ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis
Seksjonsheader

1. mai:

– Reduser forskjellene

1. mai 1915, barnetoget på Sagene. Parole: Vi feirer 1ste mai som arbeidernes og fremtidens dag. Foto: Ukjent / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

KOMMENTAR: «Skal vi fortsatt ha et samfunn der vi stoler på hverandre, et samfunn hvor vi kjenner hverandre, er det vesentlig at forskjellene ikke blir for store.»

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 30.04.2019 kl 22:51

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

Onsdag er det 1. mai og tradisjon tro skal gatene i Oslo fylles med demonstrerende folk. I år er hovedparolen til LO: «Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt». Og det slutter jeg meg helhjertet til!

Forskjellene i Oslo og i Norge er økende. De rikeste eier stadig mer av formuen i landet vårt. Og de rikeste har de siste årene stukket av med mesteparten av skatteletten den blå regjeringa rundhåndet har delt ut. De fattigste har fått har fått minst, men i tillegg har de måttet tåle store og grove kutt i sine velferdsordninger, som kutt i arbeidsledighetstrygd, kutt i fri rettshjelp og kutt i gratis fysioterapi til dem som gjennom sitt arbeid har skadet seg eller utviklet kroniske helseproblemer. Men også kutt i statlig bostøtte. Alt dette har altså bidratt til at avstanden mellom de som har mye og de som har lite øker.

Helge Stoltenberg, Arbeiderpartiet, BU-leder i Bydel Sagene Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Vi har i Norge etter krigen hatt et ganske ensartet samfunn. Selvsagt har noen vært svært rike og noen svært fattige, men i det store og hele har vi alle hatt det omtrent likt. Dette er en linje vi nå kan se at vi er på vei bort fra og jeg mener det er en farlig vei å gå. Skal vi fortsatt ha et samfunn der vi stoler på hverandre, et samfunn hvor vi kjenner hverandre, er det vesentlig at forskjellene ikke blir for
store.

Heldigvis har vi i Oslo et rødgrønt byråd som gjør sitt for å redusere konsekvensene av økte forskjeller. Vårt byråd har de fire årene de har sittet innført gratis kjernetid i barnehagene, sørget for at mye av den store økningen i skolebudsjettene har gått til de skolene som har hatt størst utfordringer og en stor satsning på idrettsanlegg for alle.

ANNONSE

Samtidig har for eksempel bydel Sagene etablert ordninger for gratis utlån av idrettsutstyr, innført gratis leksehjelp og fått ordning med sommerjobb for ungdom. Det er mange gode og utjevnende tiltak som både byråd og bydelen har gjennomført de siste årene.

Kostnadene for disse ordningene blir dekket av eiendomsskatt som dem som bor i de største og dyreste boligene i Oslo må betale. Dette er en omfordeling av velferd fra de som har mest til de som har minst. Dette er å redusere forskjeller i praksis.

I år skal jeg gå i 1. mai-tog mot økte forskjeller. Det håper jeg også du vil gjøre!

Helge Stoltenberg
Bydelsutvalgsleder i Bydel Sagene

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE