ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

PST vant, skolebarna tapte

Gangbrua skulle gå over Kristoffer Aamodt gate. PST-bygget til venstre i bildet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Får likevel ikke bygge gangbru ved barneskolen.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 29.09.2017 kl 14:34

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Nordre Aker Budstikke og Sagene Avis har flere ganger skrevet om gangbrua - som beboerne ønsker over Kristoffer Aamots gate, som også er skolevei til og fra Fernanda Nissen skole.

Saken gjelder søknad fra AS Selvaagbygg om rammetillatelse for oppføring av gangbro over Kristoffer Aamots gate. Plan- og bygningsavdelingen i Oslo kommune godkjente søknaden i mai i 2016. Vedtaket ble påklaget av Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune tok ikke klagen til følge i oversendelsen til Fylkesmannen i september i fjor.

Departementet inn i saken

I april i år mottok Fylkesmannen brev fra Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om at behandlingen av klagesaken ble utsatt. Det ble den også.

– Justis- og beredskapsdepartementet sendte inn tilleggsopplysninger i saken den 1. juni 2017. Brevet oppfattes som støtteskriv til PST’s tidligere klage i saken, skriver Fylkesmannen i sin avgjørelse.

LES OGSÅ: Vil bygge blokker ved turveien og ned mot Maridalsvannet.

ANNONSE

Fylkesmannen sa ja til brua

– Eiendommene er omfattet av kommuneplanens arealdel for Oslo kommune, vedtatt den 23. september 2015, og er her avsatt formål bebyggelse og anlegg. Arealet som tiltaket søkes oppført på er avsatt til underformål felles gangareal. Det omsøkte tiltaket er i samsvar med avsatt arealformålskategori, skrev Fylkesmannen videre.

– Det bemerkes at Kongen i Statsråd, med hjemmel i denne bestemmelsen, kan treffe vedtak om å nekte byggetillatelse eller stenge broen for aktivitet straks den er ferdigstilt, skrev også Fylkesmannen.

HER KAN DU LESE HELE SAKEN MED FYLKESMANNENS UTTALELSER

Rikets sikkerhet

Fredag kan Aftenposten og NTB fortelle at nei til gangbrua er både PSTs og fagmyndigheten Nasjonal sikkerhetsmyndighets vurdering, og at det ifølge Regjeringen i dag ikke er mulig å iverksette tiltak som vil kunne redusere risikoen til et akseptabelt nivå ved en bygging av gangbroen i Nydalen i Oslo.

ANNONSE

– Jeg har forståelse for at beboere og kommunen ønsker denne broen for å gjøre adkomsten enklere. Men hensynet til sikkerheten for PST må veie tyngst, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i samme sak.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE