ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

På denne eiendommen skal det skje store endringer

Verneverdig: Her ser du den verneverdige Blystadvillaen og hagen. Foto: MINA HAUGLI

Nytt forslag fra utbygger på bordet.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 05.05.2017 kl 09:07

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: I Sandakerveien 52, også kjent som eiendommen hvor Blystadvillaen ligger, er planen å bygge en boligblokk på seks etasjer med 43 leiligheter.

Den tidligere fabrikkeierboligen fra siste del av 1800-tallet, er i dag regulert til byggeområde for kontor og spesialområde bevaring. Det er JM Norge AS som har kjøpt den ubebygde delen av eiendommen, og ønsker som nevnt å bygge boliger på denne.

– Hensikten med planforslaget er å regulere området til blandet formål med bolig, forretning, kontor, bevertning og hotell, og der igjennom å svare ut Oslo kommunes uttalte behov for boliger på en eiendom som gjennom kommuneplanen er avsatt til fremtidig utviklingsområde, står det i sakspapirene.

Utbyggers plan

Leilighetene er planlagt i ett bygg, etter siste justering fra utbygger. Det har vært mange protester mot planene.

Bygget ut mot Sandakerveien skal ha seks etasjer, pluss parkeringskjeller.

ANNONSE

– Planforslaget fortsetter og avslutter rekken av bebyggelse langs Sandakerveien og ligger i samme fasadeliv som nabobebyggelsen i sør. Mot vest følger nybygget Akerselvas retning og underbygger det skålformede terrenget ved å trappe seg dypere mot nord. I samme grep trapper høyden seg ned mot hensynssonen, slik at fasaden mot denne er på 5 etasjer, står det også i sakspapirene.

Det er lagt til grunn for både små og større leiligheter. Fra 40 kvadratmeter til 80 kvadratmeter.

Saken skal nå ut på ny høring.

LES OGSÅ:

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE