ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nær 4000 flere ledige etter regionale koronatiltak:

Så mange er arbeidsledige i Sagene nå

Totalt 38 245 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo per 2. februar 2021. Foto: Janina Lauritsen

– Nedstengningen den siste uken har gitt en kraftig økning i permitterte innen spesielt varehandelen. Reiselivsnæringen, restauranter og serveringssteder var allerede hardt rammet, og dette har blitt noe forsterket, sier direktør i NAV Oslo.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 02.02.2021 kl 18:29

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: – Det er først nå vi ser de direkte utslagene av de regionale smitteverntiltakene innført 23. januar. Sammenligner vi med tirsdag for to uker siden, før tiltakene startet, ser vi en økning på 3872 helt og delvis ledige, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo, i en pressemelding.

Totalt 38.245 personer er registrert som helt eller delvis ledige i Oslo per 2. februar 2021. 27.490 av disse er helt ledige og 10.755 er delvis ledige. Sammenlignet med tirsdag 19. januar har antallet helt ledige økt med 3036 personer, mens delvis ledige har en økning på 836 personer.

– Nedstengningen den siste uken har gitt en kraftig økning i permitterte innen spesielt varehandelen. Reiselivsnæringen, restauranter og serveringssteder var allerede hardt rammet, og dette har blitt noe forsterket. Fra og med i morgen vil mange nylig permitterte innen varehandelen og serveringsbransjen gå tilbake til jobbene sine, men med fortsatt stengte kjøpesentre og varehus i Oslo vil ledigheten holde seg på et høyere nivå enn før 23. januar, forteller Skinnarland.

Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige med henholdsvis 6,9 og 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Tilsvarende tall for landet er på 4,5 og 2,3 prosent.

I bydel Sagene er det per 2. februar totalt 1847 helt ledige og 702 delvis ledige. Det er 149 arbeidssøkere på tiltak og 1065 permitterte. 19. januar, tirsdagen før de regionale smittevernstiltakene ble innført, var det 1646 helt ledige og 636 delvis ledige. Det var da 120 arbeidssøkere på tiltak.

ANNONSE

– NAV i Oslo har vært under press i lang tid grunnet flere runder med strengere koronatiltak. Vi har derfor rigget oss godt for en økning i antallet permitterte. Et eget innsatsteam følger opp og svarer på spørsmål fra alle permitterte i Oslo. NAV i Oslo har også gode rutiner for å følge opp arbeidssøkere og arbeidsgivere i digitale kanaler, enten gjennom informasjon og digitale løsninger på nav.no eller på telefon, chat og videomøter. Det er fortsatt viktig at innbyggerne i Oslo først og fremst tar kontakt med oss i digitale kanaler. Publikumsmottakene våre er åpne for de som trenger oss aller mest og som ikke klarer å benytte seg av våre digitale tjenester, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Øker mest for butikk- og salgsarbeid i Oslo

Det er fortsatt flest helt og delvis ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 9570 personer, som er en økning på 384 personer sammenlignet med to uker siden. Deretter følger yrkesgruppene butikk- og salgsarbeid med 5918 personer og serviceyrker med 5370 personer. Her er økningen på henholdsvis 2491 og 422 personer.

– Koronapandemien har økt behovet for omstilling. Både arbeidsgivere og arbeidstakere må være forberedt på at arbeidslivet kan endre seg ganske raskt i årene som kommer. Dersom du er arbeidsledig eller permittert er det viktig å bruke tiden godt. Benytt muligheten til å sjekke ut både kurs og utdanningstilbud og hvilke jobbmuligheter som finnes. Det er også en del midlertidige jobber for både deg med og uten helsefaglig utdanning i kampen mot pandemien. På Arbeidsplassen.no kan du finne jobber hvor du kan bidra til smittesporing, testing og vaksinering, sier Skinnarland.

Sammenlignet med tirsdag 19. januar ser NAV at:

ANNONSE

  • Reiseliv og transport: Antall helt ledige har en økning på 259 personer, mens delvis ledige har økning med 125 personer.
  • Butikk- og salgsarbeid: Antall helt ledige hatt en økning på 2 341 personer, mens delvis ledige har økning på 150 personer.
  • Serviceyrker og annet arbeid: Antall helt ledige har økt med 229 personer, mens delvis ledige har økt med 193 personer.

– Det er for tidlig å si noe om hvordan ledigheten i Oslo vil påvirkes av innreiseforbudet. En stengning av grensene for arbeidsinnvandrere fra både EØS og tredjeland vil få konsekvenser for norske virksomheter som benytter utenlandsk arbeidskraft, spesielt dersom det varer over tid. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere til å benytte Arbeidsplassen.no for å finne nye medarbeidere ved behov. Her finnes det rundt 200 000 CV-er. Vi har også markedskontakter ved alle NAV-kontorene i Oslo, som kan bistå med å finne arbeidskraft lokalt, forteller Skinnarland.

Alle bydelene er rammet av nedstengingen

Ledighetstallene viser at samtlige bydeler har en økning totalt i antall helt og delvis ledige sammenlignet med tirsdag for to uker siden.

Høyest ledighet finner vi i bydel Gamle Oslo og Søndre Nordstrand hvor 8,4 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Alna og Stovner med henholdsvis 8,3 og 8,1 prosent. Ledigheten er lavest i bydelene Vestre og Nordre Aker med henholdsvis 3,9 og 4,1 prosent.

ANNONSE

Bydel Alna har høyest delvis ledighet med 3,2 prosent. Deretter følger Gamle Oslo med 3,1 prosent. Bydelene med lavest delvis ledighet er Nordre Aker med 1,8 prosent.

Foto: NAV Oslo

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE