ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Nye regler for åpningstider:

Slik kan det påvirke serveringssteder i Bydel Sagene

ALKOHOLTIDER: Bystyret vedtok den 23.5.2018 ny forskrift om serverings-, salgs og skjenkebevillinger i Oslo
kommune. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (illustrasjonsfoto)

Oslo bystyre har vedtatt ny forskrift om åpningstider for serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger i Oslo kommune.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Bydelsadministrasjonen fremmer nå en lokal forskrift for Bydel Sagene, og inviterer folk til å komme med høringsuttalelser.

Oslo bystyre vedtok 23. mai 2018 en ny forskrift om serverings-, salgs og skjenkebevillinger i Oslo kommune.

Denne forskriften fastsetter når salgs- og serveringssteder i Oslo har lov til å holde åpent, og mellom hvilke klokkeslett det er lov å selge eller skjenke alkohol.

I vår bydel

Av endringene som ble gjort vil disse berøre Bydel Sagene:

 • Bevertningssteder som ikke har skjenkebevilling kan holde åpent døgnet rundt
 • Grensen for hva som regnes som sentrum er utvidet til å omfatte Waldemar Thranes gate/Sannergata fra Toftes gate til og med Alexander Kiellands plass
 • På uteserveringer i boligområder er det ikke tillatt å spille musikk ute, eller slik at musikk høres ute, etter klokken 23.00
 • For skjenkesteder som holder åpent etter klokken 01.00 må de ansatte ha gjennomført opplæring i ansvarlig alkoholhåndtering (Salutt-kurs)
 • Alkoholholdig drikk med inntil 4,7 volumprosent kan nå selges fra klokken 09.00 til 18.00 på påskeaften, pinseaften, julaften og nyttårsaften (utvidet med 3 timer)

ANNONSE

Der forskriftens nye bestemmelser innebærer en innskrenkning i åpnings- og skjenketid i eksisterende bevillinger, vil disse tre i kraft 3 måneder etter kunngjøring i Norsk Lovtidend, det vil si den 14. september i år, står det i høringsnotatet.

Innenfor rammen av åpningstidsforskriften, vil Bydel Sagene fremme forslag om en lokal forskrift som regulerer åpnings- og skjenketidene for bevertningssteder beliggende i bydelen vår. Utgangspunktet for den lokale åpningstidsforskriften som nå sendes på høring er at dagens etablerte skjenkepraksis videreføres uten endringer.

Sentrumsområdet utvides

Videre står det at i åpningstidsforskriften for Oslo kommune er området som defineres som sentrum utvidet med flere nye gatestrekk, der skjenkestedene kan ha åpningstid inne til 03.30 og ute til 24.00 alle dager.

For Bydel Sagene gjelder dette som nevnt Sannergata/Waldemar Thranes gate fra Toftes gate til og med Alexander Kiellands plass. I kartutsnittet nedenfor viser den røde linjen veistrekket som nå er en del av sentrum.

SENTRUM: Denne gaten regnes som sentrum i den nye åpningstidsforskriften Foto: Bydel Sagene

ANNONSE

Videreføring av etablert skjenkepraksis

Disse serveringsstedene i Bydel Sagene har utvidet åpnings- og skjenketid:

 • Hva Skjer i Kulturslottet Soria Moria - Vogts gate 64
 • Cosmopolite i Kulturslottet Soria Moria - Vogts gate 64
 • Sagene bryggeri i tidligere Hjula Væverier - Sagveien 23a
 • Månefisken i tidligere Hjula Væverier - Sagveien 23a
 • Wallmans Oslo i tidligere Graahs spinneri - Mølleparken 6

Hvis disse serveringsstedene skal kunne videreføre driften i sin nåværende form etter 14.09.2018, er det bydelens nye lokale åpningstidsforskrift som må gi hjemmel for fortsatt utvidet åpnings- og skjenketid, står det i høringsnotatet. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom å legge to geografisk avgrensede områder inn i forskriften.

Disse er foreslått lagt inn med utgangspunkt i:

ANNONSE

 • Soria Moria ble åpnet i julen 1928, og har i 90 år vært et treffsted der bydelens befolkning kan gå for å danse, hygge seg og få kulturopplevelser. Anlegget har vært i sammenhengende drift og har etablert seg i folks bevissthet som Kulturslottet Soria Moria. Stedet har rommet tilbud som bibliotek, kino, friluftsrestaurant, dansekveldene Soria Moria Dancing og jazzklubben Jazz Alive. I dag er Soria Moria gjennom Cosmopolite kjent som Norges ledende konsertscene for verdensmusikk og har fra 1977 vært tilholdssted for Torshovteatret - Nasjonaltheatrets gren for eksperimentell scenekunst. Bydelen ønsker at Soria Moria skal bestå som en attraktiv sosial møteplass og kulturarena, slik at lokalbefolkningen ikke skal være nødt til å måtte reise inn til sentrum for å kunne delta på arrangementer med dans, kunst og levende musikk.
 • «Spinneritorget», området mellom Hjula væveri og Graahs spinneri der Sagveien møter Beierbrua, ligger utenfor hva Åpningstidsforskriften definerer som sentrum og utenfor boligområde. (...) kan serveringssteder i slike områder holde åpent ute til klokken 24 og inne til 03.30. Det er dermed ikke strengt tatt nødvendig å legge Spinneritorget inn i bydelens lokale åpningstidskrift. Når dette torget likevel er foreslått som lokalt definert sentrumsområde, er det gjort for å sikre forutsigbarhet for driverne av serveringsstedene.

Frist for skriftlige uttalelser er torsdag 20. september 2018. Disse kan sendes på e-post til postmottak@bsa.oslo.kommune.no eller per brev til Bydel Sagene, Bentsebrugt 20, 0476 Oslo.

Ny lokal forskrift vil vedtas av Sagene Bydelsutvalg torsdag 1. november.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE