ANNONSE
ANNONSE
Sagene Avis

Ny runde nattarbeid, og flytting av holdeplasser på Sandaker

Sandaker senter holdeplass erstattes av en midlertidig holdeplass fra 20. april. Foto: Sporveien

Det blir en kort periode med buss for trikk og nattarbeider i Sandakerveien, og midlertidige holdeplasser ved senteret i tiden fremover.

Sagene Avis
Sagene Avis

Publisert:

Sist oppdatert: 15.04.2021 kl 15:56

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

SANDAKER: Det er Sporveien som melder dette i en informasjonsepost om prosjektet.

Mandag 19. april er Sporveien i gang med den videre opprustningen av Sandakerveien, som del av Grefsenveien nedre-prosjektet i Trikkeprogrammet.

I den anledning informerer de om følgende arbeider:

  • Mandag 19. april: Ny fase i arbeidene starter i Sandakerveien, med forberedende arbeider frem til kl. 23. Det settes inn buss for trikk fra kl. 20 og ut driftsdøgnet.
  • Tirsdag 20. april: Det blir nattarbeid mellom kl. 01 og 06 for å legge inn enkeltspor for trikken i Sandakerveien nedenfor krysset ved Hans Nielsens Hauges gate.

SPORVEIEN: Blå markering viser strekningen som blir rustet opp som del av Grefsenveien nedre-prosjektet. Kommende fase i prosjektet vil hovedsakelig foregå i Sandakerveien ved Sandaker senter. Foto: Sporveien

Sandakerveien vil være stengt for gjennomkjøring med bil i anleggsperioden. Det gjøres unntak for utrykningskjøretøyer og kjøring til eiendommer i Sandakerveien.

ANNONSE

Sporveien opplyser at opprustningsarbeidet av trikkeinfrastrukturen i Grefsenveien for det meste er ferdig, men at noen arbeider gjenstår. Master som holder trikkens strømledning på plass skal skiftes, og det skal blant annet asfalteres og merkes på dagtid.

Sporveien er byggherre og ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet Grefsenveien nedre, som i sin helhet er planlagt ferdigstilt i desember 2021.

Midlertidig holdeplass

Fra 20. april blir det også etablert en ny, midlertidig holdeplass som erstatning for Sandaker senter holdeplass. Plattformen i retning sentrum ligger i Vogts gate. Plattformen i retning Storo ligger utenfor Sandaker senter.

SPORVEIEN: Blå markering viser strekningen som blir rustet opp som del av Grefsenveien nedre-prosjektet. Kommende fase i prosjektet vil hovedsakelig foregå i Sandakerveien ved Sandaker senter. Foto: Sporveien

Hensikten med oppgraderingen av strekningen mellom Åsengata og Vitaminveien er å ruste opp trikkeinfrastrukturen der denne er gammel og slitt, og å imøtekomme tekniske krav til trikkeinfrastrukturen.

ANNONSE

Oppgraderingen er en del av Trikkeprogrammet og en samlet plan for gateopprustning der Sporveien, Bymiljøetaten, Ruter og Vann- og avløpsetaten samarbeider om gjennomføringen.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Sagene Avis. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE