ANNONSE

– Vi må se området i et større perspektiv enn kun Raades Hagekafé

LIKHETSPRINSIPP: – Man føler seg som en skikkelig festbrems, for tiltaket er fantastisk. Men vi må ha et likhetsprinsipp i bunn og da er det ikke mulig å lage en fast kafé i denne boligen, sier Foss om Raades Hagekafé (arkivfoto). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Sier vi ja til én aktør, risikerer vi at hele området blir endret fra dagens boligområde, sier Jørgen Foss på vegne av Sagene bydelsutvalg.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE

SAGENE: Raades Hagekafé fikk avslag på sin søknad om å få ha åpent tirsdag til lørdag klokken 11-16, og søndag klokken 12-17

– Jeg syntes Raades Hagekafé er et fantastisk fint tiltak i bydelen. Jeg ga ham selv mine positive skussmål da han besøkte komitéen. Dette er godt lokalt tiltak som binder historien og kulturen sammen, sier medlem av Sagene Bydelsutvalg, Jørgen Foss (Ap).

– Ser området i et større perspektiv

I forkant av Plan- og bygningsetatens avgjørelse, kom bydelsutvalget (BU) med en høringsuttalelse. Der står det blant annet:

«(…) Bydelsadministrasjonen mener at en slik utvikling i området vil være uheldig og medføre belastninger for naboene i et omfang som er større enn hva som kan forventes i et område som er regulert til bolig (…) Basert på redegjørelsen over kan ikke bydelsadministrasjonen anbefale den omsøkte bruksendringenfra uthus/stall til servering. Bydelsadministrasjonen anbefaler i stedet at den midlertidige tillatelsen opprettholdes og at hagekaféen driftes i tråd med denne tillatelsen.»

– Når 14 av 15 bydelsutvalgsrepresentanter sier nei til en fast kafé, handler det om at vi som folkevalgte må se området i et større perspektiv enn kun hagekaféen.

Naboene er uenige

Under søknadsprosessen kom det både støtteerklæringer og klager fra naboene.

Terje Stubberud, nabo til Raades Hagekafé, møtte opp under åpen halvtime på BU-møtet i april. I møtets protokoll står det at han "advarte på prinsipielt grunnlag mot å tillate bruksendring fra bolig til næring i dette strøket. Han viste til miljøets særegne karakter som krever spesielt vern. Innvilgelse vil kunne medføre at også andre vil kunne kreve bruksendring. Dette er et viktig historisk område som må tas vare på."

Støtteerklæringene og klagene kan leses i sin helhet her (ekstern link til Plan- og bygningsetaten).

Reza Rezaae (Rødt) var den eneste BU-representanten som sa ja til Raades søknad. Han skriver følgende på Sagene Avis' Facebook-side:

– Ja til alkholservering og nei til salg av sveler. Er ikke dette rart at bydelsutvalget i Bydel Sagene, unntatt Rødt stemte for at det ikke skulle være tillatt å selge sveler på dagtid? Samtidig stemte flere av de samme partiene for at pengesterke Ringnes skulle åpne en pub midt i boområde i Sameiet Ringnes Park Vest med tillatelse til salg av alkhol til sent på natta? Helt uforståelig. Riktig og veldig viktig at Raades Hagekafe vil klage. Lykke til!

Foss er overrasket over Rødt.

– Jeg er overrasket over at Rødt ikke ser viktigheten av å ta vare på våre historiske områder. De lar private hensyn gå foran felleskapets interesser. At de nå vil endre et boligområde for næring er de selvsagt i sin rett til å mene, men da forventer jeg at de også står rakrygget i lignende saker i fremtiden, også.

Føler seg som festbrems

– Som Sagene-gutt langt inni hjerterota blir jeg så glad når lokale ildsjeler vil bidra til å gjøre lokalmiljøet koseligere. Man føler seg som en skikkelig festbrems, for tiltaket er fantastisk. Men vi må ha et likhetsprinsipp i bunn og da er det ikke mulig å lage en fast kafé i denne boligen.

Foss påpeker at dette er midt i et historisk viktig område som er fredet, og BU er opptatt av å ta vare på trehusområdet for fremtiden.

– Vi er redde for å åpne opp for næringsvirksomhet blant dette tettbebygde trehusområdet. For sier vi her ja til én aktør, risikerer vi at hele området blir endret fra dagens boligområde, sier han og påpeker:

– Jeg heier på Hagekaféen og håper den vil fortsette å holde åpent et visst antall søndager i året, slik at vi fint kan balansere fredet boligområde og et hyggelig kulturelt tilbud.

Kritiserer BU-møtet

Raade var tilstede under bydelsutvalgsmøtet 26. april, der de stemte over søknaden før Plan- og bygg skulle avgjøre. I ettertid fortalte han Sagene Avis at han ikke var fornøyd med politikerne under møtet. Da sa han:

– Halvparten av politikerne sitter med hånda på mobilen sin. De har tydeligvis avgjort dette på forhånd. Jeg visste at politikerne var positive før møtet, så rekker de ikke opp hånda under avstemmingen? Jeg forstår det ikke i det hele tatt. Bydelspolitikerne har ikke tatt dette seriøst, de har ikke lest saken ordentlig.

Foss påpeker at BU-medlemmene tar jobben som folkevalgte alvorlig.

– Jeg stusser veldig over Raades karakteristikker av bydelens folkevalgte. Vi er valgt for å gjøre en jobb for bydelens innbyggere og dette tar vi svært alvorlig.

Er stengt fremover

I forbindelse med at Raade venter på serveringsbevilling, som han ikke var klar over at han trengte for å ha åpent de 20-25 søndagene han allerede hadde tillatelse til, er hagekaféen midlertidig stengt på søndagene fremover. Han regner med å ha åpnet igjen innen et par måneder.

– I forbindelse med søknaden kom det frem at Raade hadde drevet ulovlig og at han derfor må holde stengt til han har fått orden på sin avtale med kommunen. Det kan ikke vi lokalpolitikere lastes for, sier Foss.

LES OGSÅ:

Nå vil Raades Hagekafé selge sveler hele uka
Avslått: Raades Hagekafé får ikke selge sveler hele uka

Gjør om betongtak til hage med grønnsaker og blomster du kan spise

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!