ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Politikerne flytter ikke Ung Media

UNG MEDIA: Bydelsutvalget har vedtatt å la ungdomstilbudene, inkludert Ung Media, være der de er i dag. I hvert fall inntil videre. Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

I hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Bydelsutvalget vedtok torsdag å bevare Ung Media, og de andre ungdomstilbudene, i nåværende lokaler. Samtidig påpekte de at det er viktig å ikke se seg blind på adressen, men å sørge for et best mulig tilbud.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Ungdommene og ansatte ved ungdomskulturhuset Ung Media har lenge fryktet en sammenslåing med UngMetro, noe som i deres øyne blir tilnærmet en nedleggelse av tilbudet.

Bydelens aktivitetstilbud/klubbtilbud er i dag fordelt på tre lokaler med adressene Bjølsengata 12 (UngMetro), Torshovgata 33 (Ung Media/Trikkestallen) og Fagerheimgata 31 (Torshovdalen Aktivitetshus).

Bydelsdirektøren har utarbeidet to aktuelle scenarier for ungdomskulturhuset Ung Media og fritidsklubben UngMetro som bydelsutvalget vurderte i møtet 29. oktober. Disse er følgende (på kort sikt):

Alternativ 1: Tilbudet som i dag gis i ved Ung Media etableres i lokaler i UngMetro. Øvrig ungdomstilbud gis i Torshovdalen aktivitetshus. Økonomiske konsekvenser: Alternativet kan gjennomføres med eksisterende driftsramme.

Alternativ 2: Tilbudet i UngMedia videreføres i egne lokaler i Torshovgata 33. I tillegg videreføres UngMetro og Torshovdalen. Økonomiske konsekvenser: Alternativet forutsetter økt driftsramme på 1-1,5 millioner kroner.

ANNONSE

Lokalpolitikerne vedtok enstemmig å videreføre tilbudene i dagens lokaler:

«Bydelsutvalget ber om at tilbudet ved Ung Media videreføres i egne lokaler inntil videre. I tillegg videreføres ungdomstilbudene ved UngMetro og Torshovdalen. Bydelsutvalget er videre svært positive til at det etableres tilbud til eldre ungdom i Drøbaksgata. I forbindelse med etablering av ny skole på Voldsløkka og Bentsebrua er det naturlig å vurdere lokalisering av alle bydelens ungdomstilbud. Bydelsutvalget ber direktøren ta med ungdomsrådet i medvirkningen av etablering av nye tilbud/lokasjoner.»

– Har vært forvirrende og ubehagelig

Ingrid Kvamme Fredriksen (Rødt) Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Ingrid Kvamme Fredriksen (R) uttalte seg i februar til Sagene Avis, om ungdommenes bekymring for at Ung Media kanskje skulle nedlegges.

– Dette er ikke slik bydeler skal drives. Administrasjonen kan ikke overkjøre politiske beslutninger. Selv ikke når det er en vanskelig økonomisk situasjon. Det er ikke holdbart, sa hun til lokalavisa i februar.

ANNONSE

Dette fikk Ap og MDG til å reagere, og Rødt ble kritisert for å lyve til ungdommene, da det ikke fantes noe forslag om å legge ned eller flytte Ung Media.

Les mer om dette her:

– Forvirrende og ubehagelig

I saksbehandlingen i bydelsutvalget torsdag, påpekte Fredriksen at de ansatte og ungdommenes fortellinger om planer om å slå sammen Ung Media og UngMetro, i vinter ble avvist som rykter som ikke hadde rot i virkeligheten.

– Ved å blankt avvise deres virkelighet på den måten ble ungdommene og de ansatte ufrivillig gjort til en form for motspillere og varslere i stedet for medspillere, som de burde ha vært i utviklingen av ungdomssatsningen. Dette har vært forvirrende og ubehagelig, og jeg har fått forsikringer fra alle jeg har snakket med om at det ikke har vært ubehagelig fordi vi i Rødt har skremt dem og «holdt dem for narr» som vi ble kritisert for å gjøre.

Ungdommene Selma Berseth Gilbert og Elin Margareta Thommessen fra Ung Media deltok i det digitale BU-møtet torsdag på video. Foto: Skjermdump

ANNONSE

Videre påpekte hun at planene som nå blir politisk behandlet, er akkurat de planene som «bare var rykter».

– Ikke bare Ung Media, men på sikt også UngMetro foreslås nedlagt og flyttet, noe som ville ha gjort at vi mistet to av tre av bydelens nåværende ungdomsklubber og en svært stor del av det samlede arealet å ha aktiviteter på. Ungdommene har ikke blitt inkludert i denne prosessen. Verken ungdommene som bruker Ung Media eller medlemmene i Ungdomsrådet jeg har snakket med, visste at disse sakene kom til å komme opp, litt over en uke før dette BU-møtet. Jeg håper ikke at vi i verste fall kunne ha sittet og stemt over Ung Medias fremtid i dag uten at Ung Media visste om det. Riktignok har det ikke vært så dramatisk for dem fordi det lenge har vært tydelig at det ikke er politisk flertall for å legge ned Ung Media, noe jeg også har vært tydelig på da jeg snakket med ungdommer om denne saken.

Mener Ung Media fortjener en unnskyldning

Da Ungdomsrådet behandlet forslaget fra bydelsdirektøren mandag denne uka, valgte de å støtte anbefalingen om en mulig relokalisering av Ung Media, men med merknad om at det var viktig at kvaliteten på tilbudet ikke ville bli dårligere ved sammenslåing med UngMetro. De angret i etterkant på sitt vedtak, da de ble gjort oppmerksomme på at brukerne av Ung Media er sterkt imot flytting av tilbudet.

Kvamme tror den eneste måten å komme videre på nå, er å gi Ung Media en form for unnskyldning og en oppreising.

– Min intensjon har hele tiden vært å være ombudskvinne for ungdommene og de ansatte her. Vårt bidrag til forsoning nå er et forslag til den videre prosessen med to merknader. En om ungdommers medvirkning fremover som har blitt veldig bra i samarbeid med MDG, Ap og SV, og en om forberedelser til en ny sak som trolig vil komme i forbindelse med de to skolene som skal bygges i bydelen. Jeg håper at det bidrar til at man føler man har fått en viss oppreisning, og at den videre prosessen blir bedre for alle involverte - både for administrasjonen, de ansatte og ungdommene, gjennom et godt samarbeid. Ungdommene på Ung Media har gjort en fantastisk innsats i denne saken, og spesielt de fortjener at vi anerkjenner og verdsetter det de har å bidra med.

ANNONSE

MDG, AP, SV og R la fram følgende merknad:

«Disse representantene presiserer at bydelen har et særskilt ansvar for å bidra til involvering av barn og ungdom i saker og prosesser som angår dem, ettersom ungdom under atten år, ikke har stemmerett ved valg i Norge. Det er viktig for demokratiet at ungdom får formidlet informasjon og mulighet til involvering på deres egne premisser. Det betyr å prate med dem, ha møter med dem og oppsøke ungdommene der hvor de er, i utarbeidelsen av saker som angår denne gruppen. Vi forventer at man i fremtiden bidrar til mer aktiv involvering, slik at ungdommen tas med i en reell medvirkningsprosess. Ungdommene er en utrolig viktig ressurs og kilde til kunnskap og ideer – det er de som kjenner sin egen hverdag og sine behov.»

Høyre sluttet seg til merknaden.

– Må ikke se oss blind på adressen

Lokalpolitikerne i SV, Ap og Høyre påpekte at det er nødvendig at bydelen ser på lokaler for fremtiden, for å skape gode nok tilbud.

Gry Bruland Larsen (SV). Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

– Vi ser det er nødvendig at bydelen ser på lokaler for fremtiden, sa Gry B. Larsen (SV) og poengterte at dydelen må kjøre gode prosesser hvor ungdommen aktivt involveres. SV mener også det på sikt vil bli dyrere å ikke ha et godt tilbud til ungdommene.

MDG støtter Rødt og SV i at det er kritikkverdig at ungdommene føler de ikke har fått medvirke i prosessen, og de mener ungdommene bør takkes for at de har stått på for å bevare tilbudet sitt.

– Vi i MDG er opptatt av å forebygge utenforskap, og i den forbindelse er ungdomstilbud helt sentralt. I år har vi hørt unge voksne fortelle at Ung Media er en viktig årsak til at de ikke havnet i utenforskap eller i kriminelle miljøer, sa Andrea Tveit (MDG).

– Verden utvikler seg

Jørgen Foss (Ap). Foto: Janina Lauritsen (arkivfoto)

Jørgen Foss (Ap) mener Ung Media er et utrolig viktig tilbud. Men han legger heller ikke skjul på at det kan hende Ung Media flyttes en gang i fremtiden.

– Det er viktig å si at verden utvikler seg, vi skal skape tilbud i den verden vi lever i nå og for fremtiden. Da må vi sørge for et godt tilbud, og jeg er sikkert på at Ung Media har livets rett i mange, mange år fremover. Men vi skal ikke se oss blind på adressen. Det skal bygges to nye skoler i bydelen, det blir areal for nye tilbud, da er det naturlig å se på hvor ungdomstilbudene skal ligge.

Marco André Wang (H). Foto: Cecilie Sunde Lien (arkivfoto)

Høyre, ved Marco Wang, påpekte viktigheten av å ha et rikt aktivitetstilbud som dekker flere interesser – slik som Ung Media gjør. Men han poengterte også at det kommer to nye skoler med store arealer for ulike tilbud.

– Frem til den tid håper jeg vi kan være med på å prioritere mangfoldet i bydelen, og det mangfoldet av interesser ungdommene har. Det vil være med på å bekjempe utenforskap, gjenger og tidlig drop-out. Jeg er veldig glad for at så mange støtter ungdommen! sa Wang.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE