ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik la de til 4 millioner på budsjettet

Representanten fra posisjonspartiene MDG, Ap, SV og Rødt feiret at Bydel Sagene har fått et 2020-budsjett, der alle tilleggene deres ble vedtatt. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bydelsutvalget (BU) styrket blant annet frivilligheten i bydelen, Åpen barnehage og sikret at brukere av trygghetsalarm slipper egenandel. Men penger til veterinær for vanskeligstilte, og til SAIFF, fant de ikke.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 17.12.2019 kl 10:22

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BYDEL SAGENE: Torsdag kveld var årets festaften, eventuelt kampaften, i Sagene Samfunnshus. Bydel Sagenes budsjett for 2020 skulle vedtas, og dermed bestemme rammene for hva som vil være mulig å gjennomføre i året som kommer.

I Bydel Sagene er det Miljøpartiet de grønne, Arbeiderpartiet, SV og Rødt som i forkant av denne perioden har inngått en samarbeidsavtale, og har med sine 11 representanter et overveldende flertall i BU. De fire partiene har i forkant av at budsjettet skulle vedtas torsdag, blitt enige om en rekke prioriteringer, og ekstrabevilgninger til mange områder i bydelen. Ikke overraskende ble samtlige tallforslag vedtatt av de fire partienes flertall, med støtte til enkelte av disse fra opposisjonens fire representanter fra Høyre og Venstre.

Mange møtte opp til åpen halvtime. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Dekkes inn av tillegg fra bystyret

I uken som har gått har posisjonspartiene presentert sine forslag etterhvert som de ble lagt frem i de ulike komiteene. Til sammen gjør de endringer og påplussinger på bydelsdirektørens budsjett med like under 4 millioner kroner. Inndekningen for dette har de funnet i tilleggsbevilgningen som kom da bystyret vedtok Oslo-budsjettet på onsdag.

Budsjettenigheten mellom byrådspartiene (Ap, MDG og SV) og Rødt i Oslo sørget for at Bydel Sagene fikk redusert 1.010.000 kroner av det skisserte rammekuttet i årets budsjett, sammen med en tilleggsbevilgning på 2.990.000 kroner. Altså totalt 4 millioner "ekstra" til bydelen, og så nær identisk med forslagene partiene har presentert denne uka, at man skulle tro de hadde gode informanter i Rådhuset.

– Festbrems

Høyres gruppeleder Torbjørn Furulund. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

ANNONSE

Så selv om posisjonen var glade for å kunne være julenisse og støtte sine hjertesaker, gjorde opposisjonsleder og gruppeleder for Høyre, Torbjørn Furulund, det klart da han entret talerstolen første gang, at han og Høyre, dessverre så seg nødt til å være festbrems.

Han minnet om at bakgrunnen for budsjettet er at Bydel Sagene i 2020 må spare 51 millioner kroner sammenliknet med 2019, og at bydelsdirektøren har lagt opp til salderinger på områder med stor risiko.

– Slik som barnevern og barnehager. Vi må huske at dette er de viktigste tjenestene bydelen skal utføre for innbyggerne våre. Det må være bydelens primæroppgaver vi skal skjøtte på best mulig måte. Det er derfor vi (Høyre i sitt forslag, journ.anm.) har holdt igjen på enkelte områder, sa Furulund til sine politikerkollegaer.

Bydel Sagenes totale ramme for 2020 er på over 1,46 milliarder kroner. Les om hvordan de ulike funksjonsområdene blir prioritert, og hvor det brukes mest penger, i denne saken.

Han gjorde det imidlertid klart at Høyre er enig med flere posisjonens forslag, slik som å prioritere å opprettholde åpningstidene i åpen barnehage, og sette av mer penger til frivillighetsmidler og grønne midler.

ANNONSE

– Det skjer mye bra i bydelen til tross for at det er stramme tider. Frivilligheten er en bærebjelke i sivilsamfunnet. Der skapes det verdier som ikke kan skapes på andre måter, og vi har prioritert det. Men grunnet den økonomiske situasjonen vil vi ikke kunne stemme for en del av forslagene som kommer opp, sa han.

Tallforslagene

Henda i været, her skal det stemmes. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Samarbeidspartiene sikret likevel flertall til alle tilleggene de hadde presentert på forhånd. Med én liten endring:

Slik Sagene Avis skrev tidligere i uka strøk de den foreslåtte bevilgningen til Fiksehuset i Torshovdalen på 100.000 kroner, og omdisponerte midlene til en pott som Sagene Frivilligsentral kan søke på. Dette kom som en følge av at lederen på Frivilligsentralen skrev at det foreslåtte kuttet til Sagene Frivilligsentral og utlånssentralen BUA kunne bety kroken på døra for tilbudet.

– Med våre forslag blir ikke Bydel Sagene bare et fint å bo, men et fint sted å leve hele livet.
Vi bevilger 4 millioner ekstra til tiltak slik at vi kan være en inkluderende bydel for alle som bor her, noe som bør være til etterfølgelse for resten av byen, understreket Maria Varteressian, leder for Miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen, før tallforslagene ble presentert.

ANNONSE

Tallforslagene slik de ble vedtatt:
TO1: Jobb for ungdom – 250.000 kr
TO2: Ungdomstiltak i samarbeid med sosialt entreprenørskap – 250.000 kr
TO3: Ungdomstiltak (ungdomshus) – 400.000 kr
TO4: Åpen barnehage (beholde åpningstidene) – 200.000 kr
T05: NAV Bomiljø, leksehjelp og andre aktiviteter – 300.000 kr
TO6: Rus og psykiatri; aktiviteter og utflukter – 200.000 kr
TM1: Parkoppgradering (Bjølsenparken) – 450.000 kr
TM2: Grønne midler (økes utover den opprinnelige rammen) – 250.000 kr
TM3: BUA Utlån av idrettsutstyr – 210.000 kr
TM4: Frivillighetsentralen (søkbar pott) – 100.000 kr
TM5: Frivillighetsmidler (økes utover den opprinnelige rammen) – 400.000 kr
TM6: Litteraturfestival – 50.000 kr
TH1: Grønt folkekjøkken – 100.000 kr
TH2: Trygghetsalarm (reversere forslag om egenandel) – 700.000 kr
TH3: Helse, mestring og folkehelse (Frisklivssentralen) – 100.000 kr

(I tillegg ble det vedtatt en lang rekke verbalvedtak om hva politikerne ønsker å jobbe for i året som kommer, men som ikke medfører egne avsetninger. Disse kan leses i sin helhet i protokollen fra møtet, som etter hvert blir tilgjengelig på bydelens nettsider).

– Grønnere og rausere bydel

BU-leder Almaz Asfaha (MDG). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Vi har fått et budsjett som gjør Sagene til en grønnere og rausere bydel, og som skaper bedre arenaer der folk kan møtes. Vi sikrer tiltak for unge, noe som utgjør en forskjell. Og vi sikrer velferdstjenester ved at vi reverserer forslaget om egenandel for trygghetsalarm. Det er et budsjett som er godt for barn, unge og eldre, og vi får masse tiltak med fokus på miljø og klima, sier Almaz Asfaha (MDG), som var med på å vedta sitt første bydelsbudsjett som BU-leder.

– Dere har brukt mye tid på å fordele 4 millioner av et stort totalbudsjett, der det også er vedtatt innstramminger på 51 millioner kroner. Er det grunn til å være så fornøyd?

ANNONSE

– Ja, men det er et stramt budsjett. Og det ville vært strammere med et annet byråd. Når det gjelder innsparingen i bydelen har jeg tillit til den dyktige administrasjonen vår. Direktøren har gjort de nødvendige grepene neste år. Så det blit ingen krise i Bydel Sagene i 2020! sier Asfaha.

Kuttet støtte til SAIFF

Daglig leder i SAIFF, Ramil Aliyev. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Noen som måtte gå skuffet fra BU-møtet var representanter fra SAIFF (Sagene Internasjonale og Flerkulturelle Frivillighetssentral), og SKAS (Sagene kultur- og aktivitetssenter). Daglig leder Ramil Aliyev uttrykte stor fortvilelse for at bydelsutvalget ikke ville videreføre støtten på 100.000 kroner fra 2019.

Han hevdet SAIFF har gjort gjentatte forsøk på å komme i dialog med bydelsadministrasjonen og bydelsutvalget for å høre hva SAIFF kan gjøre for bydelen, uten å møte forståelse.

– Vi tilbyr mange tjenester som passer på bydelen, men vi må forstå hvordan vi kan bidra til bydelen – og hva dere ønsker dere av oss, sa Aliyev, men la til at frivilligheten ikke må styres, den må få styre seg selv. Han mente videre at et kutt vil virke demotiverende for sentralens brukere.

Fungerende nestleder i BU, Helge Stoltenberg (Ap), svarte at bydelen ikke har fått innsyn i hvordan tidligere midler til SAIFF har blitt brukt, og at BU på det grunnlaget ikke kunne bevilge ytterligere penger til dem.

BU-leder Almaz Asfaha (MDG), fungerende nestleder Helge Stoltenberg (Ap) og bydelsdirektør Morten Sanden. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Ingenting til veterinær

Et annet tilbud som heller ikke fikk videreført støtte, var veterinærhjelp til innbyggere i bydelen som ikke selv har råd til å betale for behandling for dyrene sine.

Venstres Linn Skyum. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

I fjor bevilget BU 200.000 til AniCura Grünerløkka. Onsdag fortalte AniCura at de som følge av tilskuddet har behandlet nesten 50 dyr for eiere fra bydel Sagene som ikke har råd til å betale for det selv, og at tilskuddet har truffet svært godt. På bakgrunn av det fremmet Venstres representant Linn Skyum forslag om å videreføre tilskuddet, slik Sagene Avis omtalte onsdag.

Hun ba flertallskoalisjonen innstendig om å videreføre bevilgningen, enten ved å bruke deler av tilleggsbevilgningen fra bystyret, eller å kutte et av BU-møtene i 2020. Hun viste til at både Nordre Aker og Grünerløkka har ett møte mindre i året enn Sagene, og at det i bydelen tidligere har blitt avlyst komitémøter på grunn av for få saker til behandling. Å redusere ett BU-møte, med tilsvarende komitémøter, anslo hun ville gi en innsparing på 120.000 kroner. Skyum avsluttet derfor sin appell med:

– Hvem trenger 120.000 mest – oss eller de som må avlive bestevennen sin fordi de ikke har råd til mat?

Men likevel var det ingen av de øvrige partiene som støttet forslaget, og det blir ingen veterinærstøtte til vanskeligstilte neste år.

(Denne saken er skrevet på bakgrunn av debatten i BU-møtet, og vi tar forbehold om at vedtak kan fravike noe fra slik Sagene Avis har gjengitt her. Protokollen var ikke tilgjengelig da saken ble publisert, men vil etterhvert kunne leses på bydelens nettsider.)

Det ble stemt over mange vedtak. Her representantene fra Venstre (nærmest), Rødt og Høyre. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE