ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Snart kan du komme med innspill til parken

Plan- og bygningsetaten leder arbeidsgruppen som skal se på hvilke muligheter som finnes for en stor park på tomtene i Sandakerveien 113-119 og 121. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (arkivfoto)

Det har vært avholdt møte med Avantor, OBOS, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og velforeninger i Nydalen om fremdrift for parkplanene.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Tidligere i høst avslørte Plan- og bygningsetaten (PBE) at de har startet et samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) og de to grunneierne for Sandakerveien 113-119 (t-banetomta) og Sandakerveien 121 (trykkeritomta) – henholdsvis Avantor og OBOS – om et felles forslag om en park i Nydalen på 10-15 mål. Tilsvarende størrelse som Birkelunden.

Fungerende byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG), uttalte til lokalavisa at samarbeidet mellom PBE, EBY, Avantor og OBOS er et stort skritt mot en ny stor park i Nydalen.

Aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen ba samtidig om at byråden sender en ny bestilling til Plan- og bygningsetaten, nemlig at de skal vurdere nabotomtene der det også pågår reguleringsarbeid - Gunnar Schjelderups vei 9, Vitaminveien 5B og Nydalsveien 36 og 38. Men til dette var ikke byråden enig:

– I byrådsplattformen er mer grønt i Nydalen nevnt spesifikt og PBE har tidligere både fått i oppdrag å se på hvordan det kan legges til rette for flere grøntområder i Nydalen generelt og i Sandakerveien 113-119 samt 121 spesielt, så jeg ser ikke helt at vi trenger flere bestillinger om dette, sa Hermstad.

Møte med aktører og nabolag

I forrige uke ble det avholdt et møte med Avantor, OBOS, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Plan- og bygningsetaten og velforeninger i Nydalen om fremdrift for parkplanene, slik Ja til stor park i Nydalen også omtalte på Facebook.

ANNONSE

– I november og desember kommer en digital medvirkningsprosess der du kan si din mening om hva parken skal inneholde. Vi håper at alle, og ungdommer spesielt, vil benytte denne sjansen. Vi deler link så snart den kommer, skrev aksjonsgruppa.

Frotfigur Torger Kjeldstad i aksjonen oppsummerer til lokalavisa om møtet:

– Etter en lang prosess som startet med underskriftskampanjen om stor park i Nydalen i mai 2019 inviterte nå Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten også andre etater som Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, samt Bydel Sagene og Bydel Nordre Aker, til møte med aksjonsgruppen og velforeninger i Nydalen. Her var også OBOS og Avantor representert.

Han forteller videre at kommunen gikk gjennom prosessen frem til dette møtet, hvor sammenheng mellom arealplan og byrådsavdelingen for byutviklings krav om en så stor park som mulig på tomtene Sandakerveien 113-119 og 121. Videre gikk representant for Leva Design gjennom hvilken medvirkningsprosess som vil ligge til grunn, hvordan den vil fungere og at den blir gjennomført før jul.

Innstilling fra den nedsatte arbeidsgruppen av kommunens etater, OBOS og Avantor skal ferdigstilles i januar 2021. Deretter vil reguleringssaken gå på høring.

ANNONSE

– Plan- og bygningsetaten tar sikte på å levere saken til byrådsavdelingen for byutvikling høsten 2021. Før den til slutt går til avgjørelse i bystyret. Dette skjer antagelig ikke før første halvår 2022, ifølge Kjeldstad.

Han sier at aksjonsgruppen er glad for at mange krefter nå jobber for en så stor park som mulig i Nydalen.

– Men vi er bekymret for at realiseringen av den fremdeles ligger langt frem i tid. I den forbindelse spurte vi først PBE om det ligger noen hindringer fra kommunen sin side om etablering av en midlertidig park. PBE var tydelige på at for midlertidige løsninger er kommunen primært opptatt av tilgjengelighet og sikkerhet. Samt at midlertidig her gjelder alt som varer i mindre enn to år.

Kommunen kan ikke kreve at Avantor og eventuelt OBOS etablerer en midlertidig park, men dette ville være et vesentlig bidrag til Nydalen, får Nordre Aker Budstikke opplyst fra Plan- og bygningsetaten.

ANNONSE

Kjeldstad viser videre til at i den situasjonen Oslo står i nå, med økende smitte og sterkere påbud om mindre mobilitet, så er behovet for park og aktivitetsområder utendørs ikke bare er akutt i Nydalen, men prekært, ifølge han.

– Med tilstrekkelig vilje mener vi Avantor kan gi en midlertid løsning til Nydalen i løpet av vinteren, med for eksempel en akepakke langs gangvegen mellom Gunnar Schjelderups vei og Sandakerveien. OBOS på sin side kan relativt enkelt frigjøre området med gress på motsatt side av denne gangvegen. Men alt i alt er vi positive til den pågående prosessen og vil bidra til at medvirkning, spesielt rettet mot ungdom, blir så suksessfull som mulig, avslutter han.

Avantor

Prosjektdirektør Terje Løvold i Avantor kommenterer også:

– På bakgrunn av bestilling fra byrådsavdelingen for byutvikling til Plan- og bygningsetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har etatene invitert OBOS og Avantor til å delta i en arbeidsgruppe med formål å utrede parkbehovet i Nydalen. Avantor er positive til at kommunen har tatt initiativ til en dialogbasert prosess med oss som grunneiere. Den nedsatte arbeidsgruppen, som ledes av PBE, har besluttet at det skal gjennomføres en medvirkningsprosess, og partene har i fellesskap engasjert Leva Urban Design AS til å gjennomføre denne, legger Løvold til.

Nyhetsbrev fra Sagene Avis

Få nyheter fra Sagene Avis rett i innboksen! Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE