ANNONSE

Vil ha mer penger til ungdommen

Gry Bruland Larsen fra Sagene SV. Foto: SV SAGENE

Vil ha inn i budsjettet 800.000 kroner mer til ungdomstiltak - se her hvordan pengene er tenkt fordelt.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 27.11.2017 kl 21:22

ANNONSE

SAGENE: Budsjettet for Bydel Sagene skal snakkes mye om i dagene fremover - frem til bydelsutvalgsmøtet 14. desember, der budsjettet skal vedtas.

For kort tid siden la bydelsdirektør Marius Trana frem sitt forslag til budsjett, og det er det budsjettet lokalpolitikerene nå skal behandle, vurdere og eventuelt komme med tilleggsforslag til.

800.000 kroner

– SV er fornøyd med Bydelsdirektørs forslag til budsjett, hvor mange av byrådets satsinger følges opp lokalt. SV er opptatt av at bydelen skal ha gode fritidstilbud til ungdom, og at det skal være trygt og godt å vokse opp i bydel Sagene. I tirsdagens møte i Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomitéen fremmer vi flere forslag i samarbeid med AP, R og MDG, sier Gry Bruland Larsen (SV), medlem av Sagene Bydelsutvalg og leder av bydelens Kultur-, velferd-, oppvekst- og familiekomité.

Hun fortsetter.

– For å styrke det arbeidet som allerede gjøres, foreslår vi å sette av 800.000 kroner til ungdomstiltak. Pengene skal blant annet kunne brukes til å realisere forslag som kommer fra Ungdomsrådets Bydelsutvalgsmøte. Andre satsninger, som for eksempel en revitalisering av UngMetro, må skje med bakgrunn i hva ungdommene selv ønsker seg. For at vi skal lykkes med å utvikle tilbud som blir brukt, er medvirkning helt avgjørende, understreker Bruland Larsen.

Torshovdalen

Og roser Torshovdalen Aktivitetshus.

– Torshovdalen Aktivitetshus har virkelig fått opp aktiviteten, og svært mye positivt skjer der. For å øke tilgjengeligheten setter samarbeidspartiene av 100.000,- til blant annet trygghetstiltak, som for eksempel belysning.

Barnehagene

De aller minste skal også få mer, indirekte, mener lokalpolitikerene.

– Når det gjelder de aller minste, setter vi av 445.000,- til vikarer i barnehagene. Alt dette er god rød-grønn politikk for å sikre at barn og unges oppvekstvilkår blir best mulig i Bydel Sagene.

LES OGSÅ: