ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik er utbyggingsplanene rett over veien for kjøpesenteret

Slik presenteres Vitaminveien 6 i en «mulig fremtidig situasjon, sett fra sørvest». Utearealer på lokk over 1. etasje og på takflater, Vitaminparken (syd for bebyggelsen) som strekker seg over flere eiendommer. Ny bebyggelse er vist ved siden av nybygg som bygges i Vitaminveien 4, øst for planområdet, Foto: Hille Melbye Arkitekter / Plan- og bygningsetaten

Planlegger inntil 25.000 kvadratmeter boliger, næring og kontorer tvers over gata for Storosenteret.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 13.08.2018 kl 13:36

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Olav Thon kjøpte Vitaminveien 6 i 2008. Bygget har tidligere huset en Citröen-forhander, og har de siste årene vært G-Max-butikk, DNB-filial, og Plantasjen flyttet inn for to år siden.

Det har lenge ligget i kortene at Thon ønsker større utnyttelse av tomten, som ligger vis-á-vis Storosenteret, og med kontorprosjektet i Vitaminveien 4, der Helsedirektoratet og Bydel Sagenes administrasjon skal flytte inn, som nærmeste nabo.

I februar ble det kjent at det planlegges utbygging med omlag 100 leiligheter i Vitaminveien 6. Nå er det endelige forslaget til detaljregulering klart, og ligger i perioden 13. august til 24. september ute til offentlig ettersyn. Det betyr at du kan si din mening om utbyggingsforslaget.

9-11 etasjer og 103 leiligheter

Det er Thon Storo ASA som står bak forslaget om å omregulere Vitaminveien 6 fra industri til bolig og næring.

Det foreslås høyder på ni til elleve etasjer, totalt 103 boliger og 10.000 kvadratmeter kontor.

ANNONSE

«Forslaget sikrer samtidig publikumsrettet virksomhet, i form av forretning og bevertning, ut mot Vitaminveien. Prosjektet baserer seg på gjenbruk av eksisterende bebyggelse, med en gjennomgående base på 2 etasjer og ny bebyggelse som en L-form på basen. Sør på tomten skal det anlegges en allment tilgjengelig park. Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget med forbehold om at høydene reduseres, vestre fasade bearbeides og overgangen fra bygning til park forbedres,» skriver Plan- og bygningsetaten om planforslaget som er fremmet.

Prosjektet sett fra nordøst (Storosenteret ligger til høyre for bildeutsnittet). Utadrettet virksomhet i 1.etasje, gangforbindelse mellom Vitaminveien 4 og 6 mot Vitaminparken. Foto: Hille Melbye Arkitekter / Plan- og bygningsetaten

Bolig, næring og kontorer

Tillatt bruksareal for hele planområdet foreslås maks 25.000 kvadratmeter, noe som er 18.933 kvadratmeter mer enn det er utbygget i dag. Arealene foreslås fordelt mellom 9000 kvadratmeter til boliger i ulike størrelser, 16.000 kvadratmeter næring, hvorav 4000 kvadratmeter er tiltenkt forretning og 2000 kvadratmeter bevertning. Den utadrettede virksomheten er tenkt ut mot Vitaminveien. Det foreslås også 10.000 kvadratmeter til kontorer.

Høydene i forslaget er opptil 37,5 meter. Plan- og bygningetaten mener disse må ned til 30 meter før de kan gå god for planene.

Park

Det er tegnet inn et grøntareal i sør, som forslagsstiller skriver vil bli en del av en større park som vil strekke seg over Vitaminveien 4, Vitaminveien 6 og Nycoveien 1.

ANNONSE

Dagens bebyggelse i Vitaminveien 6 (til venstre) og forslaget fra Thon til høyre. Til venstre for planomrpdet ligger GE Healthcare i Nycoveien 1, og det kontorbygget som er under oppføring i Vitaminveien 4 til høyre. Foto: Hille Melbye Arkitekter / Plan- og bygningsetaten

Parken det vises til er foreslått i et dokument fra Plan- og bygningsetaten fra 2015, kalt Storo og Lillo. Tiltaksliste for offentlige rom. Den kom overraskende på eieren av Nycoveien 1, GE Healthcare, som mener en park på deres eiendom vil kunne føre til at de må legge ned fabrikkdriften, skrev Aftenposten i fjor.

I sin uttalelse til omreguleringsplanene i 2016 skrev GE Healthcare også at de motsetter seg omregulering fra industri til bolig, fordi det vil kunne gi en interessekonflikt, som igjen kan føre til at at investeringer i indusriarbeidsplasser kanaliseres ut av Oslo og Norge.

Om friarealene skriver forslagsstiller at gang- og sykkelforbindelse mellom parken og Vitaminveien etableres innenfor Vitaminveien 4. «Uteoppholdsarealene for bebyggelsen legges på taket til eksisterende bygg med direkte atkomst til park i sør. Uteoppholdsarealene skal utformes med varierte aktiviteter/lek tilpasset alle aldersgrupper».

Høringsfrist i september

Det er flere utbygingsprosjekter rundt eiendommen i Vitaminveine 6. Blant annet bygges det kontorer i Vitaminveien 4, og i Nycoveien 2, på andre siden av naboen GE Healthcare, bygges nå Nyegaardskvartalet, som vil inneholde om lag 260 nye boliger. I Vitaminveien 11, Storotunet i tilknytning til området der Odeon kino åpnet i mars, ble de 149 boligene som er under oppføring av Thon tatt av markedet i fjor høst for heller å leies ut.

ANNONSE

Fristen for å uttale seg om detaljreguleringen i Vitaminveien 6 er 24. september 2018. Alle saksdokumenter, og lenke til å sende inn innspill, finner du på Plan- og bygningsetatens nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE