ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Tror slaget om skolegården er tapt nå, men fremmer nytt forslag

BU-nestleder på Sagene, Jørgen Foss, mener Sagene-elevene fortjener mer plass, og er skuffet over forslaget om kjøp av nabotomten ikke ser ut til å få flertall i bystyret, stikk i strid med vedtaket i to bydelsutvalg. Foto: Janina Lauritsen

Nestlederen i bydelsutvalget innser at slaget om nabotomta til Sagene skole trolig er tapt. Men han sier byrådspartiene i kveldens bystyremøte vil foreslå å innlemme området rundt Sagene Festivitetshus i skolegården.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SAGENE: Det har vært et ønske fra et samlet bydelsutvalg i bydel Sagene å innlemme Vogts gate 26 som en del av skolegården på Sagene skole, slik FAU ved skolen har jobbet for i lang tid. De har ved underskriftsinnsamling fått saken opp som et innbyggerforslag i bystyret.

I BU-møtet 17. desember uttalte bydelsutvalget blant annet:

«I tilknytning til skolen ligger Vogts gate 26. Dette er per i dag en tomt bestående av et falleferdig bygg som ikke lenger er i bruk. Vogts Gate 26 eies av ETO holding som har flere datterselskap. Det er signalisert ønske om å bygge leiligheter på tomten.»

Videre sa de at bydelsutvalget ønsker at Oslo kommune skal kjøpe tomten og innlemme den som en del av Sagene skole. I tillegg til at arealene ved Sagene Festivitetshus i større grad skal være tilgjengelig som en del av uteområdene til skolen.

Også BU i nabobydel Grünerløkka har gjort et liknende vedtak.

ANNONSE

Bystyret onsdag

Onsdag kveld skal innbyggerforslaget opp i bystyret. Der vil det høyst sannsynlig ikke få flertall.

– Nå ser det ikke ut til at man får flertall for det i bystyret, noe vi som lokalpolitikere selvfølgelig synes er synd, sier BU-nestleder Jørgen Foss til Sagene Avis onsdag formiddag.

– Men det vi foreslår er at man ber byrådet om å se på mulighetene for å innlemme områdene rundt som en del av skolegården.

Han peker på at Sagene Festivitetshus er et kommunalt bygg.

ANNONSE

– Nå er ikke det det største arealet, men jeg tenker at man må se på hvilke muligheter som er der – hvilke lavthengende frukter som finnes. Og da er det naturlig å se på det som allerede er kommunale eiendommer, sier Foss, som understreker at det er viktig at barna på Sagene får mer plass.

Han sier at byrådspartiene Arbeiderpartiet, SV og MDG vil foreslå dette i bystyret i dag.

Foss mener området rundt Sagene Festivitetshus kan bli en fin del av skolegården. Foto: Janina Lauritsen

– Handler om trivsel

– Hva tenker du om vedtatket om mer beplantning og møbler? Ungene vil ha større plass. Vil litt planter og en sofa hjelpe?

– Det får stå som byrådsavdlingens sitt svar . Men jeg er glad for at byrådspartiene nå foreslår å se på de arealene som er rundt. Jeg synes det er synd at man ikke går til det skrittet å kjøpe Vogts gate 26. Det er det jeg, og et enstemmig bydelsutvalg på Sagene, ønsker. Men når det ikke går den veien er jeg glad for at man ser på de mulighetene som ligger der.

ANNONSE

– Og så er jeg selvfølgelig glad for at man se på oppgradering og kvaliteten i skolegårdene. Men det er ikke til å legge skjul på at vi bor i en tett by og det er kamp om plassen og arealene, legger Foss til.

Han mener det er viktig at barna får gode skolegårder i bydel Sagene, og at de har en god kvalitet.

– Jeg er selv oppvokst på Sagene, og gikk på Bjølsen skole. Men jeg så jo hvor fantastisk Bjølsenparken var som en naturlig del av skolegården og det området man brukte. Det handler om trivsel, sier Foss.

Han påpeker at skolen er et av stedene barna er mest i løpet av en dag.

ANNONSE

– Og da er det viktig at kvaliteten er god, både på læringa og alt det som ligger rundt det faglige innholdet ved skolen.

Nå håper han på et flertall for å gjøre festivitetshuset til en integret del av skolegården, og at man kan fjerne gitteret.

– Da vil det bli noe mer areal.

Skolegården på Sagene skole har begrenset størrelse. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

FAU: – Den eneste muligheten

Torkild Hovde Lyngstad ved Sagene skole FAU har tidligere sagt til Sagene Avis at utvidelsen er et godt forslag for Oslo by, elevene på Sagene skole og familiene boende i nærområdet.

– Nå har vi to bydelsutvalg som enstemmig støtter forslaget vårt. Vi håper bystyret vil kjøpe tomten og innlemme den i skolegården.

FAU mener utvidelsen av arealet vil forbedre miljøet på Sagene skole, og gi pedagogiske og helsemessige gevinster.

– Sagene skole er ifølge Oslo kommune skolebruksplan en B2-skole, altså at man skal ta to paralleller på skoletrinnet, men skolene har tre paralleller. Skolen har 50 prosent flere elever på samtlige trinn enn det egentlig er plass til, og det skal bli enda flere. Da er det viktig å benytte den eneste muligheten som er igjen til å utvide arealene.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE