ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Sykkeltiltak:

– Sikrer at byrådets historiske satsing på trafikksikkerhet skjer i Bydel Sagene

Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

— Det er godt nytt for alle i bydelen, spesielt for barna våre som får tryggere skolevei, sier Sirin Hellvin Stav (MDG).

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 04.10.2018 kl 15:02

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bymiljøetaten har invitert bydelene til å komme med innspill til handlingsplan for gjennomføringen av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Handlingsplanen skal angi prioriteringsrekkefølgen for planlegging og bygging av sykkelveier i perioden 2019-2025. I Bydel Sagene har omfanget og framdriften av nye sykkelveier vært drøftet ved flere anledninger det siste halvåret, står det i saksfremlegget fra bydelen.

Neste år planlegger byrådet, med Miljøpartiet De Grønne i spissen, å bygge 26 kilometer med ny sykkelvei i 2019.

– Det betyr at tempoet i sykkelveiutbyggingen er mer enn tidoblet, sier Sirin Hellvin Stav (MDG), leder i miljø- og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene.

Øker satsingen på andre typer tiltak

– I tillegg har vi økt satsingen på andre typer trafikksikkerhetstiltak, bilfrie hjertesoner og tiltak for redusert biltrafikk. Blant annet ved å bygge hundrevis av nye fartshumper, nye opphøyde gangfelt og redusere fartsgrensene over hele byen.

Med dette vedtaket i Sagene bydelsutvalg vil de sikre at mye av byrådets historiske satsing på trafikksikkerhet og trygg ferdsel for alle, skjer i Bydel Sagene, forteller hun.

ANNONSE

– Det er godt nytt for alle i bydelen, spesielt for barna våre som får tryggere skolevei. Ingenting er viktigere enn trygg ferdsel for de aller minste.

Takker for innspill

Etter et utspill i Sagene Avis, der Hellvin Stav ba om innspill til sykkel- og trafikksikkerhetstiltak, mottok hun mange gode innspill fra beboere i bydelen.

– Tusen takk for det! Det er veldig bra og ikke overraskende at saken engasjerer mange. Jeg fikk med flere av forslagene i vedtaket, men resten oversender vi til Bymiljøetaten for vurdering.

– Nå får Oslo og Bydel Sagenes innbyggere sykkelsatsingen de har ventet på. For den har stor støtte i befolkningen. En undersøkelse viser at hele 85 prosent av innbyggerne støtter sykkelsatsingen.

Planene om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo ble vedtatt på 70-tallet. Til tross for mange løfter har ikke byens politikere hatt politisk vilje til å gjennomføre – før nå, mener hun.

ANNONSE

– Oslo er langt fra å være en ekte sykkelby, men vi er endelig på vei.

I Bydel Sagenes innspill til handlingsplan for sykkelveinettet, ble følgende vedtatt i bydelsutvalgsmøtet 27. september:

Sykkeltiltak i Bydel Sagene

Bydelsutvalget imøteser sykkeltiltak på strekningene som inngår i plan for sykkelveinett. Ut over byrutene vil Bydel Sagene at følgende veistrekninger/kryss blir prioritert ved planlegging og bygging av nye sykkelveier i bydelen:

 • Strekningen Nycoveien/Sandakerveien inkludert rundkjøringen ved Vitaminveien
 • Nordpolen krysset - Grefsenvn./Sandakervn./Hans Nielsen Hauges gt.

– Hovedtraseer for sykkelveinettet
– Sikker kryssing øst/vest og nord/sør

 • Sikker kryssing Sandakerveien/Birch Reichenwalds gate
 • Strekningen fra Uelands gate til Bentsebrua (via Treschows gate og Arendalsgata)
 • Sykkelvei som dekker Advokat Dehlis plass og som inngår i en løsning som muliggjør etableringen av en hjertesone ved Bjølsen skole
 • Strekningen Lisa Kristoffersens plass til Bentsebrua (via Bergensgata og Bentsebrugata)
 • Sykkeltrasé som dekker krysset Bentsebrugata/Vogts gate
 • Oppstramming av Sæveruds plass og krysset Nordkappgata Johan Svendsens gate.
 • Skolesykkelvei i Torshovgata
 • Motstrøms sykkelfelt i Sandakerveien mellom Ring 2 og Bentsebrugata
 • Vurdere hvordan man kan begrense fart og gjennomkjøring for bil i Sandakerveien mellom Sannergata og ring 2.
 • Tilrettelegging på Ring 2 fra Uelands gate til Kierschows gate
 • Strekningen Hans Nielsen Hauges gate
 • Krysset Carl Jeppesens gate x Hans Nielsen Hauges gate
 • Strekningen som går langs Torshovdalen vestre side (fra Hans Nielsen Hauges gate til Fagerheimgata/Christian Michelsens gate)
 • Tilrettelegging i krysset Jerusalems bru x Sandakerveien x turveien (grønn rute) på østsiden av Sandakerveien
 • Tilrettelegging for gående og syklende i krysset Treschowsgate / Ivan Bjørndals gate
 • Skilte for gang- og sykkelvei på Torshovdalens vestside, mellom Tverrbakken og Johan Selmers gate.

– Opplysningsskilt som varsler gang- og sykkelvei mangler i dag. Det er en del bilkjøring på veien til og fra Torshovdalen aktivitetshus i dag, og uten slik skilting er bilkjøring trolig lovlig.

 • Gjøre unntak fra enveiskjøring for syklende i Maridalsveien, mellom Griffenfeldts gate og Gustav Jensens gate, og mellom Arendalsgata og Dannevigsveien.

Hjertesoner:

Som en oppfølging av vedtaket om hjertesoner mener bydelsutvalget at det bør gjøres
tiltak for å begrense biltrafikk og tilrettelegge for skille mellom sykkel og gange ved:

 • Bjølsen skolen (Advokat Dehlis plass med Maridalsveien)
 • Lilleborg skole (skolesykkelvei i Torshovgata)
 • Sagene skole (hindre gjennomgangstrafikk i Sandakerveien fra Ring 2 og Sannergata)
 • Nordpolen skole (Hans Nielsens Hauges gate)
 • Fernanda Nissen skole (Vitaminveien, Nycoveien og krysset Sandakerveien x Birch-Reichenwalds gate)
 • Fremtidige Voldsløkka skole

Bydelsutvalget foreslår at Bjølsen skole plukkes ut som pilotskole for innføring av bilfri hjertesone.

Øvrige forslag til trafikksikkerhetstiltak/bedre byrom:

 • Det innføres generell 30 sone i bydelen, med unntak av 40 sone på Ring 2 og Vogts gate/Grefsenveien mellom Sannergata og Storo på grunn av fremkommelighet for kollektivtrafikk
 • Utrede/vurdere å utvide Oskar Braatens plass (inkl. Torshovgata mellom Sandakerveien og Vogts gate)
 • Utrede/vurdere gatetun i Bentsebrugata mellom Vogts gate og Hegermannsgate
 • Vurdere å fjerne gateparkeringsplasser som sperrer for sikt av gående og syklende:

– ved fotgjengerfeltet ved Åsengata 17-21b og innføre
parkeringsforbud, samt plassere fotgjengerskiltene synlig (til alle årstider) eller erstatte dem av signallys. Dette er en mye brukt skolevei.
– i Grefsenveien utenfor Coop Extra som hindrer sikt for sikker kryssing av Grefsenveien/ Birch Reichenwalds gate (BR). Mange krysser Grefsenveien nedenfor BR som er korteste vei til Coop og ikke over BR der det er fotgjengerfelt.
– nær krysset mellom Sandakerveien og Bentsebrugata for bedre sikt for myke trafikanter (særlig syklende som kommer ned Sandakerveien)
– P-plassene kan f.eks erstattes av sykkelstativ, der dette egner seg.

 • Etablere flere fartshumper og “barn leker”-skilt i Hammergata, samt vurdere å stenge for gjennomkjøring (kun til eiendommene).
 • Etablere fartshump og fotgjengerfelt i Treschowsgate, ved krysset Treschowsgate / Ålesundgata.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE