ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Slik skjer gjenåpningen av skolene

Senest onsdag skal alle elvene i Oslo være tilbake på skolen. 10. klaasingene allerede mandag, opplyser UDE. Her er Bjølsen skole. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

De eldste elevene på ungdomsskolen og i videregående starter allerede mandag, og senest onsdag 13. mai vil alle elever i Osloskolen være tilbake.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 08.05.2020 kl 11:37

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Torsdag la regjeringen fram sin langsiktige plan for gjenåpningen av Norge – og også landets skoler: Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes i løpet av neste uke. Lokale utfordringer kan medføre halve skoledager eller undervisning annenhver dag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, la hun til.

Kunnskapsministeren sa at alle skolene ikke vil gjenåpnes på mandag, men at dette vil variere rundt om i landet, avhengig av hvor langt skolene har kommet i forberedelsene.

– Jeg vet at noen skoler er klare for å åpne allerede fra mandag, mens andre vil trenge noen flere dager på å forberede seg. Det blir derfor opp til kommunene og skolene å finne ut når i løpet av neste uke de kan åpne, sier Melby.

ANNONSE

Kunnskapsminister Guri Melby (V). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Landets skoler ble stengt 12. mars som et av mange inngripende tiltak for å stanse spredningen av koronaviruset. Mandag 27. april ble skolen gjenåpnet for 1.–4. trinn.

Dette gjelder for Osloskolen

Sagene Avis har spurt Utdanningsetaten i Oslo kommune om hvordan skoleåpningen for elevene fra og med 5. trinn vil foregå i Oslo, og om det foreligger en oversikt over hvilke skoler som åpner når.

– Skolene planlegger nå oppstart og skal starte opp til uka. I Oslo starter alle elevene på 10. trinn og Vg3 på mandag. Skolene bestemmer selv hvilken dag elevene på 5.–9. trinn og Vg1 og Vg2 starter, men alle skal starte senest onsdag 13. mai, sier kommunikasjonsrådgiver Heidi M. Skjebstad i Utdanningsetaten.

Hun opplyser at alle elever og foresatte vil få informasjon fra sin egen skole om når elevene skal møte opp.

ANNONSE

– Vil det være mulig å ta imot alle elever fra neste uke i Osloskolen, eller vil det måtte bli utsettelser?

– Alle elever i Oslo skal starte senest onsdag 13. mai, understreker Skjebstad.

Om tilbudet som venter elevene til uka, og i hvor stor grad det er skolene selv som har myndighet til å bestemme utforming og omfanget av det, svarer hun:

– Hvordan skoleuka organiseres vil variere fra skole til skole. Hver skole organiserer sitt tilbud ut fra sine lokale forutsetninger. Det vil være forskjellig hva slags tilbud skolene vil gi, og det kan bli endringer i timeplanene fra hva elevene er vant til. Dette skyldes at skolene er ulike, det er ulikt hvor mange ansatte de har, de har forskjellige uteområder, forskjellige rom og ulik størrelse. Hver enkelt skole må derfor tilpasse tilbudet slik at de kan følge smittevernreglene. Skoleuka kan derfor bli en variasjon av klasseromsundervisning, uteskole og hjemmeundervisning.

Utdanningsetaten understreker at 1.-4. trinn, som har vært tilbake på skolen siden 27. april, skal møte på skolen på mandag 11. mai som vanlig.

ANNONSE

Smittevernveiledere for barnehager og skoler, kan leses på Utdanningsdirektoratets nettsider.

– Halve dager eller annenhver dag

Også kunnskapsministeren understreker at de strenge smitteverntiltak gjør at det ikke vil være mulig å drive skolene på normalt vis, blant annet fordi det blir behov for større plass og flere lærere enn vanlig.

Mange skoler har på bakgrunn av dette uttrykt bekymring og pekt på at det kan bli en stor utfordring å overholde smittevernsreglene.

Guri Melby mener at situasjonen krever lokalt skjønn for å kunne få plass til alle elevene.

– Det kan bety halve dager, annenhver dag, mer utendørs aktivitet eller bruk av andre lokaler. Her er det veldig store ulikheter i hva slags muligheter man har på forskjellige skoler. Vi ønsker at man skal strekke seg langt for å gi et mest mulig fullverdig tilbud til elevene. Men mange steder må nok ha en kombinasjon av både hjemmeskole og fysisk skole i en god tid framover, sier hun på spørsmål fra NTB.

ANNONSE

Etterlyser økonomisk avklaring

SV-leder Audun Lysbakken er glad for at alle barn og unge nå kan returnere til skolebenkene, men han refser regjeringen for det han mener er manglende info om økonomisk støtte til gjenåpningen.

– Det er helt håpløst at regjeringen fortsatt nekter å avklare om kommunene får mer penger når de nå skal åpne skolene for alle barn, sier Lysbakken til NTB.

– Det er stor frustrasjon i kommunene og Skole-Norge over at informasjonen kommer så seint, og at de ikke vet om de får penger til flere voksne og bedre reinhold som må til for å drive skolen på en god måte og i tråd med smittevernsreglene, fortsetter han.

Sikter på normalt høstsemester

Universitetene, høgskolene og fagskolene skal fortsette med fjernundervisning. Folkehøgskoler vil forbli stengt resten av skoleåret, med unntak av kortkursene.

Regjeringen har som mål at høstsemesteret skal gjennomføres med åpne universiteter, høgskoler og fagskoler i tråd med smittevernsrådene.

– Lærestedene må planlegge for dette og gjøre nødvendige grep for å opprettholde studietilbudet, samtidig som de i planleggingen må ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange på campus samtidig som i en normalsituasjon, heter det i regjeringens langsiktige koronastrategi som ble lagt fram torsdag.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE