ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Peker på skole her

På området her, og bak denne barnehagen på Torshov, peker Bydel Sagene på skole. Foto: SAGENE AVIS

Bydelen vil sikre at dette området blir satt av til skole.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.06.2017 kl 08:43

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Skolebehovsplanen for 2018- 2027 er ute på høring. I torsdagens bydelsutvalgsmøte skal planen behandles av lokalpolitikerne. Også bydelsdiretør Marius Trana innspill til planen skal behandles. Både når det gjelder områdeinndeling, tomter, innhold i foreslått skole på Voldsløkka og flerbrukshall på Nordpolen skole.

Nye skoler?

I bydelsdirektørens forslag til høringssvar står det, kanskje ikke overraskende med tanke på høringsuttalelser til byggeplanene i Treschows gate 16 - den gamle Lilleborgtomta, at bydelsdirektøren støtter forslag om skole på eiendommen.

Les mer om planer for Lilleborg-tomta her, og historien om Ole Bentsen og tomta her.

I tillegg peker Bydel Sagene på Torshovtoppen som et egnet sted for en fremtidig skole. Denne eiendommen er sammen med Treschows gate 16 en av to større, gjenværende tomter i Bydel Sagene, og som bydelen derfor mener bør sikres til offentlig formål. Eiendommen er i privat eie per i dag, men er regulert til offentlig formål frem til 2020.

– Tomtene (journ. anm. Treschows gate ved Torshovtoppen) er de eneste tomtene av en viss størrelse som er lokalisert sentralt i bydelen og som ennå ikke er utviklet. Videre er de godt lokalisert med tanke på tilgang til offentlig transport og nærhet til natur- og grøntområder som Akerselva, Treschows gate 16, og Torshovparken ved Torshovtoppen, står det i bydelsdirektørens forslag til høringssvar.

ANNONSE

Ren ungdomsskole

I forrige skolebehovsplan 2016 – 2026, var Voldsløkka innarbeidet som både en barne- og ungdomsskole. I den nye planen foreslås det å etablere en ren ungdomsskole, med 8 ungdomsskolerekker, spesialavdeling og flerbrukshall. Skolen er planlagt ferdigstilt 2022, og vil også avlaste naboområdet Nordre Aker. Les mer om den saken her.

– Bydelen er svært positiv til at det foreslås en ungdomsskole på Voldsløkka i Uelands gate 85. Eiendommen er godt egnet for en skole og elevene vil få flotte friområder og idrettstilbud i direkte tilknytning til skolen sin, ifølge bydelsdirektør Trana.

Omgjøring av Sagene skole til ren barneskole, som ble vedtatt i skolebehovsplanen for 2016 – 2026, er tatt ut av planen, og med Fernanda Nissen skole ferdig i 2016 er behovet på barnetrinnet i området dekket, ifølge Utdanningsetaten gjennom Skolebehovsplanen.

Ytterligere vekst

Ved skolestart 2016 var det rundt 61 000 elever i grunnskolen i Oslo.

– Det er anslått en vekst på 3500 elever i grunnskolen fra skoleåret 2017/2018 til skoleåret 2026/2027, noe som utgjør rundt 1350 elever på barnetrinnet og 2150 elever på ungdomstrinnet. I deler av byen er det behov for ytterligere tiltak for å møte elevtallsveksten, står det i Skolebehovsplanen til Oslo kommune.

ANNONSE

Høringsperioden for skolebehovsplanen varer fram til 15. juni. Endelig vedtatt skolebehovsplan 2018-2027 forventes å foreligge i desember 2017.

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE