ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Barna må oppleve hverdagen med stadig nye voksne som kommer og går

ØNSKER VIKARSAMARBEID: Foreldrene i barnehagene Kongsberggata, Vøiensvingen, Bjølsenhellinga, Pontoppidan, Bjølsen, Mor Go’hjerta, Dronning Louise og Torshovtoppen uttrykker stor bekymring for de ansattes arbeidssituasjon og det pedagogiske tilbudet i barnehagene i vintersesongen. Foto: Janina Lauritsen

– Når det er et ukjent fjes, vil ikke barna henvende seg til dem. Jeg ville ikke tatt med meg et fremmed menneske på do og fått dem til å hjelpe meg med å tørke meg i rumpa. Det er det jo ingen som vil.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 26.04.2019 kl 11:32

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Foreldrene i åtte av bydelens barnehager oppfordrer bydelspolitikerne til å foreslå tiltak som kan stabilisere bruken av, og tilgangen på, vikarer når ansatte i barnehagene er syke.

Det er foreldrene i barnehagene Kongsberggata, Vøiensvingen, Bjølsenhellinga, Pontoppidan, Bjølsen, Mor Go'hjerta, Dronning Louise og Torshovtoppen som vil gjøre bydelspolitikere oppmerksomme på barnehagenes sårbare bemanningssituasjon og uttrykker stor bekymring for de ansattes arbeidssituasjon og det pedagogiske tilbudet i barnehagene i vintersesongen. Derfor snakket de i åpen halvtime i bydelsutvalgsmøtet i april, i tillegg til å overlevere et brev til politikerne.

Ønsker vikarsamarbeid

Deres forslag til tiltak er at det igangsettes et pilotprosjekt i Sagene bydel der det gjennom vikarsamarbeid mellom barnehagene kan oppnås bedret bemanningsstabilitet.

«Alle barnehager har perioder med lav bemanning grunnet sykdom blant de ansatte. Som foreldre opplever vi at både styrere og ansatte strekker seg veldig langt for å kunne gi barna trygge rammer, selv i den verste sykdomssesongen. Vi er klar over at vikarbudsjettene er små, og at styrerne til enhver tid vurderer hvilken vikarbruk som må til for å ha forsvarlig drift. Men selv når en vikar skal kalles inn, har det vist seg vanskelig å finne dyktige vikarer som faktisk er ledige for oppdrag når vi trenger dem. Det resulterer i at det er mange timer og dager bemanningsnormen i praksis ikke oppfylles! Enkelte barnehager har i det siste opplevd at langtidsfravær kommer i tillegg til vanlig korttidsfravær, og mangelen på tilgjengelig kvalifisert personell har ikke bare satt bemanningsnormen under press, men faktisk gjort det umulig for de ansatte å fokusere på annet enn omsorgsoppgaver. I uker i strekk», skriver foreldrene til politikerne.

Foreldrene er ikke tilfredse med at barna mister sitt pedagogiske tilbud og må oppleve en hverdag med stadig nye voksenpersoner som kommer og går. I barnehager med utstrakt samarbeid om bemanning, som for eksempel de tre barnehagene som ligger i Bjølsenparken, oppnås langt større stabilitet gjennom tilgang til kjente vikarer.

ANNONSE

Men før dette samarbeidet kom i stand opplevde også barnehager som Bjølsenhellinga og Bjølsen stor slitasje som gikk ut over både barn og ansatte. I andre barnehager, som i Mor Go'hjerta, har mangelen på faste vikarer tidligere vært et problem, men ikke i det siste. De tror dette svinger i alle barnehagene og at alle er sårbare for uforutsigbare endringer. Foreldrene er sikre på at samarbeid om vikarer er riktig måte å løse dette på.

Foreldrene er redde barnehagetilbudet forringes, mer på grunn av mangel på folk enn mangel på vikarbudsjett. «Dette er en uholdbar situasjon for barna i bydelen, og det sliter på det dyktige personalet som er ansatt i barnehagene våre. Dette kan igjen føre til økt fravær,» skriver de videre.

«Vi ønsker at bydelsutvalget tar grep for å løse dette problemet og benytter deler av overskuddet i budsjettet (resultatet for 2018) til å forhindre liknende situasjoner kommende vinter. Vi vil oppmuntre BU til å se på det kommunale pilotprosjektet med vikarpool (som bydelene Grorud, Alna og Stovner deltar i). Ved å ta kontakt med en eller flere av disse bydelene kan Sagene følge med på modellene som planlegges og sette i gang noe tilsvarende parallelt.»

– Står i spagaten

Foreldrene forteller om utrolig gode barnehager i bydelen, men de ser at de ansatte år etter år står i spagaten i influensasesongen.

– Det krever så mye mer å gå på jobb med en vikar enn med en kollega, at vi er bekymret for de ansatte og i neste omgang det pedagogiske tilbudet. Det er ikke helt tilfeldig at vi kommer i dag, for vi leste i avisa at det kanskje ikke står så dårlig til med økonomien i bydel Sagene. Vi vil gjerne at tida det ikke er influensasesong brukes på å utrede muligheter for å se på vikarordningen, sa en av FAU-lederne under åpen halvtime i bydelsutvalgsmøtet.

ANNONSE

May Helen Johansen er førskolelærer og har jobbet i barnehage i 11 år. Hun fortalte at hun har kjent denne spagaten på kroppen. Til vanlig, hvis hun hadde jobbet på en småbarnsavdeling, ville hun hatt ansvaret for tre barn. På en storbarnsavdeling er det dobbelt så mange. Er en kollega syk, har hun fire-fem barn på småbarnsavdelingen og åtte-ni på en storbarnsavdeling.

– Dere kan jo tenke dere selv å skulle følge opp så mange barn med dorutiner, måltider, av- og påkledning, det sosiale samspillet, relasjoner barna i mellom, språk, lek, motorikk, alt sammen. Vi ser det skjer ekstremt mye med kvaliteten de dagene det er mangel på folk. Du har ikke sjans til å drive kvalitetsarbeid, du har ikke sjans til å oppfylle barnehagens mandater. Du jobber ræva av deg, rett og slett, i syv og en halv time, gjerne mer fordi du må jobbe overtid for å prøve å få det til å gå rundt. Og du merker så godt på barnegruppa at det gjør så sinnsykt mye med dem, det å møte faste ansatte og kjente fjes, kontra noen ukjente folk fra et bemanningsbyrå. Og når det er et ukjent fjes, vil ikke barna henvende seg til dem, jeg ville ikke tatt med meg et fremmed menneske på do og fått dem til å hjelpe meg med å tørke meg i rumpa? Det er det jo ingen som vil.

Dette gjør at belastningen på de faste ansatte blir ekstremt høy, mente hun. Fordi de får i tillegg oppgaven med å følge opp vikarene. De må sette dem inn i rutinene for brannsikkerhet, beskjeder om allergi og ekstra hjelp, de må også hele tiden følge opp vikarene og se at de gjør alt dette.

– Det vi er bekymret for, som mødre til unga, er at denne slitasjen på de ansatte blir så enorm at vi får mange langtidssykemeldinger. Og hva gjør det med kvaliteten i barnehagene i bydel Sagene? lurte hun på.

– Vi har det fint, vi har samarbeid

Aud Ellnes, FAU-leder i Bjølsenhellinga barnehage, fortalte om en barnehage som har det veldig fint.

ANNONSE

– Vi har vikarsamarbeid. Vi har samarbeidet en god stund med to andre barnehager. Det gjør at barna kjenner vikarene som kommer på jobb og de ansatte bruker mindre tid på å lære vikarene rutinene. For et par år siden var situasjonen annerledes. Da var det mange sårbare perioder som førte til langtidsfravær, men nå har vi normalt tunge perioder. I dag strekker de ansatte seg, men vi har veldig lite langtidsfravær. Ungene er trygge og gleder seg til vikarene kommer, for de kjenner dem fra før. De vet godt at det er hyggelig når Thea eller Lena stikker innom. Derfor støtter vi denne aksjonen, fordi vi vet hvor godt det fungerer med vikarsamarbeid.

Foreldrene avsluttet med å si at de håper det er rom for å gjøre lokale tiltak, og de vil gjerne spille på lag med politikerne for å bidra med erfaringer og opplevelser.

De håper tematikken settes på dagsorden for alle bydelene, da de tror dette problemet er en gjenganger.

Ved å tilknytte faste vikarer til bydelen, via vikarpool, overskuddsbemanning som i Stavanger eller andre modeller, har foreldrene tro på at:

  • Det oppleves tryggere og mindre forvirrende for barna.
  • Nærværende fast personale kan konsentrere seg om barnas behov i stedet for opplæring av vikarer.
  • Bemanningsnormen blir oppfylt flere av ukens timer.
  • Det frigjør tid for ledelsen i barnehagen som kan konsentrere seg om barnehagens sentrale oppgaver i stedet for å søke etter vikarer gjennom bemanningsbyråer eller annet.
  • Det gir de ansatte en bedre arbeidshverdag når vet at det kommer trygge vikarer dersom noen mangler på jobb, at fokuset kan være på barna og ikke på bemanningssituasjonen.
  • Det øker bydelens attraktivitet som arbeidsplass, noe som er viktig i en tid med knapphet på barnehagelærere her i Oslo.

Har bedt om orientering

Leder av Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen i Bydel Sagene, Gry Bruland Larsen, informerer om at hun har sendt en forespørsel til bydelen om komitéen får en orienteringssak til sitt møte i juni. Hun ønsker en orientering om hvordan administrasjonen vurderer dagens bemanning i bydelens barnehager, og om noen av foreldrenes forslag er noe for bydelen. Deretter får de se om dette eventuelt tas videre politisk.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE