ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

– Oslo skal bli en varmere by med plass til alle

Tilreisende holder blant annet til under og ved Sinsenbrua og trikkestoppet, ved fotballbanene nedenfor Nordre Åsen. Dette bildet er tatt søndag. Foto: SAGENE AVIS

Men hva gjøres for å håndtere tilgrising, forsøpling og uverdige forhold for tilreisende?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2017 kl 14:05

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE ÅSEN: I midten av januar fortalte Nordre Aker Budstikke om Nordre Åsen borettslag, som etter lang tid, satte seg ned og skrev brev til Rådhusets politikere. Nok var nok, nå må noen gjøre noe med problemstillingene knyttet til tilreisende, som fortsatt bor under Sinsenbrua. Og like ved fotballbanene nedenfor borettslaget.

LES OGSÅ: På vei til Stilla, mens pappa er i fengsel

«Nordre Åsen borettslag har i flere år hatt romfolket tett opptil seg. Dette byr på store utfordringer og det er et problem som bare eskalerer da flere slå leir i området.»

Slik begynner brevet fra Nordre Åsen Borettslag.

Truende, søppel, urinering, telting

Det står videre i brevet at beboere ved en rekke anledninger har tatt kontakt med politi, på grunn av at det har blitt slått opp telt på grøntarealene og at det urineres med mer utenfor teltene. Beboere opplever også at det gjøres det samme bak papircontainere i borettslaget tett opptil blokkene samt i hekker rundt blokkene.

ANNONSE

«Det grilles og kokes mat ved trikkestoppet Sinsen og under broen på Ring 3....Flere beboere har kontaktet styret da de har opplevd truende situasjoner og tigging da de passerer leiren.»

Les hele saken her.

Vurderer tiltak

I påfølgende sak uttalte byrådssekretær for sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen, Benjamin Larsen, følgende.

– Byrådet vurderer for tida tiltak for å bedre sanitær- og overnattingsmuligheter, i tråd med hva som står i byrådserklæringa. Hvordan eventuelle tiltak forankres politisk vil avhenge av omfang og kostnader, og er for tidlig å si noe om, ifølge Larsen - les hele saken her.

Alt med bakgrunn i byrådsleder Raymond Johansen (Ap) utttalelser i bystyremøte i fjor høst, om å komme tilbake til bystyret med en redegjørelse av situasjonen med tilreisende og påfølgende problemstillinger.

ANNONSE

LES OGSÅ: Byrådet legger til rette for enda flere tilreisende

Nordre Aker Budstikke har i slutten av mars, igjen vært i kontakt med sosialbyrådsavdelingen.

– Hva skjer - eller ikke skjer?

Ikke konkludert

– Oslo skal bli en varmere, grønnere og skapende by med plass til alle. Den situasjonen som ulike medier har dokumentert er uverdig for de fattige tilreisende. Vi forstår også at folk synes det er ubehagelig. Slik kan vi ikke ha det, sier byrådssekretær for sosialbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV), Benjamin Larsen .

– Byrådet vurderer flere ulike tiltak, i tråd med det som står i byrådets politiske plattform. Vi nærmer oss en konklusjon når det gjelder hvilke tiltak vi vil forsøke i første omgang, men kan ikke gå konkret inn på hvilke tiltak vi vil foreslå før vi har konkludert.

ANNONSE

Videre sier Larsen:

– Kommunen vil uansett fortsette å håndtere ulovlige leire, og ber folk melde fra om forsøpling og uhygieniske forhold til Bymiljøetaten.

– Hvorfor tar det så lang tid å få noen konkrete tiltak på plass?

– Det er kompliserte problemstillinger og prinsipielle avveininger som involverer mange ulike deler av kommunens tjenester og samarbeid med frivillige og ideelle. I tillegg er det snakk om spørsmål der muligheten til å gjøre noe med de grunnleggende problemene ligger utenfor kommunens myndighet. En avgjørelse ligger ikke langt fram i tid, sier Larsen videre.

Han viser til de tilreisendes situasjon, med ingen eller lite tilgang til arbeid eller annen inntektssikring i sine hjemland.

ANNONSE

– De tilreisende fra Romania har rett til samme bevegelsesfrihet som alle andre EØS-borgere. Det finnes ingen enkle tiltak som raskt kan løse de underliggende sosiale og økonomiske problemene deres, legger han til.

Seminar

6. april arrangerer også Bystyrets samferdsels- og miljøkomite seminar på Rådhuset, om tilreisende bostedsløse.

Vær lur. Sjekk når det skal vårrengjøres i ditt nabolag her!

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE