit å huske på at alternativet er høyresidens budsjetter. Høyre foreslo å kutte 114 ekstra millioner til bydelene i 2019. Forskjellen mellom det Rødt har fått til i bydelene og det Høyre foreslår, er over 180 millioner kroner, sier Rezaee.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE