Sagene Avis

Svarer på kritikken:

– Vi har lagt mer til et allerede sprengt bybilde, uten å ta noe vekk

I krysset mellom Sognsveien og Bregneveien i nabobydel Nordre Aker lå et titalls el-sparkesykler fra Voi på fortauet en dag i starten av juni. Foto: Christian Fredrik Borg

Bybildet og infrastrukturen i byene var ikke tilpasset den hurtige veksten tilbudet av el-sparkesyklene har hatt, sier Norgessjefen i selskapet Voi. De mener det er biler og parkeringsplasser som må vike.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

BYDEL SAGENE: I starten av juni skrev Nordre Aker Budstikke om at ett av utleieselskapene av el-sparkesykler, Voi, hadde utvidet området.

I etterkant har Nordre Aker Budstikke fått en rekke henvendelser, og i kommentarfeltet på Facebook haglet kritikken mot selskapene som leier ut el-sparkesyklene.

Flere melder om el-sparkesykler på fortau og gangveier hensatt på en måte som sperrer fremkommeligheten. Bilder viser også el-sparkesykler liggende henslengt på fortau og friområder. Mange kan ikke fatte at det kan være lovlig.

Her på gang- og sykkelveien langs ring 3 melder flere fra om el-sparkesykler som er plassert på en måte som reduserer fremkommeligheten. Foto: Christian Fredrik Borg

– Var ikke tilpasset

En leser skriver til Nordre Aker Budstikke at parkering av el-sparkesykler utgjør et stort trafikksikkerhetsproblem.


– Kan ikke forstå at det kan være lovlig at de ligger slengt på fortauene og sperrer fremkommeligheten. Synes synd på syns- og funksjonshemmede som må ut i veibanen for å komme forbi med den faren det kan medføre, skriver en annen leser.

Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi skriver i en e-post til Nordre Aker Budstikke at el-sparkesyklene er en mobilitetsform som på kort tid har hatt en enorm etterspørsel.

– Men bybildet og infrastrukturen i byene våre var ikke tilpasset den hastigheten og veksten vi på kort tid har sett av el-sparkesyklene våre. Vi har egentlig lagt mer kapasitet til et allerede sprengt bybilde uten å ta noe vekk. Byene våre har de siste årene blitt tilpasset bruk av bil, kollektiv og i økende grad sykkel - men her har vi fortsatt en lang vei å gå i forhold til å gi plass i bybildet. Når noe nytt kommer til, må noe annet vike (hint, hint: bilen/parkeringene).

Norgessjef Christina Moe Gjerde i Voi. Foto: Voi


Les alle svarene til Voi og flere av de andre selskapene lenger ned!

Gjerde skriver videre at de har strenge rutiner for utplassering av el-sparkesykler.

– Vi har nylig ansatt flere seniore data scientists som jobber med å i realtid evaluere, måle og optimalisere hvor el-sparkesyklene til enhver tid er best anvendt. For Voi handler det om at det skal alltid være en Voi tilgjengelig til riktig sted og tid for våre brukere, og da er nøkkelen en kombinasjon av gode analyseverktøy og god lokalkjennskap til hvor vi vet det er etterspørsel. Eksempelvis er det andre brukermønster ukedager og helger, og vi tilpasser utplassering av syklene deretter.

Kom for å rapportere og hente

Ett av områdene som er nytt av året, er Sogn. Helt på grensen av det gitte brukerområdet er det de siste ukene observert tidvis mange el-sparkesykler i krysset mellom Sognsveien og Bregneveien.


I krysset mellom Sognsveien og Bregneveien lå et titalls el-sparkesykler fra Voi på fortauet en dag i starten av juni. Foto: Christian Fredrik Borg

Samtidig som Nordre Aker Budstikke var på stedet, kom to av Vois medarbeidere. Den ene bar et batteri i hånda, og de fortalte at de egentlig kom dit for å bytte batteriet på en annen el-sparkesykkel i nærheten.

Da de kom over et titalls av selskapets el-sparkesykler veltet på fortauet, tok de affære.

To medarbeidere fra Voi rydder opp på Sogn etter at flere av selskapets el-sparkesykler ligger henslengt på fortauet. Foto: Christian Fredrik Borg

Mennene knipset bilder og sa at de la inn bilder av hvordan det så ut før og etter, for slik skulle det ikke se ut. Da hadde de allerede ligget slik i minst fem timer.


Deretter begynte de å lempe en etter en inn i en sort varebil, før de satte kursen mot Nydalen. Der er det et definert område hvor brukerne får rabatt på turen om de parkerer.

Utenfor BI-bygget i Nydalen satte de fra seg flere av sparkesyklene som rett før lå strødd på Sogn. Deretter byttet de batterier på flere av de andre el-sparkesyklene.

– Mer sosialt akseptert

Voi skriver at antallet el-sparkesykler som blir stjålet, er vesentlig redusert siden fjoråret.

– Mye handler om at brukerne våre vokser opp og ikke lenger ser på el-sparkesyklene som et leketøy, men som en mobilitetsform som er mer sosialt akseptert og er her for å bli. Likevel har vi en lang vei å gå her, og vi jobber kontinuerlig med å følge med på sykler som enten er utenfor driftssonen og henter disse tilbake, skriver Norgessjefen i selskapet, og legger samtidig til at de automatisk sender noen for å hente el-sparkesykler som ikke har blitt brukt på et par timer.

Utplasserte el-sparkesykler fra Voi ved Gullhaug torg i Nydalen. Foto: Christian Fredrik Borg

Selskapet opplyser til Nordre Aker Budstikke at det har hatt en «enorm» økning i turer utenfor bysentrum under og etter koronanedstengingen av samfunnet. Områdene rundt sykehusene har økt med 900 prosent, og de rapporterer om flere eldre og kvinnelige brukere. Totalt skal over 300.000 ha lastet ned appen - noe som tilsvarer nesten halvparten av Oslos befolkning.

I år utvidet de området til også å omfatte Sogn og Grefsen. Selskapet opplyser at turene i dette området er lange, med over tolv minutter i gjennomsnittlig reisetid. Spesielt i områdene rundt Grefsen skal turene være lange, rundt tre kilometer.

Frustrerte brukere

Daglig leder i Tier Norge, Lars Christian Grødem Olsen, skriver at de har vært i dialog med Bymiljøetaten i Oslo kommune og også jobber opp mot politisk hold.

Daglig leder i Tier Norge, Lars Christian Grødem-Olsen, etter et møte med daværende samferdselsminister Jon Georg Dale for ett år siden. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– I tillegg jobber vi kontinuerlig for å utdanne brukerne våre i appen vår og gjennom sosiale medier. Vi har sett en betydelig nedgang i klager over feilparkerte el-sparkesykler, som vi tror har en sammenheng med dette og at brukerne stadig blir flinkere til å parkere godt.

El-sparkesykler fra Tier utenfor Tåsen senter tidligere denne måneden. Foto: Christian Fredrik Borg

– Hvor stort problem mener dere det er for blinde at el-sparkesyklene står midt på fortau og gang- og sykkelveier?

– Jeg tar de blindes ord på alvor og forstår at det er et stort problem for dem. Dette er årsaken til at vi gikk i dialog med dem i fjor og implementerte en rekke av deres ønsker i driften vår og i appen. Og det er også årsaken til at vi alltid oppfordrer brukerne våre til å tenke på hvordan de parkerer. Jeg vil også si til alle som leser: tenk på hvordan du parkerer, så det ikke er til ulempe for andre i samfunnet!

Det meldes om el-sparkesykler som hindrer fremkommeligheten på gang- og sykkelveien langs ring 3. Foto: Christian Fredrik Borg

Pusher politikerne

Gjerde i Voi legger ikke skjul på det at er vanskelig å finne en løsning som tilfredsstiller alle. Hun mener det må tiltak på plass fra operatørenes, brukernes, kommunens og politikernes side.

– Min frustrasjon er som din rundt mangel på generell parkering og infrastruktur for el-sparkesyklene. Her gjør vi det vi kan for å pushe på politikere og jobbe sammen med kommunen for å sørge for at vi får allokert plass og parkeringer til våre sykler, som med annen type mobilitet, skriver Norgessjefen.

Lime skriver i en e-post til Nordre Aker Budstikke at det ikke er et stort problem med sparkesykler i marka og Akerselva.

– De fleste brukerne behandler sparkesyklene ordentlig. Alle sparkesyklene spores med GPS og blir prioritert med en gang de forlater brukerområdet eller kommer i kontakt med vann, skriver de, og legger også til at det ikke er verdt å forsøke å stjele sparkesyklene deres da de er utstyrt med GPS.

Dette svarer selskapene:

Voi:

– Hva er instruksjonene de som utplasserer sparkesyklene har fått - hvor skal de utplasseres?

– Vi har strenge driftsrutiner for utplassering av sykler, og vårt logistikkteam som plasserer ut sykler, er instruert og kan kun plassere ut sykler på områder som vi instruerer. Vi er kommet langt når det kommer til dataanalyse og optimalisering for å måle hvor det er etterspørsel og hvor det er behov for sykler, og allokerer vår flåte av sykler deretter. Her har vi nylig ansatt flere seniore data scientists som jobber med å i realitid evaluere, måle og optimalisere hvor syklene til enhver tid er best anvendt. For Voi handler det om at det skal alltid være en Voi tilgjengelig til riktig sted og tid for våre brukere, og da er nøkkelen en kombinasjon av gode analyseverktøy og god lokalkjennskap til hvor vi vet det er etterspørsel. Eksempelvis er det andre brukermønster ukedager og helger, og vi tilpasser utplassering av syklene deretter.

– Vi har med drift i våre 40 byer utviklet både de verktøy og den kompetansen vi anser som viktigst for å kunne sikre en optimalisert plassering av syklene i byene vi opererer i. Dette innebærer verktøy koblet til flåtestyring, ruteoptimalisering , data-analyse, i kombinasjon med lokale team med lokalkunnskap og tilgjengelighet til å kunne håndtere og operere driften til dagen og ta i bruk tilgjengelige verktøy.

– Voi har nylig ansatt en “Head of Fleet Optimization” som skal lede vårt arbeid med å kontinuerlig forbedre vår erfaring med og verktøy for å sørge for at vi fortsetter å bli ledende på optimalisering av vår drift og plassering av sykler. I tillegg har vi allerede et etablert team som jobber som flåtespesialiserter og jobber med å sørge for en best mulig plassering av syklene til enhver tid, i alle våre markeder.

– Å sikre at det alltid er tilgjengelig en sykkel på rett sted, til rett tid, og samtidig unngå at sykler hoper seg opp i sentrumskjerner og på sentrale knutepunkt, er svært viktig både for operatører og byene og er en av områdene hvor vi som bransje kontinuerlig utvikler og tester nye gode løsninger.

– Settes sparkesyklene bevisst ut ved buss- og trikkeholdeplasser?

– Vi ser at Oslofolk i stor grad har brukt Voi-ene som en del av en lengre reise med kollektivtransporten, og vi ønsker å være en forlenget arm til kollektivtransporten og bidra til at flere velger å reise med bærekraftig og kollektivt i byene, og ikke bruker privatbilen. Faktisk så har 60 % av brukerne våre sagt at de bruker Voi i forbindelse med kollektivtransporten, og knutepunkt som Oslo S, Jernbanetorget og Nasjonalteateret har derfor vært populære start og endepunkt for "voiingen". Det vi ser i år er at våre Voi-reiser er lengre og at våre brukere i større grad "voier" som en del av hele reisen, og ikke en del av en kollektivreise, som henger tett sammen med at brukerne våre ser Voi-ene som et attraktivt og smittereduserende transportmiddel i disse dager.

– Finner dere alle som ligger strødd rundt - som i Akerselva og i marka? Hvor stort problem er det?

– Vi ser at dette antallet er vesentlig redusert siden fjoråret, og mye handler om at brukerne våre vokser opp og ser ikke lenger el-sparkesyklene som et leketøy, men som en mobilitetsform som er mer sosialt akseptert og her for å bli. Likevel har vi en lang vei å gå her, og vi jobber kontinuerlig med å følge med på sykler som enten er utenfor driftsonen og henter disse tilbake eller automatisk sender noen ut til å hente sykler som ikke har fått en tur på et par timer.

– Mange er frustrerte over at el-sparkesyklene hindrer fremkommeligheten. Hva vil dere si til dem?

– Parkering er en utfordring for oss alle, både for kundene, for operatørene, for kommunen og trønderne (Voi leier ut sparkesykler i Oslo og Trondheim, journ. anm.) - og vi jobber kontinuerlig med å identifisere og teste løsninger for å forbedre parkering av el-sparkesyklene.

– Det finnes dessverre ikke en enkel løsning, her er det et samarbeid og kombinasjon av tiltak som må til, både fra operatørenes, brukernes, kommunens og politikernes side.

– El-sparkesyklene er i dag et nytt transportmiddel og en mobilitetsform som på kort tid har sett en enorm adopsjonsrate og voldsom etterspørsel på veldig kort tid. Men, bybilde og infrastrukturen i byene våre var ikke tilpasset den hastigheten og veksten vi på kort tid har sett av el-sparkesyklene våre, og vi har egentlig lagt mer kapasitet til et allerede sprengt bybildet uten å ta noe vekk. Byene våre har de siste årene blitt tilpasset bruk av bil, kollektiv og i økende grad sykkel - men her har vi fortsatt en lang vei å gå i forhold til å gi plass i bybilde. Når noe nytt kommer til, må noe annet vike (hint, hint: bilen/parkeringene).

– Det er mye operatørene gjør for å forbedre situasjonen:

  • Eksempelvis har Voi med sine helt nye og utslippsfrie sykler lansert en robust sykkel/hardware med dobbel støtte for å unngå at sykler enkelt tipper over. Dette gjør at sykkelen er mer stabil og står selv. Likevel, er det mye opp til brukeren hvordan de behandler - og parkerer syklene.
  • Som med bil, sykler og lignende, så forventer vi også at brukerne ikke parkerer syklene der de er til hinder for forgjengere og andre trafikanter. Men selv om vi mener brukeren selv har et ansvar for å parkere sykkelen på en fornuftig måte, så handler det også om brukeropplæring da dette er et nytt transportmiddel. Derfor utdanner vi brukerne gjennom vår kjøreskole "Ride like Voila" i lokale trafikkregler og bruk, i tillegg får brukeren en pop-up i applikasjonen før turen med meldinger til våre brukere om hvordan de skal parkere syklene, både i appen, kjøreskole og per mail.
  • I applikasjonen har Voi tydeligere markeringer på ikke-parkeringssoner, ønskede parkeringssoner, soner med intensivert parkering hvor vi gir brukeren kick-back for å parkere i ønskede områder, samt ber våre brukere om å ta et bilde på slutten av hver tur, bilder som vi så brukere til å vurdere og analysere brukerens parkering for å lære og kontinuerlig tilpasse produkter og tjenesten basert på brukerens egne bilder og erfaringer. Vi piloterer fysiske parkeringsløsninger som stativer og har konvertert bilparkeringer i andre byer for å se om det er behov for et fysisk element i parkeringen.
  • I tillegg følger vi opp brukere vi ser har vedvarende dårlig atferd, og kan her blokkere kontoer med vedvarende uønsket atferd. Dette er også grunn til at vi setter aldersgrense på 18 år.
  • Voi begrenser også antallet sykler som kan plasseres ut på samme steder for å forhindre opphoping i visse områder.

– Vi ser heldigvis at brukerne blir bedre på parkering over tid. Dette er et nytt kjøretøy som man i starten ikke helt vet hvordan man skal behandle (selv om det etter min mening burde vært vanlig folkeskikk og common sense å forstå at man ikke parkerer og behandler syklene slik).

– Min frustrasjon er som din rundt mangel på generell parkering og infrastruktur for el-sparkesyklene. Her gjør vi det vi kan for å pushe på politikere og jobbe sammen med kommunen for å sørge for at vi får allokert plass og parkeringer til våre sykler, som med annen type mobilitet.

– Hvor mange el-sparkesykler har dere i Oslo?

– Vi har nylig lansert vår helt nye el-sparkesykkelmodell med utskiftbare batterier som er en produktrevolusjon i bransjen. Med at vi har utvidet driftssonen, har vi også utvidet antallet sykler for å sørge for at tettheten av sykler er stor nok til at tilbudet oppleves som attraktivt for et brukerperspektiv. Vi ser at antallet sykler kunne vært høyere i Oslo, da etterspørselen etter voi'ingen er enorm.

– På minst én av deres type el-sparkesykler kan batteriet byttes uten at de må samles inn til lading. Betyr det at mange av el-sparkesyklene ikke samles inn hver kveld?

– Voiager 3, med utskiftbare batterier, er en produktrevolusjon ved at syklene ikke behøver å transporteres inn for å lades opp, men vi lader og transporter batteriene og ikke el-sparkesykler, noe som reduserer transportbehov og utslipp vesentlig. Vi benytter også elektriske kjøretøy til transport av batterier, noe som gjør at våre sykler og drift er derfor helt ustlippsfri - som støtter opp under vårt bærekraftsmål og Oslos egne mål. Det bidrar også til at vi får en høyere oppetid på syklene. Vi transporterer sykler som har behov for reparasjoner tilbake på lageret, og har live oversikt over status på sykler, slik at vi til enhver tid vet at våre sykler er av øverste sikkerhet og tilstrekkelig standard og kvalitet for våre brukere. Her ser vi stor forskjell på hvor dyktig og hvor mye operatørene vektlegger sikkerhet og drift av sin flåte og sikkerhet og vedlikehold av våre sykler er vår nummer én prioritet.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Tier el-sparkesykler

Tier:

– Hva er instruksjonene de som utplasserer sparkesyklene har fått - hvor skal de utplasseres?

– Vi har utsettingspunkter i appen vår med beste-praksisbilder som viser hvordan utsetting av el-sparkesykler skal gjøres for å ikke hindre fotgjengertrafikk eller forstyrre andre interessenter. Vi lærer alle sjåførene våre å følge disse bildene og å tenke at utførelsen av jobben deres er viktig for å skape et godt bybilde.

– Settes sparkesyklene bevisst ut ved buss- og trikkeholdeplasser?

– Ja. Dette er en del av strategien vår for å være et tilskudd for første- og sistemilen på kundereisen. Dette er også noe Ruter og Oslo kommune etterspør for å avlaste kollektivtrafikk under corona-krisen.

– Voi har utvidet området i Oslo. Hvorfor gjør ikke dere det samme?

– Akkurat nå fokuserer vi på å utvide området vårt mot Bærum hvor vi vant anbudet. Allerede i dag har vi gjort det mulig for kunder å reise på den sydlige sykkelveien mellom Bærum og Oslo. TIER er eneste aktør i Bærum og derfor det eneste selskapet som har denne muligheten. Vi ser også på muligheter for å utvide området vårt i andre bydeler i Oslo.

– Finner dere alle som ligger strødd rundt - som i Akerselva og i marka? Hvor stort problem er det?

– Ikke stort. El-sparkesyklene er tyngre nå og vanskelige å bære, noe som naturlig gjør det vanskeligere for folk å bære dem til steder de ikke er ment til å være. I tillegg har ikke-parkeringssonene våre gjort det mulig å minimere vandalisme. I sjeldne tilfeller finner vi el-sparkesyklene i Akerselva, og dette er kriminell oppførsel som vi fordømmer på det sterkeste.

– Hvor mange er dere frastjålet - hvor mange har forsvunnet?

– Det er isolerte tilfeller med tyverier, men ikke mange.

– Mange er frustrerte over at el-sparkesyklene hindrer fremkommeligheten. Hva vil dere si til dem?

– Jeg skjønner veldig godt at folk kan bli frustrerte og er det. Vi jobber tett med Bymiljøetaten i Oslo for å finne god regulering og arealer til el-sparkesykkelparkering slik at vi ikke har dette problemet i fremtiden. Alle operatørene ønsker regulering og har sammen funnet et forslag til regulering i Oslo som vi venter på tilbakemelding på fra Byråd og Bymiljøetaten.

– I tillegg jobber vi kontinuerlig for å utdanne brukerne våre i appen vår og gjennom sosiale medier. Vi har sett en betydelig nedgang i klager over feilparkerte el-sparkesykler, som vi tror har en sammenheng med dette og at brukerne stadig blir flinkere til å parkere godt.

– Er dere tilgjengelige nok - hvor lang tid tar det hvis jeg melder fra om at en el-sparkesykkel hindrer fremkommelighet før dere fjerner den?

– Vi har personale på bakken som omparkerer disse el-sparkesyklene kort tid etter vi hører om disse tilfellene.

– Hvor stort problem mener dere det er for blinde at el-sparkesyklene står midt på fortau og gang- og sykkelveier?

– Jeg tar de blindes ord på alvor og forstår at det er et stort problem for dem. Dette er årsaken til at vi gikk i dialog med dem i fjor og implementerte en rekke av deres ønsker i driften vår og i appen. Og det er også årsaken til at vi alltid oppfordrer brukerne våre til å tenke på hvordan de parkerer. Jeg vil også si til alle som leser: tenk på hvordan du parkerer så det ikke er til ulempe for andre i samfunnet!

– Hvor mange el-sparkesykler har dere i Oslo?

– Vi deler ikke disse tallene av konkurransehensyn.

– På minst én av deres type el-sparkesykler kan batteriet byttes uten at de må samles inn til lading. Betyr det at mange av el-sparkesyklene ikke samles inn hver kveld?

80% av flåten vår i Europa har utbyttbare batterier, og med dette er vi den aktøren med flest slike el-sparkesykler på verdensbasis. Disse kom også til Oslo i dag. Vet å bruke de nye modellene, blir kjøringen til og fra lageret minimert.

– Hva skjer om man kjører el-sparkesyklene utenfor området?

– Hvis brukerne kjører utfor området, kan de ikke avslutte turen sin og farten sakker ned på sykkelen. Bare når de kommer tilbake til området, kan utleien bli avsluttet.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Lime:

Nordre Aker Budstikke informerer om at svarene er besvart på engelsk og oversatt til norsk etter avtale med selskapet.

– Hva er instruksjonene de som utplasserer sparkesyklene har fått - hvor skal de utplasseres?

– Instrukser for utsetting varier fra sted til sted. Hovedkriteriet er at sparkesyklene skal utplasseres ansvarsfullt, lett tilgjengelig og ikke i veien for fotgjengere, syklister eller andre.

– Settes sparkesyklene bevisst ut ved buss- og trikkeholdeplasser?

– Sparkesykler settes vanligvis ut i nærheten av steder med mange mennesker, og det er meningen at de skal være det første eller siste fremkomstmiddelet.

– Finner dere alle som ligger strødd rundt - som i Akerselva og i marka? Hvor stort problem er det?

– Det er ikke et stort problem, og de fleste brukerne behandler sparkesyklene ordentlig. Alle sparkesyklene spores med GPS og blir prioritert med en gang de forlater brukerområdet eller kommer i kontakt med vann.

– Vi har et effektivt team bestående av sjåfører som patruljerer byen daglig og sørger for at hver eneste mistet sparkesykkel blir funnet.

– Hvor mange er dere frastjålet - hvor mange har forsvunnet?

– Sparkesykler fra Lime er en tjeneste for delt mobilitet i byen. Sparkesykler kan ikke bli brukt uten at de blir låst opp ettersom forhjulene er låst og det kommer et alarmsignal.

– Sparkesyklene våre blir til enhver tid også overvåket med GPS som betyr at de kan bli funnet igjen når som helst.

– Det er ikke verdt forsøket å stjele en Lime-sparkesykkel.

– Eventuell upassende bruk vil bli rapportert til politiet som tyveri og alle skritt vil bli tatt for etterforskning.

– Mange er frustrerte over at el-sparkesyklene hindrer fremkommeligheten. Hva vil dere si til dem?

– Siden vi lanserte tjenesten vår i Oslo for ett år siden, har våre sparkesykler etablert seg selv om en del av et urbant liv.

– Vi ser nå at mange av brukerne våre er mer kjent med andre kjøretøy og at andre brukere av veien har blitt vant til el-sparkesyklene.

– Men vi trenger å lære opp sparkesyklistene og ikke-sparkesyklister mer om sparkesyklene på to vis:

– Appen vår gir detaljerte instrukser om hvordan sparkesyklene skal brukes og parkering.

– Lime jobber tett med myndighetene i Oslo. Et av målene våre er å etablere dedikerte parkeringsplasser for el-sparkesykler.

– Er dere tilgjengelige nok - hvor lang tid tar det hvis jeg melder fra om at en el-sparkesykkel hindrer fremkommelighet før dere fjerner den?

– El-sparkesykler rapportert via oslo.parking@li.me skal bli fjernet innen omtrent 24 timer.

– Hvor stort problem mener dere det er for blinde at el-sparkesyklene står midt på fortau og gang- og sykkelveier?

– Lime er opptatt av å finn en løsning som fungerer for alle. Mikromobilitet forbedrer livskvaliteten for millioner av mennesker rundt om i verden. Når vi støter på utfordringer, er oppgaven vår å innovere og utdanne.

– El-sparkesyklene i hovedstaden har klistremerker med telefonnummer og e-post til kundesupport, slik at dårlig parkerte sparkesykler kan rapporteres.

– Vi mottar jevnlig tilbakemeldinger og forslag fra brukere og vanlige beboere angående utplassering og parkeringsområder. Disse forslagene blir implementert regelmessig og gjør Oslo til en tryggere og bedre by å kjøre el-sparkesykkel i.

Disse spørsmålene har de ikke besvart:

– Hvor mange el-sparkesykler har dere i Oslo?

– Samler dere inn el-sparkesyklene til lading hver kveld?

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...