ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Marcussen om Maxbo-saken:

Oppsiktsvekkende å kalle satsingen på gående, syklende og kollektivreisende symbolpolitikk

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Byutviklingsbyråden understreker at Maxbo ikke er pålagt å etablere 88 sykkelparkeringsplasser på Sinsen, men at Plan- og bygningsetaten har sagt hva hva parkeringsnormen innebærer for varehustomta.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 24.01.2019 kl 14:32

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SINSEN: – Det er vedtatt midlertidige parkeringsnormer i bystyret, etter et initiativ fra byrådet. At den såkalte Maxbo-saken ennå ikke formelt er behandlet i bystyret, er ikke det samme som at byrådet ikke har tatt grep for å redusere antall parkeringsplasser i nye byggeprosjekter kraftig, sa Høyres Pia Farstad von Hall i Sagene Avis.

Uttalelsen kom i kjølvannet av at Løvenskiold Eiendom har fremmet planforslag om å få den uregulerte tomten varehuset ved Sinsenkrysset ligger på regulert.

«Røverhistorie»

Saken fikk mye oppmerksomhet, fordi den opprinnelige omtalen i Estate Nyheter, og NTBs første versjon av saken som ble gjengitt i mange medier, hadde en tittel som slo fast at Maxbo ble «pålagt å bygge 88 sykkelparkeringsplasser».

Faktisk.no skrev siden om saken og viste til at det kun er PBEs anbefaling, ikke et pålegg, ettersom det er bystyret som må vedta en reguleringsplan.

Plan- og bygningsetaten avviser nemlig Løvenskiolds planforslag, blant annet fordi det ikke legger godt nok til rette for myke trafikanter, og at det er ønskelig at flere skal ta seg til butikken med sykkel, gange og kollektivt.

ANNONSE

Dersom en regulering skal vedtas, legger de den midlertidige parkeringsnormen til grunn, som for et bygg av denne størrelsen vil kreve 88 parkeringsplasser for sykkel. Samtidig anbefaler de 26 parkeringsplasser for bil. En reduksjon på 44 plasser fra det Maxbo selv ønsker.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) omtalte saken som en «røverhistorie», og en fjær som ble til fem høns, og kritiserte på Facebook mediene for å ha jobbet «Etter slagordet "aldri sjekk en god historie"».

– Etaten har ikke kommet med noen vurdering av hva som er riktig nivå av parkeringsplasser på Maxbo, annet enn at «en større andel av transporten til varehuset burde tas ved gange, kollektiv og sykkel» og mener det vil være riktig å bruke den lave delen av normen. At en større andel skal tas ved kollektiv, sykkel og gange synes jeg naturligvis er en god ambisjon. For mange av oss i Oslo er det deilig å kunne klare seg uten bil. Vi kan for eksempel benytte oss av Maxbos utmerkede tilbud for hjemkjøring av varer om vi trenger det, skrev byutviklingsbyråd i innlegget.

Høyre-kritikk

Det var på bakgrunn av dette at Høyres Pia Farstad von Hall kom med kritikken av Marcussens uttalelse:

– Det hun kommer med er ikke riktig. Etaten har kommet med en vurdering - selv bruker de begrepet krav - av hvor mange sykler og biler det skal være mulig å parkere. De forholder seg til byrådets retningslinjer. Det står altså ikke til troende når byråden forsøker å avfeie hele saken som en røverhistorie, sa Høyres boligpolitiske talsperson. Les hele saken her.

ANNONSE

– Eksempelet for Maxbo på Sinsen er bare ett av flere i rekken av prosjekter som opplever kraftige kutt i antall parkeringsplasser, og urimelige krav til flere sykkelparkeringsplasser, sier Høyres boligpolitiske talsperson, Pia Farstad von Hall. Foto: Karl A. Kjelstrup / Maxbo

Ikke pålegg om 88 sykkeplasser

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen mener på sin side at Høyre-politikeren går for langt:

– Jeg leser i Nordre Aker Budstikke at von Hall mener mine uttalelser om Maxbo-saken ikke er korrekte. Jeg kan vise til at faktisk.no har klargjort at det jeg uttaler er riktig, og at det var en misvisende sak som ble spredt i sosiale medier, blant annet av von Hall selv. Jeg forstår om hun synes det er pinlig at hun bidro til å spre en feilaktig sak. Som medlem av Byutviklingskomiteen kjenner hun jo til hvordan vi jobber med reguleringssaker. Jeg synes det er lite konstruktivt når politikere som von Hall, og Frps Sylvi Listhaug og samferdselsminister Jon Georg Dale, sprer feilaktige nyheter om en miljøsatsing alle har interesse av skal lykkes.

Parkeringsnormen

– Det er jo ikke slik at tallene 88 sykkelparkeringsplasser og 26 bilparkerinsplasser er tatt ut av lufta. Etaten skriver: «PBE vil med bakgrunn i bystyrets føringer om parkering, anbefale laveste norm på 26 parkeringsplasser», og «Iht. midlertidig parkeringsnorm bør det reguleres for 88 sykkelparkeringsplasser.» PBE sier til Faktisk.no: – Vi har bare anbefalt at planforslaget avvises og kommet med begrunnelser for det. I tillegg har vi vist til at hvis planforslaget blir vedtatt, så slår parkeringsnormen inn. Da kan det føre til et krav om 88 sykkelparkeringsplasser, sier senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen.

– Er det riktig at dersom eiendommen skal reguleres, slik Maxbo ønsker, så vil parkeringsnormen gjelde?

ANNONSE

– Parkeringsnormen gjelder som et veiledende dokument i behandlingen av alle nye reguleringssaker. Det er en veiledende norm, og det vil i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om man skal følge den eller om det er gode grunner til å avvike. Dette vil også være tilfelle i et eventuelt nytt forslag fra Maxbo, svarer Marcussen.

– Er det riktig at PBE anbefaler at normen følges på "strengeste" måte, dersom det skal reguleres, og at PBEs anbefaling er som referert over?

– Ja. PBE sier i saken hva parkeringsnormen innebærer for tomta og anbefaler at dette ligger til grunn for videre utvikling på tomta. Det er imidlertid først når det foreligger et nytt og gjennomførbart forslag, at PBE konkret vil vurdere og anbefale hva som skal inngå i et reguleringsforslag som kan anbefales, sier byråden.

Hun legger til at Maxbo ikke er pålagt å bygge 88 sykkelparkeringsplasser, og at de står fritt til å fortsette sin virksomhet som i dag.

– Ville det for Maxbos del, som ønsker å beholde antall parkeringsplasser, være lurest å droppe hele reguleringsforslaget og fortsette som før på uregulert tomt?

ANNONSE

– Det kan ikke jeg uttale meg om.

– Ingen symbolpolitikk

– Dette byrådet løser ikke folks hverdagsproblemer. De skaper i stedet nye og helt unødvendige problemer med sin symbolpolitikk, sa Pia Farstad von Hall i den omtalte saken. Dette er Hanna Marcussen helt uenig i.

– Det at von Hall kaller byrådets satsing på gående, syklende og kollektivreisende for symbolpolitikk, synes jeg er oppsiktsvekkende. Over to tredjedeler av de daglige reisende til oslofolk foregår faktisk kollektivt, på sykkel eller til fots. Her er det Høyre som ikke er i kontakt med det livet vanlige Oslofolk lever, sier Marcussen, og legger til

– Det er faktisk mange av oss som er glade for å kunne handle uten bil, og benytte oss av gode tilbud som hjemkjøring for større varer, eller bruker lastesykkel, som blir stadig mer populært.

Hun mener at å styrke tilbudet for gående, kollektivreisende og syklende, ikke er det samme som å gjøre det umulig å bruke bil for de som trenger det.

– Uansett hvor mye Høyre og Frp politikere insisterer på det.

Skaper parkeringsnormen problemer?

Von Hall mener at parkeringsnormen skaper problemer, og sier i den tidligere saken:

– Byrådspartiene med Raymond Johansen i spissen fikk i 2017 flertall i bystyret for de midlertidige parkeringsnormene som nå skaper problemer i mange nye byggeprosjekter. Det gjelder både for sykehjem, kjøpesenter og nye boligprosjekter. Ett eksempel er Diakonhjemmet som bystyret behandlet i fjor. De fikk halvert antall parkeringsplasser i sitt nye prosjekt.

– Er byråden kjent med at parkeringsnormen har skapt utfordringer for sykehjem, boligprosjekter eller kjøpesenter, slik Høyre hevder?

– Normen er som sagt veiledende og hvert enkelt prosjekt vurderes individuelt. Jeg er opptatt av at vi bruker sunn fornuft og vurderer hver enkelt sak på egne premisser. Vi regulerte nylig Holmlia senter, og der valgte vi å avvike fra normen. Hvor mye parkering som er nødvendig er ofte et diskusjonsspørsmål i ulike saker. Min erfaring er at normen gir et godt utgangspunkt for saksbehandling, i tråd med kommunens mål om å redusere bilbruk, avslutter byutviklingsbyråden.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE