ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slår alarm om mugg i hybler på Torshovtoppen:

Mina (21) vil forhindre at flere blir syke

Mina Pete (21) er tidligere leieboer på Torshovtoppen. Nå advarer hun mot mugg i hybelen. Her sammem med mor Heidi Pihl Pete og far Frank Pete. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Etter at Mina Pete (21) utviklet helseplager i hybelen på Torshovtoppen, bestilte familien en fukt- og muggsoppkontroll. Denne viste verdier langt over det som er forsvarlig. Utleier legger ansvaret over på leietaker, da de mener hun kunne ha luftet hybelen ved å åpne vinduet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOVTOPPEN: Mina Pete var frem til april leietaker av en hybel i Vossegata 33 på Torshovtoppen. Det er Torshovgata 46 AS, som eies av Bastia Eiendom AS, som leier ut hyblene.

I løpet av denne tiden utviklet hun luftveisplager, hodepine, atopisk eksem og tap av energi. Hun reagerte i fjor høst på et svært fuktig inneklima i hybelen, og gikk i oktober 2020 til innkjøp av luftavfukter. Denne tok ut ti liter vann det første halvannet døgnet.

I januar til påske 2021 forverret plagene seg betraktelig, da hun oppholdt seg ekstra mye i hybelen. Da mistenkte foreldrene at plagene kunne være relatert til innemiljøet i hybelen og bestilte derfor en fukt- og muggsoppkontroll, som ble utført av Fuktstopper AS den 7. april i år. Denne viste verdier langt over det som er forsvarlig. Rapporten konkluderer også at mangelen på ventilasjon er hovedgrunnen til høy luftfuktighet og økt fare for muggsopp i hybelen.

«Det må utføres muggsoppsanering før rommet tas i bruk igjen - muggsoppen skal fysisk fjernes. I tillegg bør det innføres tiltak for å redusere kondenseringsrisikoen for å forebygge fremtidig muggsoppvekst. Her anbefales det aktiv og balansert ventilasjon i hybelen, evt også bytte ut eldre vinduer for å reduserer trekk og dertil reduserer differansen mellom romtemperatur og kalde overflater.»

Bildet viser muggsopp i Minas hybel Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper


Bildet er fra Minas hybel Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper

ANNONSE

Avisa Oslo har også omtalt saken.

– Vil ikke at andre skal oppleve det samme

Nå har Minas foreldre sendt bekymringsmelding til Plan- og bygningsetaten, i et forsøk på å forhindre at andre studenter skal oppleve det samme.

– Vi måtte rive barnet vårt ut derfra da vi skjønte hva problemet var, hun ble jo så dårlig. Nå er hovedfokuset vårt at Plan- og bygningsetaten går inn og tar tilsyn i Vossegata 33, sier Heidi Pihl Pete til Sagene Avis.

Hun er sjokkert over både forholdene i hybelen og hvordan de har opplevd kommunikasjonen med utleiefirmaet etter at de gjorde dem oppmerksom på situajonen.

Hun forteller at Mina har hatt en veldig tøff vår, og at hun fortsatt opplever både fysiske og økonomiske virkninger etter å ha blitt syk av muggsopp.

ANNONSE

– Datteren vår er ute og hun vil ikke at andre skal oppleve det samme. Vi har ikke noe å vinne på dette, annet enn å hjelpe andre. Det er trist at unge mennesker blir utsatt for dette, vi vil gi dem en motvekt.

Familien sendte utleier en oppsummering av utgifter Mina hadde hatt til legetimer og legemidler, refusjon for leie for februar til april, da plagene var spesielt ille, samt erstatning for møbler og tepper som måtte kastes på grunn av muggskader. Dette har utleier avvist at de vil betale.

Fant mugg hos naboen

I forbindelse med Minas utflytting, kom familien i kontakt med en annen leietaker i Vossegata 33. Han fortalte om liknende inneklima i sin hybel, og han gikk sammen med familien Pete for å få gjennomført kontroll i begges hybler. Det ble også påvist et høyt nivå av fukt og muggsopp i denne hybelen.

Bildene er fra naboens hybel Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper


Bildene viser muggsopp i naboens hybel Foto: Skjermdump/ rapport, analyse av muggsopp utført av Fuktstopper

I et notat til Plan- og bygningsetaten skriver Minas nabo at han ved innflytting i 2020 fort oppdaget at hybelen ikke hadde ventilasjon og kun kullfilter på kjøkkenet. Derfor måtte han passe på å ha gjennomtrekk under matlaging. Men i vinter dro vinden med seg vinduet, slik at glasset knuste og deler av treverket ble revet fra hverandre.

ANNONSE

– På nærmere inspeksjon av dette og de andre rutene oppdaget jeg også noe som kunne være muggsopp i alle vinduspostene. Dette ble meldt fra om til utleier 05.01.21 og vaktmester kom og undersøkte 06. eller 07. Han teipet sammen vinduet med gaffateip og sa at han ville bytte ruten så snart det ikke var minusgrader lenger. I skrivende stund har dette enda ikke blitt byttet (27. mai, journ.anm). Ved samme besøk inspiserte vaktmester også muggsoppen og forsikret meg om at det bare kunne vaskes vekk med klor, noe han da gjorde for meg siden jeg ikke hadde klor tilgjengelig.

Kort tid etter dette gjorde muggsoppen retur, og han fikk e-post fra utleier 13.04 om at de trengte tilgang til hybelen for å kartlegge behovet for ventilasjon.

– Denne kartleggingen ble utført 16.04 av vaktmester, hvor jeg igjen viste til muggsoppveksten både i vinduene, men nå også i høyre ytterhjørne. Jeg minnet også om at det ikke er vifte på kjøkkenet og utfordringene dette skaper for matlaging. Dette var han ikke så interessert i å høre på og beskjeden var igjen å bare sørge for gjennomtrekk og å vaske soppen med klor. Det var tydelig at det ikke var noe ønske om å sette inn ventilasjon, skriver han.

Avviser ansvar

Torshovgata 46 AS har avvist ansvaret i saken. Ifølge foreldrene har firmaet opplyst at de har kontrollert de øvrige hyblene, uten at det er påvist muggsopp andre steder enn i de to nevnte hyblene. Rapport på disse kontrollene har imidlertid familien ikke sett noe til. De levner ikke lit til denne forklaringen, når to av de to hyblene de selv fikk kontrollert på eget initiativ viste for høye verdier.

I e-post-korrespondansen mellom utleier og Pete, skriver Torshovgata 46 AS også at det er leietakers ansvar å lufte. Derfor mener de det ikke er noen mangler ved hybelen.

ANNONSE

– Utleier har heller ikke misligholdt sine vedlikeholdsplikter, idet leietaker selv har ansvaret for innvendig vedlikehold. Leietaker har derfor selv ansvaret for de aktuelle ulemper som ligger til grunn for fremsatt krav. Det er således ikke grunnlag for å fremme noe krav mot utleier i denne saken. I den aktuelle hybelen kan det luftes ved å åpne vindu. Om et vindu er trått å åpne/lukke, er dette leietakers vedlikeholdsansvar, jf. leieavtalens punkt 6. Selv om det ikke er aktuelt her, all den tid det ikke er noen relevant mangel, vil jeg (igjen) påpeke at det ved mislighold må reklamere innen rimelig tid, jf. husleieloven § 2-8, skriver Torshovgata 46 AS.

Sagene Avis har vært i kontakt med Torshovgata 46 AS for kommentar til saken. Vi har spurt hvilke kommentarer de har de utførte kontrollene, hvordan de vil håndtere situasjonen videre, og om de vil erstatte ødelagt innbo og utgifter i forbindelse med legetimer og legemidler, utgifter tilknyttet fuktig inneklima, samt refusjon for leie i månedene februar-april.

I en e-post til lokalavisa svarer de igjen at det er leietakers feil at det har forekommet muggsopp i hybelen:

– Vi har hatt to tilfeller av muggsopp i Vossegata 33. Dette pga. manglende lufting fra leietaker sin side. Vi har utbedret med ventilasjon. Leietaker sa ikke fra til Torshovgata 46 AS om noe muggsopp før 3 mnd. etter at det tydeligvis oppsto, vi hadde ingen måte å utbedre på. Vi har hatt ledige rom dette året pga. korona-situasjonen og hadde Pete gitt beskjed i januar, da hun hevder mugget kom, hadde hun selvsagt fått et nytt rom på dagen. Da jeg fikk beskjed 3 mnd. senere lot jeg hun tre ut av kontrakten og hun fikk med en gang beskjed at hun ikke trengte å betale mer.

Heidi Pete reagerer sterkt på at de blir beskyldt for å ha brukt tre måneder på å gi beskjed om muggsoppen, da de ga beskjed om dette så fort de fant ut av det selv.

– Dette er løgn. Vi sa ifra samme dag vi fikk rapporten, sier hun og viser til e-post-korrespondansen som ligger tilgjengelig i saksinnsyn hos Plan- og bygningsetaten. Der står det at rapporten ble mottatt 12. april og sendt videre til Torshovgata 46 AS samme dag.

– Vi har jo bevis med rapportene, likevel fortsetter de å si at det er de unges feil? Både Mina og naboen har jo luftet hyblene. Vi har alltid prøvd å være redelige, og vi har gang på gang bedt dem om å sjekke de andre hyblene. Det er ikke bra nok ventilasjon. Nå er Mina ute derfra, men jeg kan likevel ikke gi meg før jeg får stoppet dette, fortsetter hun.

– Urimelig å betale for å bli syk

Minas foreldre reagerer på at utleiefirmaet skylder på leieboerne for noe de mener er en helt klar mangel på hybelen.

– Det er urimelig at unge mennesker skal betale for å bli syke, sier Frank Pete til Sagene Avis.

Selv forteller Mina at det har vært en krevende opplevelse. Hun har måttet gå gjennom kostbar behandling for å roe ned utslett som har kommet som følge av muggsoppen.

– Det har vært ganske tungt å stå i. Jeg har nok vært litt naiv, og har ikke trodd at folk kan holde på sånn, eller gjøre det bevisst, når de driver profesjonell utleie. Det har vært ganske vanskelig å forstå, sier hun.

Mina er glad for at hun har foreldre som kan ta kampen sammen med henne. Det er det ikke nødvendigvis alle som har.

– Det har vært veldig overveldende å kjempe mot en utleier, samtidig som jeg har vært veldig dårlig, og gått gjennom behandling. Jeg hadde ikke greid det alene, sier hun og moren legger til:

– Det vi ønsker med å stå frem med denne opplevelsen, er kanskje å kunne bidra til noen færre blir lurt, og må gå gjennom dette.

Mener utleier bryter byggteknisk forskrift

I sitt bekymringsnotat til Plan- og bygningsetaten, skriver Pete at de oppfatter at Torshovgata 46 AS sin søknad om rammetillatelse fra 2015 er basert på TEK 10-standarden, hvor det er søkt om dispensasjon fra enkelte paragrafer. Pete og Minas nabo mener denne standarden ikke er møtt i hyblene på Torshovtoppen. De har ikke funnet dokumentasjon på at det er søkt om dispensasjon fra paragraf 13-2 om ventilasjon i boenhet.

Sagene Avis har foreløpig ikke lykkes i å få bekreftet fra Torshovgata 46 AS om det er søkt dispensasjon fra TEK 10.

Tek 10

§ 13-2. Ventilasjon i boenhet

(1) Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum 1,2 m3 pr. time pr. m2 gulvareal når rommene eller boenheten er i bruk og minimum 0,7 m3 pr. time pr. m2gulvareal når rommene eller boenheten ikke er i bruk. Dersom ventilasjon styres etter behov slik at luftmengden reduseres i deler av driftstiden må den forseres i andre perioder slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres i den tiden rommene eller boenheten er i bruk.

(2) Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk.

(3) Rom som ikke er beregnet for varig opphold skal ha ventilasjon som sikrer 0,7 m3 friskluft pr. time pr. m2 gulvareal.

(4) Kjøkken, sanitærrom og våtrom skal ha avtrekk med tilfredsstillende effektivitet.

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Opprettet sak hos Plan- og bygningsetaten

Sagene Avis har tatt kontakt med Plan- og bygningsetaten, for å høre hvordan de ser på situasjonen og om de eventuelt vil iverksette tiltak i saken.

Enhetsleder Tilsynsenheten indre by, Karin Remark Engebretsen, svarer at det er for tidlig å svare på dette nå.

– Denne saken er nylig registrert inn hos oss, så det er foreløpig ikke tatt stilling til om dette foreligger ulovlige forhold etter plan- og bygningsloven.

Sagene Avis vil følge saken videre.

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE