ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Se opp for istapper

SE OPP: Etter mildvær kommer istappene - styr unna! (Illustrasjonsfoto) Foto: Janina Lauritsen

Bymiljøetaten har så langt i vinter ilagt 236 gebyrer for manglende takrydding. Hvis det ikke varsles skikkelig og ryddes innen kort tid, kan det fort bli dyrt.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2018 kl 16:06

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: En periode med mildere vær i forrige uke førte med seg store istapper og fare for takras da kulda kom tilbake i helgen. Selv om det ser ut til at kulda vil holde seg en stund, kan ulykken fort være ute.

Bymiljøetaten har så langt i vinter ilagt 236 gebyrer for manglende rydding av tak og for ikke å ha fjernet avvisere etter syv dager.

Kontrollene er basert på egne observasjoner og tips fra publikum. Sagene Avis har mottatt tips om dårlig varsling av fare for snøras og istapper, der pinner og bukker har blitt brukt.

Det holder ikke, sier Bymiljøetaten.

Tydelig varsling

Slike varslingsskilt skal settes opp når det er fare for takras. Men de skal ikke stå lenger enn 7 dager. Innen den tid skal gårdeier ha sørget for å fjerne is og snø fra taket. Foto: Silje Seterseter (arkivfoto)

ANNONSE

– Gode avvisere skal tydeliggjøre at ferdsel er forbundet med fare, og de skal settes opp straks snø og is truer med å falle ned. Når vi sier «gode avvisere» så holder det ikke med en «pinne» satt opp mot veggen. Det skal komme tydelig frem hva som er hensikten med utplasseringen. Gårdeier må snarest iverksette rydding av taket, sier Vigdis Johansen, fagkonsulent i Bymiljøetaten.

Avvisere skal fjernes når eventuell fare er eliminert, og det igjen er trygt å ferdes langs bygningen. De skal ikke stå lenger enn 7 dager.

– Dersom avvisere blir stående ute når det ikke er behov for det, mister avviserne sin varslingseffekt. Unødvendig bruk av avvisere kan også føre til at det skapes trafikkfarlige situasjoner ved at fotgjengere velger å gå ut i veibanen for å unngå takras.

Etter at Robin Helmersen ble skadet for livet da han ble truffet av snø og is på Frogner i 2010, økte gebyret for manglende rydding av tak.

– Vi har ikke endret på vår praksis etter hendelsen i Frognerveien. Vi har hele tiden hatt høy fokus på kontroll i forbindelse med fare for ras av snø og is. Den største endringen etter denne hendelsen var at gebyret økte fra 500 kroner til 5000 kroner. Mange gårdeiere har blitt mer oppmerksomme og har fått gode rutiner for å fjerne snø og is fra takene.

ANNONSE

SE OPP!: Så ille kan det bli! Foto: ARKIVFOTO

Ta fareskilt på alvor

Når mildværet kommer vil istapper deise i bakken fra stor høyde. Gjensidige er bekymret for uhell.

– En istapp i hodet kan føre til store skader, sier kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige i en pressemelding.

Forsikringsselskapet oppfordrer fotgjengere om å ta sine forholdsregler.

– Det er viktig at fotgjengere tar fareskilt på alvor, sier han.

ANNONSE

Har du gått under et rasfareskilt de siste dagene?

– Det bør du unngå. Hvis du får en isklump i hodet kan du nemlig risikere å få mindre erstatning fordi du ikke tok fareskiltet på alvor, sier Rysstad.

Det er svært viktig at gårdeiere er sitt ansvar bevisst. Det betyr skilting i akuttfasen, men ikke minst så fort som mulig får fjernet snø og istapper.

Men hva med forsikringen hvis ulykken er ute?

  • Dersom en fotgjenger får en isklump i hodet, blir det en vurdering om gårdeier kan bebreides

ANNONSE

  • Erstatningsansvaret for gårdeiere tar utgangspunkt i et alminnelig skyldansvar (subjektivt ansvar). Det betyr at gårdeier må kunne bebreides for at skaden oppstod
  • I vurderingen av ansvaret, skilles det mellom personskade og tingskade. Aktsomhetsplikten er strengere ved personskade. Brudd på politivedtekter er viktig i vurderingen
  • Hvis gårdeier ikke har satt opp rasfareskilt, vil det ofte være et tungtveiende argument for at gårdeier får erstatningansvaret
  • Men det hjelper ikke å bare sette opp avvisere - gårdeier har også plikt til å få ryddet vekk snø og is så raskt som mulig
  • Hvis det tar tid å få tak i ryddehjelp, vil gårdeiere vanligvis være unnskyldt
  • Dersom gårdeier setter opp avvisere men ikke får ryddet bort snø og is, er det likevel ikke automatikk i at gårdeier får hele ansvaret
  • Selv om man kan hevde at gårdeier har brutt sine plikter, vil andre mene at den som blir skadet selv har medvirket til skaden, ved å passere skiltet
  • Da kan det bli avkortning i erstatningen som følge av medvirkning fra den skadde. Det betyr at gårdeier får ansvaret, men må erstatte mindre til den skadde
  • Temaet gjelder både bygningseiers ansvarsforsikring, og personforsikring for den som får en istapp i hodet 

LES OGSÅ: Se om snøen skal ryddes fra din gate

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE