ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Biordsin, Sondin, Óssin, Disin, Todin og Æykrin:

Ser du hvilke steder disse gamle navnene viser til?

BJØLSEN GÅRD: Da bildet tas i 1906 lever fortsatt eieren, Jørgen Meinich, som bodde her fra 1852 til sin død i 1911. Her bodde også nevøen i en periode - den senere statsminister Jens Bratlie. Rett bak hestene, og tvers over bildet, går i dag Sarpsborggata. Foto: Szacinski, Hulda/Oslo museum

For eksempel Disin, Sondin, Óssin, Biordsin, Dellin Engen, Todin eller kanskje Æykrin?

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Vi starter med lokale Bjølsen, som kommer fra navnet Biordsin.

Navnet Bjølsen refererer i utgangspunktet til en gård på vestsiden av Akerselva, sør for Ellendalen – som Nydalen het før i tiden. Gården nevnes første gang i 1351.

Fikk avgjørende betydning for utviklingen

Gården ble etter hvert delt opp og midlertidig samlet igjen i 1765 av Karen Elieson. Den ble delt opp igjen på 1800-tallet. Hovedbølet var Søndre Bjølsen, en storgård som blant annet disponerte en herregård til bruk for områdets overklasse - dagens Bjølsenparken. Hovedhusene på Søndre Bjølsen lå på nordsiden av det som i dag heter Sarpsborggata.

Admiralitetsråd Gerhard Treschow, eier av Bjølsen gård, la grunnen til større industri i trakten, nemlig sagbruk, oljemølle og såpekokeri ved Bjølsenfossen omkring 1700. Virksomheten ved fossen fikk avgjørende betydning for utviklingen i strøket særlig etter at Bjølsen valsemølle ble anlagt her i 1884. Bjølsenfossen har en fallhøyde på 16 meter, og denne utgjorde en betydelig kraftkilde.

Mange gamle navn i nabobydelen

I Bydel Nordre Aker ligger Disen gård. Navnet springer ut ifra Disvin, og som ble til Disin.

ANNONSE

– Disen var en av de større Aker-gårdene og eksisterte som gårdsbruk fram til midten av 1900-tallet, selv om jordveien ble kraftig redusert fra ca år 1900. Disen, eller Disvin, betyr «Gudinnenes gress-slette», ifølge Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen

Disen gårds egen hjemmeside skriver følgende:

– Navnet vitner om at gården er svært gammel, antakelig en av de aller eldste og største i Aker. Med vid utsikt over Akerdalen og Oslofjorden ble det drevet gårdsdrift uten avbrudd helt fram til 1956. Da ble jordene gjort om til boligområde av Disen boligbyggerlag. Etter 40 år i Oslo KFUKs eie ble det gamle gårdsanlegget og tre mål hage i 1999 kjøpt tilbake av Disengrenda Borettslag.

Disen gård eies av Disengrenda Borettslag, som står for driften via et eget gårdsstyre. Gården har også en egen venneforening som heter Disen gårds venner og støtter opp om felles aktiviteter og arbeider for å sikre gården som kulturminne.

Fra hjemmesiden til gården står det videre at det på Disen også har vært et mindre gårdsgravfelt på første halvdel av 1000 året e.K. Disene, som var kvinnelige guddommer, frukbarhetsgudinner, for vekst, vern og død, ble det blotet til på Disen (journ. anm. Blotet: en rituell norrøn offerfest til ære for de norrøne gudene, kilde: wikipedia.no)

ANNONSE

Vingårdene

Gudveig Henryette Aaby fra Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen har også skrevet en artikkel for historielagets blad: På jakt og vakt, om opprinnelige navn på vingårder i tidligere Aker herred. Etter tillatelse fra Aaby, gjengir lokalavisa her deler av artikkelen:

– Ordet vin, et norrønt hunkjønnsord, har betydningen beite eller naturlig eng. Det er grunnordet for over 1000 stedsnavn i Norge, og noen av disse finnes også i gamle Aker herred, blant dem Grefsen og Disen, skriver Aaby.

Videre om språket fra Aabys artikkel står det også følgende:

– Språket forandrer seg gjennom tidene, og når det gjelder vin-navnene, vet vi at vin i betydningen naturlig eng; fruktbar beitmark, er av de aller eldste navnene vi har, etter usammensatte naturnavn som berg, stein og lignende. Alt på 1200-tallet endte mange av vin-navnene på -ini eller -ene. Ofte var alt v-en falt bort, særlig på Østlandet, da den var trykklett. Vin var blitt til en, som i Grefsen og Disen, eller in som i Sivesind på Toten og eller bare i som i Dæli og Skui.

ANNONSE

Vanskelig

Aaby skriver videre at etter 1370 falt det norrøne skriftspråket mer og mer bort på grunn av unionen, først med Sverige i 1319, og så med både Sverige og Danmark, Kalmarunionen, i 1397.

– Senere ble skriftspråket et blandingsspråk, såkalt mellomnorsk, og deretter rent dansk, før vi fikk utviklet våre to nåværende skriftspråk fra midten av 1800-tallet. Av det foregående kommer det forhåpentligvis fram, at det å tolke navn og særlig vin-navn, er vanskelig, i mange tilfeller umulig, rett og slett fordi ord har falt ut av språket, eller fordi de har utviklet seg til det uforståelige. En må også ta med i betraktningen at skriverne av jordebøkene kan ha hatt ulike oppfatninger om hvordan navnene skulle skrives. De skrev trolig ned det de hørte eller det de trodde de hørte.

Sander Gård i Maridalen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Noen av de gamle navnene

Gamle navn er spennende. For eksempel la oss ta Sander gård, og som du kanskje har passert på tur - langs turveien fra Kjelsås til Maridalen, og som ligger ikke langt unna Maridalsvannet. Fra saken i historielagets medlemsblad går det frem at Sander har utspring i Sondin, fra gammelnorsk i perioden 1150 - 1370.

ANNONSE

Et annet gammelt navn er Ossin, som er satt sammen av os og vin, og ble til Åsen, som i Nordre Åsen borettslag, og hvor det i riktig gamle dager lå en gård - Ossin gård.

– Óss betyr elveutløp slik vi har os i dag, og er satt sammen med vin. I artikkelen har jeg også skrevet litt om at Maridalsvannet før hadde en helt annen størrelse enn i dag. Derfor kan dette stemme, noe jeg har kontaktet en spesialist hos Statens kartverk om, forteller Aaaby.

Nordre Åsen borettslag, og i området hvor Óssin gård skal ha ligget Foto: Kristin Tufte Haga

Videre: Grefsin ble til Grefsen. Dellin Engen ble til Dælenengen, og referert til som et fruktbart beiteland i dalen.

Todin er opprinnelsen til Tøyen, og Æykrin til Økern. Og ikke minst, Apaldasin ble til Abildsø.

Kildene

Aaby skriver blant annet om kildene til saken i historielagets medlemsblad:

– For å finne ut hvilke navn som er de virkelige vin-navnene i Aker, er det nødvendig å gå til professor Oluf Rygh Norske Gaardnavne, bind II, Akershus Amt, utgitt i Kristiania i 1898 hvor alle gårdene i Akershus amt er samlet med de aller eldste skriftformene, og ikke minst kommentarene i hans bind Forord og Indledning, Kristiania 1898.

– Oluf Rygh (1833-99) var professor i arkeologi, historiker og filolog, men sier selv at han slett ikke hadde nok kompetanse til å tolke de norske gårdsnavnene. Derfor samarbeidet han med språkforsker og professor Sophus Bugge (1833-1907). Sophus Bugge var datidens fremste runeforsker og en sjelden språklig kapasitet, særlig når det gjaldt sammenlignende språkforskning i gamle og flere utdødde språk. Han har fått en bygning for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag ved Universitetet i Oslo; Sophus Bugges hus, oppkalt etter seg.

Kilder:

Norske Gaardnavne af Oluf Rygh, andet bind Akershus Amt, Kristiania 1898.
Norske Gaardnavne af Oluf Rygh, Forord og Indledning, Kristiania 1898.
Norrøn ordbok av Leiv Heggstad med flere, Oslo 1975.
Norsk stadnamnleksikon av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, Oslo 1980.
Norrøn grammatikk av Ragnvald Iversen, Oslo 1973.
Namn i Noreg av Ola Stemshaug, Oslo 1976.
Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, bind 19, Rosenkilde og Bagger, Danmark 1982.
Ættegård og helligdom av Magnus Olsen, Universitetsforlaget 1978.

http://www.osloelveforum.no/htdocs/joomla15/attachments/082_Elver-aker.pdf
https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8lsen

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE