ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Vil ha skole, ikke boliger, på Lilleborg-tomta

Byrådet har landet på skole i Treschows gate. Foto: SAGENE AVIS

Også omtalt som en perle langs Akerselva.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 12.01.2018 kl 15:13

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Som Sagene Avis tidligere har omtalt, ønsker utbygger å bygge opp mot 260 leiligheter på den gamle Lilleborg-tomta i Treschows gate 16. Men samtidig fremmer Plan- og bygningsetaten eget forslag for tomta, om skole på den gamle Lilleborg-tomta - les hele den tidligere saken her.

Velger Plan- og bygningsetatens forslag

I byrådsmøte 4. januar 2018, sluttet byrådet seg til Plan-og bygningsetatens vurdering og konklusjon ved å anbefale alternativ 2 i saken, nemlig skole og friområde i Treschows gate 16.

– Oslo bystyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 detaljregulering med reguleringsbestemmelser for Treschows gate 16, Bentsebrugata l7C, som omreguleres fra bebyggelse og anlegg, felles avkjørsel, gang- /sykkelvei og friområde til: Bebyggelse og anlegg - undervisning/idrettsstadion (flerbrukshall) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - fortau Grønnstruktur - turvei, friområde, fra selve vedtaket.

Til komiteen, så bystyret

Byrådet sender så sin innstilling til byutviklingskomiteen, som vil gi sin innstilling til bystyret. Der vil endelig avgjørelse falle.

– En perle

Byrådssekretær for byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG), forteller fra saksbehandlingen.

ANNONSE

– Det er behov for en skole til i Bydel Sagene på litt sikt. Det er lurt for kommunen å være ute i god tid. Samtidig er dette en tomt som er en perle langs Akerselva, og tomta kan bli et bidrag til Akerselva Miljøpark, brukes til et godt formål og med en god allmenn tilgjengelighet, oppsummerer byrådssekretær Rasmus Reinvang fra byrådets behandling av saken.

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE